Projectomschrijving

Dier-op-mens besmettingen (zoönosen) nemen snel toe. Samen met de afnemende werkzaamheid van antibiotica vormen toenemende infecties een ernstige bedreiging voor de mondiale gezondheid. De Universiteit Twente start een project dat de publieke communicatie en informatievoorziening over zoönosen verbetert en de samenwerking tussen humane, veterinaire en publieke gezondheidszorg (One Health) versterkt.

In afstemming met nationale instituten, en op basis van vier deelonderzoeken, wordt een interactief online dashboard 'eZOON' ontworpen. eZOON wordt ingezet om a) gerichte gezondheids- en risicocommunicatie te ondersteunen, b) kennis en vaardigheden van publiek, gezondheidsprofessionals (via GGD'en) en beroepsgroepen (o.a. (dieren)artsen, veehouders) te bevorderen, en c) training, instructie en besluitvorming van professionals te verbeteren. U

Uiteindelijk moet dit leiden tot het voorkómen van besmettingen, tot een vermindering van ziekte en sterfte als gevolg van zoönosen en tot lagere zorguitgaven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website