Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting aanvraag

Achtergrond

Chronische Q koorts is een potentieel dodelijke ziekte. Zonder behandeling overlijdt een meerderheid van de patiënten aan deze infectie. Helaas is nog weinig bekend over de optimale, meest effectieve behandeling van chronische Q-koorts. De informatie die bekend is komt eigenlijk alleen uit Frankrijk en is jaren geleden vergaard uit veel kleinere groepen patiënten dan waarvan we in Nederland inmiddels gegevens hebben kunnen vergaren Tevens is onbekend welke strategie voor de verschillende categorieën chronische Q-koorts (bewezen, waarschijnlijke en mogelijke vormen) de optimale strategie is. Intensieve medicamenteuze behandeling verbetert de prognose aanzienlijk voor patiënten met een bewezen vorm van chronische Q koorts, maar de huidige standaardtherapie met doxycycline en hydroxychloroquine kent veel bijwerkingen. zoals ernstige verbranding van de huid in de zon, diarree, misselijkheid, nierfunctiestoornissen en stoornissen van het zien. Ook is het niet duidelijk of dit voor alle patiënten de meest effectieve behandeling is. Zowel vanuit medisch oogpunt als uit oogpunt van patiënten is behoefte aan nadere analyse van de meest efficiënte behandelwijze van bewezen chronische Q-koorts.

 

Doelen

De kernvraag van het huidige onderzoek is: wat is de meest optimale behandelstrategie voor de verschillende groepen (bewezen, waarschijnlijke en mogelijke vormen) van patiënten met chronische Q-koorts?

 

Methoden

In dit onderzoek willen we daarom de gegevens analyseren van patiënten die behandeld zijn voor chronische Q-koorts We voeren daarvoor een retrospectieve analyse uit van bekende chronische Q-koorts patiënten aangevuld met prospectieve analyse van sindsdien nieuw geïdentificeerde patiënten. Relevante gegevens zoals kwaliteit van leven, complicaties en uitkomsten van behandeling zullen worden geëxtraheerd uit de “Nationale Database Chronische Q koorts”, en waar nodig geüpdatet en aangevuld met gegevens uit vragenlijsten. Effectiviteit, afgemeten aan mortaliteit serologische respons en kwaliteit van leven, zullen worden vergeleken.

 

Verwachte resultaten

Dit leidt tot een uitspraak over effectiviteit van verschillende behandelstrategieën voor verschillende groepen van chronische Q koorts. Dit dient als basis voor een advies voor de behandeling van chronische Q-koorts. Dit advies kan vervolgens in behandelrichtlijnen geïmplementeerd worden en leiden tot verbeterde behandeling van toekomstige patiënten met chronische Q koorts in Nederland en de rest van de wereld.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website