ZonMw tijdlijn Lyme https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Lyme nl-nl Sat, 06 Jun 2020 08:45:34 +0200 Sat, 06 Jun 2020 08:45:34 +0200 TYPO3 news-4403 Thu, 05 Sep 2019 13:47:00 +0200 Subsidieronde ‘Infectieziekten: kennisontwikkeling, interventies en evaluatie van preventie en bestrijding’ geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieronde-infectieziekten-kennisontwikkeling-interventies-en-evaluatie-van-preventie-en-bestr/ De eerste subsidieoproep van het nieuwe programma Infectieziektebestrijding 3 (2019-2023) is geopend. Het doel van het programma is het bevorderen van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de infectieziektebestrijding en versterken van de kennisinfrastructuur in de gezondheidszorg, om bij te dragen aan het verminderen van het aantal zieke mensen door infectieziekten. Het doel van deze subsidieoproep
 • Het ontwikkelen van wetenschappelijke en gebruiksgerichte kennis over verspreiding en bestrijding van infectieziekten;
 • Het evalueren/bewijzen van effectiviteit en doelmatigheid van bestaande bestrijdingsinterventies;
 • Het ontwikkelen van nieuwe en verbeterde strategieën en bestrijdingsinterventies, met oog voor onder andere maatschappelijke/sociale aspecten

In deze oproep kan tot 15 oktober 14.00 uur financiering worden aangevraagd voor onderzoek binnen de pijlers 1 en 4 van de programmatekst:
(1) Zorgdomeinen, doelgroepen en veranderende demografie;
(4) Ziekten te voorkomen met vaccinatie.

Aandachtsgebieden

Het onderzoek moet vallen binnen minstens één van de aandachtsgebieden (II) tot en met (V), zoals beschreven in de programmatekst:

(II) Diagnostiek, monitoring en surveillance,
(III) Interventies: preventie en behandeling,
(IV) Communicatie, gedrag en maatschappelijke relevantie. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat ook sociale wetenschappen een plaats hebben in de projecten
(V) Opkomende onderzoeksmethodieken.

Webinar

Op 29 augustus 2019 was er een (gratis) webinar plaats over de nieuwe subsidieoproep. Een webinar is een online bijeenkomst. Via de webinar krijgt u als potentiële aanvrager informatie over de subsidieoproep en leest u over de vragen die op 29 augustus aan het programmateam zijn gesteld. Let op: de webinar begint op minuut 5.00. Er waren startproblemen met het geluid!

Meer informatie

]]>
news-4316 Mon, 15 Jul 2019 11:30:00 +0200 Akkoord voor nieuw programma Infectieziektebestrijding https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/akkoord-voor-nieuw-programma-infectieziektebestrijding/ Het ministerie van VWS heeft het ZonMw-programmavoorstel ‘Infectieziektebestrijding 3 (2019-2023)’ goedgekeurd. Het programma is een vervolg op het programma Infectieziektebestrijding dat van start ging in 2014. Doel van het programma

Het programma heeft als doel het bevorderen van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de infectieziektebestrijding en versterken van de kennisinfrastructuur, om hiermee substantieel bij te dragen aan het verminderen van het aantal (ernstig) zieke mensen door infectieziekten. Het programma onderscheid daarbij vijf pijlers:

 1. Zorgdomeinen, doelgroepen en veranderende demografie, met focus op migratie & reizen en ouderen;
 2. Opkomende (nieuwe en toenemende) infecties, uitbraakonderzoek, preparedness en response;
 3. One Health en non-alimentaire zoönosen (gerelateerd aan gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren en in het wild levende dieren);
 4. Ziekten te voorkomen met vaccinatie;
 5. Multimorbiditeit; combinatie van infectieziekte met andere (infectie of niet-infectie)ziekte.

Daarnaast heeft het programma 5 aandachtsgebieden:

   l. Epidemiologie, transmissie en fundamenteel onderzoek
  ll. Diagnostiek, monitoring en surveillance;
 lll. Interventies: preventie en behandeling;
 lV. Communicatie, gedrag en maatschappelijke relevantie;
  V. Opkomende onderzoeksmethodieken;

Voor uitgebreide informatie over de inhoud en doelstellingen van het programma verwijzen wij u naar de programmatekst.

