Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Training bij mensen met Q-koorts of QVS blijkt haalbaar, maar er lijkt geen duidelijk effect te zijn op het activiteitenniveau, de fysieke fitheid of ervaren vermoeidheid van de deelnemers (slechts enkele deelnemers profiteren, maar dit kan ook samenhangen met natuurlijk herstel). We vonden gemiddelde kleine verbeteringen op de wandeltest, de bloeddruk en enkele domeinen van de vermoeidheidsvragenlijst, maar deze verbeteringen waren zo klein dat de deelnemers deze mogelijk niet hebben opgemerkt. Deze bevindingen kwamen zowel uit het onderzoek waarbij we gekeken hebben naar mensen die al hadden getraind als ook uit het onderzoek waar mensen opnieuw zijn gaan trainen.

Daarnaast zijn interviews afgenomen bij oud trainingsdeelnemers. Deze oud trainingsdeelnemers gaven over het algemeen aan conditioneel niet verbeterd te zijn. Wel konden zij hun lichamelijk functioneren handhaven en enkele individuen gaven aan beter met de klachten om te kunnen gaan. Het lotgenotencontact, begrip, herkenning en acceptatie zijn veelgenoemde thema’s die patiënten als belangrijk hebben ervaren tijdens de trainingen.

Opgemerkt dient te worden dat de individuele verschillen groot zijn, het beloop grillig en dat er zeker deelnemers zijn die wel (lichamelijk) verbeterd zijn tijdens de trainingsperiodes. Een individuele probleemanalyse en een op maat gemaakte aanpak lijkt wenselijk.

 

Onze aanbeveling is om bij iedere individuele patiënt goed de lichamelijke activiteit te monitoren om te voorkomen dat er een achteruitgang optreedt. Uit onze resultaten bleek een wisselend beloop in klachten en grote verschillen tussen mensen. Daarom adviseren wij een multidisciplinaire aanpak om tot een gedegen probleemanalyse te komen. Uit deze probleemanalyse komt een behandeladvies voort. In de behandeling is een individuele aanpak met heldere meetbare doelen belangrijk. De behandeling zal insteken op zelfmanagement waarbij de patiënt meer inzicht krijgt in wat hem of haar helpt om in conditie te blijven of dit te verbeteren en een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven te realiseren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website