Budget en subsidieoproep

Het programma Infectieziektebestrijding heeft een looptijd van 4 jaar en een budget van 13,3 miljoen euro. De eerste subsidieoproep van dit programma wordt begin augustus 2019 verwacht. Houd de subsidiekalender in de gaten voor deze oproep.

Meer informatie

]]>
news-4170 Thu, 13 Jun 2019 11:18:58 +0200 Zorgen om tropische 'reuzenteek' die kan overwinteren in Duitsland https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/4744386/tropische-reuzenteek-duitsland-hyalomma-teek-gevaarlijk-krim In Duitsland, vlakbij de Nederlandse grens, zijn de afgelopen dagen zeker zes hyalomma-teken gevonden. Die zijn drie keer zo groot als normale teken en kunnen mensen volgen en ruiken van tientallen meters afstand. De dieren kunnen gevaarlijke ziektes overbrengen. news-4048 Mon, 20 May 2019 09:11:00 +0200 12 nieuwe projecten gehonoreerd op het gebied van Infectieziektebestrijding https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/12-nieuwe-projecten-gehonoreerd-op-het-gebied-van-infectieziektebestrijding/ In een aanvullingsronde van het programma Infectieziektebestrijding zijn 12 projecten van maximaal 18 maanden gehonoreerd. Deze projecten starten allemaal in 2019 en zijn naar verwachting begin 2021 afgerond. Alle projecten zijn een vervolg op eerder gehonoreerde grotere projecten die in een vergevorderd stadium zijn. Een overzicht van de gehonoreerde projecten

The Netherlands Chlamydia Cohort Study: The way forward in terms of chlamydia control

Drs. B.M. Hoenderboom (v), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Chlamydia blijft de meest gerapporteerde bacteriële soa in Nederland. Een infectie kan ernstige gevolgen hebben voor vrouwen, zoals bekkenontsteking, ectopische zwangerschap en onvruchtbaarheid. In 2015 is het Nederlandse Chlamydia Cohort Study (NECCST) gestart. In het project wordt een nieuwe gegevensverzamelingsronde uitgevoerd om verdere gegevens over aan Chlamydia gerelateerde complicaties te verzamelen. De verlenging stelt de onderzoekers in staat lange termijn complicaties van een chlamydia infectie te onderzoeken.

Detectie van vaginale en rectale Chlamydia trachomatis-infectie na behandeling: wat is de rol van orale chlamydia en van het chlamydia genotype?

Dr. N.H.T.M. Dukers-Muijrers (v), Maastricht University, Care and Public Health Research Institute (Caphri)
Dit project is een vervolg op het oorspronkelijke project FemCure. In het net gehonoreerde project worden aanvullende laboratoriumanalyses en statistische verwerking van reeds verzamelde data uit de eerdere FemCure-studie gedaan. De FemCure-studie onderzocht de rol van anale infecties in de overdracht van Chlamydia tussen personen of tussen lichaamsgebieden van een persoon.

Relatie non-Hodgkin lymfoom en (chronische) Q-koorts

Dr. J.J. Oosterheert (m), Universitair Medisch Centrum Utrecht
De mogelijke relatie tussen Q-koorts en het non-Hodgkinlymfoom wordt grondig onderzocht. Dit gebeurt door gebruik te maken van beschikbare gegevens over een langere periode (t/m 2017) en een betere koppeling tussen Q-koortsblootstelling en aanwezigheid van non-Hodgkinlymfoom. De resultaten van dit onderzoek zullen meer duidelijkheid geven aan Q-koortspatiënten over de langetermijngevolgen van de ziekte.

‘Optimaliseren van de behandeling van chronische Q koorts: nieuwe diagnostische technieken’

Dr. J.J. Oosterheert (m), Universitair Medisch Centrum Utrecht
Een chronische-Q-koortsdiagnose stellen is ingewikkeld en duurt lang. Ook het effect van een behandeling is moeilijk te beoordelen. Dit project evalueert de waarde van de antistoffen voor het monitoren van de behandeling en onderzoek een nieuwe diagnostische methode, fluorescentie in-situ hybridisatie (FISH). De resultaten uit dit onderzoek kunnen richting geven aan verbetering van diagnostiek en behandeling van chronische Q-koortspatiënten.

Zoonotic relevance of Chlamydia gallinacea and C. avium in community acquired pneumonia in the Netherlands.

Dr. H.I.J. Roest (m), Wageningen Universiteit
Dit project doet onderzoek naar het mogelijke zoönotische potentieel (overdraagbaarheid van dier naar mens) van een nieuwe Chlamydia-soort in pluimvee. In samenwerking met laboratoria voor medische microbiologie die momenteel betrokken zijn bij toezicht op luchtweginfecties als longontstekingen (pneumonie) worden DNA-monsters verzameld en getest.

Zoönose als netwerk - Bevorderen van het intersectorale netwerk via de "One Health Hub"

Dr. N. Beerlage-de Jong (v), Universiteit Twente
Bij een uitbraak van een zoönose (zoals vogelgriep en Q-koorts) moeten zorg- en hulpverleners uit de veterinaire, publieke en humane zorg snel en intensief met elkaar samenwerken. Doordat de verschillende sectoren elkaars taal niet spreken en elkaars werkveld niet goed kennen, is samenwerking niet gemakkelijk. Dit project onderzoekt hoe technologie de intersectorale samenwerking kan ondersteunen. Met deze technologie, ontwikkeld in nauwe samenwerking met de zorg- en hulpverleners, leren zij gaandeweg elkaars taal en werkgebied kennen. Zo kunnen ze elkaar beter vinden en ontstaat meer wederzijds begrip voor een gezamenlijke aanpak bij uitbraken.

The role of the mycobiome in Clostridioides difficile colonization and infection.

Dr. R.D. Zwittink (v), Leids Universitair Medisch Centrum
Clostridioides difficile is een bacterie die een ernstige darminfectie kan veroorzaken, vooral bij patiënten die zijn opgenomen in een zorginstelling en met antibiotica behandeld worden. Darmmicrobiotica spelen een belangrijke rol bij een darminfectie. Er is weinig bekend over de invloed van schimmels (mycobiota) bij een darminfectie. Dit onderzoek brengt de mycobiota van ziekenhuispatiënten in kaart om de interacties tussen schimmels, bacteriën en Clostridioides difficile en het ontstaan van deze darminfectie te begrijpen.

Modeling tick-borne encephalitis disease risk for The Netherlands

Dr. ir. C.J.M. Koenraadt (m), Wageningen University & Research
Het doel van het project is om een risicomodel te ontwikkelen voor de verspreiding van het tekenencephalitis virus. Sinds 2016 zijn de eerste gevallen van dit door teken overgedragen virus in Nederland gesignaleerd. Er wordt gebruik gemaakt van gegevens afkomstig van teken en wilde muizen (met name bosmuizen en rosse woelmuizen). Met name de rol van immuniteit in wilde muizen staat centraal, omdat vermoed wordt dat dit een belangrijke rol speelt in de overdracht van het virus tussen muis en teek.

Non-daily use of HIV Pre-exposure prophylaxis: a tale of two cities

Prof. dr. M. Prins (v), GGD Amsterdam
PrEP is een pil met hiv-remmers die een hiv-infectie kan voorkomen. De pil kan dagelijks (continue bescherming) of alleen tijdens bepaalde periodes (periodiek) worden ingenomen. In het AMPrEP (Amsterdam PrEP)-project en het Belgische Be-PrEP-ared-project is de toepasbaarheid van dagelijkse en periodieke PrEP onderzocht. In dit gezamenlijke project worden extra inzichten verkregen door de gegevens van beide studies samen te voegen. De onderzoekers willen beter begrijpen waarom men kiest voor dagelijks of periodieke PrEP. Ook wordt bestudeerd welke kenmerken geassocieerd zijn met het oplopen van een hiv- of hepatitis C-infectie.

Gini in a bottle: Impact of PrEP on sexual behavior and sexually transmitted infections in the MSM population

Prof. dr. M.E.E. Kretzschmar (v), Universitair Medisch Centrum Utrecht
Er zijn grote verschillen in seksueel risicogedrag onder mannen die seks hebben met mannen (MSM). De meeste MSM nemen weinig risico terwijl een kleinere groep mannen veel seksueel risicogedrag vertoont. In de laatste groep komen ook meer hiv-infecties en andere soa’s voor. Om het aantal nieuwe hiv-infecties in Nederland terug te dringen, wordt pre-exposure prophylaxe (PrEP) beschikbaar gesteld voor MSM met veel seksueel risicogedrag. Dit project brengt in kaart hoe het aantal nieuwe hiv-infecties en andere soa’s varieert over groepen (MSM) die verschillen in hun mate van seksueel risicogedrag.

Innate immune defense during pneumonia in the elderly: implications of cell-specific changes in the metabolome and lipidome

Prof. dr. T. van der Poll (m), Amsterdam Universitair Medisch Centrum
Longontsteking is wereldwijd de op drie na meest voorkomende doodsoorzaak en 's werelds leidende besmettelijke moordenaar, verantwoordelijk voor een naar schatting 3 miljoen doden per jaar. Ouderen zijn kwetsbaar voor pneumonie opgelopen buiten het ziekenhuis. Veel leeftijd-geassocieerde ziekten zijn gelinkt aan verzwakking van het immuun systeem, genaamd Immunosenescence. Immunoscenescence heeft een grote inpact op de aangeboren immuunrespons tegen bacteriele pathogenen. In dit project wordt de impact van longontsteking op het aangeboren immuunsysteem onderzocht.

Travel-Imported Arbovirus infections; measuring silent introductions (TIARA-silent)

Dr. S.J.M. Hahné (v), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Door muggen overgebrachte infecties, in het bijzonder arbovirussen, vormen een snel groeiende wereldwijde dreiging. Het arbovirus wordt door buitenlandse reizigers mee naar huis genomen. Deze studie beoordeelt reis-geïmporteerde arbovirus-infecties en vult ze aan met het meten van asymptomatische arbovirus-infecties. Om de algehele nauwkeurigheid van de kwantitatieve schattingen te verbeteren, wordt de studiegroepgrootte uitgebreid.

Infectieziektebestrijding

Het programma Infectieziektebestrijding draagt bij aan de ontwikkeling van kennis om het aantal (ernstig) zieke mensen door infectieziekten te verminderen. Infectieziekten worden veroorzaakt door virussen, bacteriën of schimmels en vormen een risico voor de volksgezondheid. Voorheen gezonde mensen kunnen bijvoorbeeld te maken krijgen met een ernstige ziektelast na het oplopen van een infectie.

Meer informatie

 

]]>
news-3951 Thu, 18 Apr 2019 17:03:00 +0200 Behandeling bij de ziekte van Lyme: over richtlijnen en maatwerk https://www.biomaatschappij.nl/lyme-behandelen/ Bij een rode vlek op de huid na een tekenbeet is de reden voor behandeling duidelijk. Maar wat te doen bij een tekenbeet zonder klachten? Wanneer wordt gekozen voor een kuur van 10 dagen of 30 dagen? Wat zijn de redenen om voor antibiotica via een infuus te kiezen? En welke aanpak is verstandig als er na de behandeling klachten blijven? In veel gevallen zal het behandelen van klachten na een tekenbeet maatwerk zijn. news-3935 Thu, 18 Apr 2019 10:24:46 +0200 Start winnaar Medische Inspirator prijs: uniek cohortonderzoek Lyme https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/start-winnaar-medische-inspirator-prijs-uniek-cohortonderzoek-lyme/ Vrijdag 12 april 2019 zijn de projectleden en projectbetrokkenen bij ZonMw bij elkaar gekomen voor de start van hun project PLEASE 5+, de winnaar van de Medische Inspirator prijs 2019. In deze startbijeenkomst zijn constructieve afspraken gemaakt over de samenwerking en participatie van patiënten in het onderzoek. De patiëntparticipatie is maximaal in dit project; de patiënten zijn initiatiefnemer, mede-ontwerper en mede-uitvoerder van het onderzoek.

PLEASE-studies

Dit project is een vervolg op de PLEASE-studie die in 2010 is gestart. De PLEASE-studiedeelnemers worden opnieuw bevraagd om de langetermijngevolgen van chronische Lyme in kaart te brengen. Dit is nog niet eerder onderzocht en PLEASE 5+ is daarmee de eerste studie in de wereld met een specifiek gedefinieerd cohort van chronische Lymepatiënten. Het cohort wordt 5 tot 8 jaar na de eerste PLEASE-studie gevolgd. PLEASE 5+ is een initiatief van patiënten (vertegenwoordigers van de Lymevereniging en stichting Tekenbeetziekten) in samenwerking met de onderzoekers van de PLEASE-studie. Het succes van deze studie is afhankelijk van de participatie van de patiënten uit de eerste PLEASE-studie: alleen met deelname van deze groep krijgen we inzicht in de langetermijngevolgen van chronische Lyme. Met deze kennis kan de preventie, diagnose en behandeling van chronische Lyme worden verbeterd.

Medische Inspirator prijs

De PLEASE 5+ studie heeft de eerste prijs van de Medische Inspirator prijs gewonnen. Dit is een initiatief van ZonMw voor de meest inspirerende samenwerking tussen patiënt(vertegenwoordigers) en onderzoekers. Op onze website vindt u een korte sfeerimpressie van de uitreiking.

Aanwezigen tijdens de startbijeenkomst:

 • patiëntvertegenwoordigers en mede-onderzoekers: Kees Niks (Lymevereniging) en Diana Uitdenbogerd (stichting Tekenbeetziekten)
 • onderzoekers: Bart-Jan Kullberg (Radboudumc), Jaap Maas (Amsterdam UMC) en Andrea Evers en Henriët van Middendorp (Universiteit Leiden)
 • lid klankbordgroep Lyme: Amber Davis
 • bestuur Lymevereniging: Miranka Mud
 • voorzitter Sjaak de Gouw (DPG Hollands Midden)
 • ZonMw: Henk Smid, Monique van der Hoeven, Linda van Nierop, Rouming Hu (niet op de foto)

Niet aanwezig:

 • patiëntvertegenwoordigers en mede-onderzoeker: Irma Beate (stichting Tekenbeetziekten)
 • mede-onderzoekers Fidel Vos en Hadewych ter Hofstede (Radboudumc)

Meer informatie

]]>
news-3921 Wed, 17 Apr 2019 09:36:08 +0200 Als klachten bij ziekte van Lyme langer duren: over oorzaken en onderzoek https://www.biomaatschappij.nl/late-lymeziekte/ Het grootste deel van de mensen die behandeld zijn voor een vorm van de ziekte van Lyme heeft na de behandeling geen klachten of symptomen meer; ze zijn volledig genezen. Een kleine groep houdt na de behandeling wél klachten. Hoe komt het dat sommige mensen hier last van hebben? En hoe kunnen ze het beste geholpen worden? news-3915 Mon, 15 Apr 2019 15:39:29 +0200 Tekenbeten: pieken en dalen in 2018 https://www.rivm.nl/nieuws/tekenbeten-pieken-en-dalen-in-2018 Tijdens het bijzonder warme en droge weer in 2018 zagen onderzoekers van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Wageningen University een bijzondere tweesplitsing in het aantal tekenbeetmeldingen bij Tekenradar.nl. Een hoogterecord in de eerste zes maanden en een laagterecord in de laatste zes maanden. Op dit moment ligt het aantal meldingen weer rond het gemiddelde. Controleer dus op tekenbeten als je in het park, bos of de duinen bent geweest. news-3916 Mon, 15 Apr 2019 14:42:00 +0200 Het verwijderen van teken: moet je nou draaien, trekken of schuiven? https://www.biomaatschappij.nl/teken-verwijderen/ Een in de huid vastgebeten teek moet je zo snel mogelijk verwijderen. De overdracht van de lymebacterie uit de teek komt namelijk vertraagd op gang. Maar wat is de juiste manier om een teek te verwijderen? Experts wereldwijd adviseren een puntig pincet te gebruiken. Met een puntig pincet kun je alle teken, zelfs op de lastigste plekjes, nauwkeurig verwijderen. news-3726 Thu, 07 Mar 2019 13:03:00 +0100 Winnaar Medische Inspirator prijs bekend! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/winnaar-medische-inspirator-prijs-bekend/ Na een intensieve publiekscampagne waarin er volop campagne is gevoerd door de genomineerde projectteams om de meeste stemmen binnen te halen voor de Medische Inspirator prijs, is eindelijk bekend wie de winnaar is. Op donderdag 7 maart is tijdens de Life Sciences & Health Publiek-private samenwerking dag door Henk Smid de Medische Inspirator prijs uitgereikt. De eerste prijs gaat naarhet project ‘Lyme legt levens lam’! Dit project ontvangt €100.000 om te besteden aan onderzoek. Met de geldprijs gaan de initiatiefnemers, onderzoeker Bart-Jan Kulberg (Radboud UMC) en patiënt en patiëntvertegenwoordiger Kees Niks (Lymevereniging), onderzoek doen naar de langetermijneffecten van chronische Lymeziekte op dekwaliteit van leven, deelname aan de maatschappij en op arbeid.

Op de tweede plek is geëindigd ‘De online vriendschapscursus’ met een prijs van €50.000. Met de prijs gaan onderzoeker Tamara Bouwman (VU Amsterdam) en cliëntvertegenwoordiger Liesbeth Gaasbeek (Gouden Dagen) de online vriendschapscursus verder ontwikkelen om deze aan te kunnen bieden aan ouderen. De praktische cursus leert ouderen onder andere om contact te zoeken met hun sociaal netwerk en sociaal actief te worden.

Wat is de Medische Inspirator prijs?

De Medische Inspirator is een aanmoedigingsprijs voor de meest inspirerende samenwerking tussen onderzoeker en patiënt(vertegenwoordigers) om onderzoek te doen naar medische producten waar patiënten behoefte aan hebben. Uit de inzendingen worden door een onafhankelijke vakjury projecten genomineerd. De genomineerdenkrijgen een professionele videoover hun onderzoeksproject. Vervolgens vindt er een stem- en campagneperiode van een maand plaats waarin de achterban en het algemeen publiek stemt op de meest inspirerende samenwerking en project.

De nieuwe ronde van de Medische Inspirator prijs is inmiddels geopend. Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u ons mailen.

Meer informatie

]]>
news-2778 Fri, 20 Jul 2018 16:00:00 +0200 Twee derde minder tekenbeten gemeld dan verwacht https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2018/Minder_tekenbeten_gemeld_dan_verwacht_in_droge_julimaand Het RIVM meldt dat het aantal meldingen van tekenbeten de afgelopen weken bijzonder hard daalt. Om uitdroging te voorkomen, verstoppen teken zich beter. Toch zijn ze ook bij dit warme weer actief. Ondanks de daling worden nog steeds duizenden mensen per week door teken gebeten.  

]]>
news-2752 Thu, 12 Jul 2018 13:34:38 +0200 Neemt u een teek mee terug van uw zomervakantie? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/neemt-u-een-teek-mee-terug-van-uw-zomervakantie/ De kans is niet heel groot maar teken kunnen ziekten veroorzaken met vervelende gevolgen. Zorg er dus voor dat u geen lyme of andere ziekten die teken overdragen, als souvenir mee terug neemt. Lymeziekte

De meest voorkomende tekenoverdraagbare ziekte in Nederland is de ziekte van Lyme. Jaarlijks lopen mensen meer dan een miljoen tekenbeten op. Hierdoor krijgen 27.000 mensen lymeziekte. Daarvan houden 1000 tot 2500 mensen langdurig klachten, ook na behandeling; zonder dat bekend is hoe dat komt. Patiëntenorganisaties, onderzoekers, beleidsmakers, bedrijven en zorgprofessionals hebben met elkaar in 2016 een actieplan opgesteld over lymeziekte. Een aantal onderzoeksonderwerpen is opgenomen in projecten. Met deze projecten van het RIVM, het Amsterdam UMC en het Radboudumc worden diagnostische testen gevalideerd. Ook willen de onderzoekers inzicht krijgen hoe de Borrelia-bacterie in de patiënt afweerreacties overleeft. En hopen de onderzoekers meer kennis te krijgen over het verloop van lyme bij volwassenen en kinderen.

Tekenhersen(vlies)ontsteking

Een minder vaak voorkomende maar ook ernstige ziekte die via teken wordt overgedragen, is tekenhersen(vlies)ontsteking. Ook wel encefalitis,TBE of FSME genoemd. Wageningen University & Research is samen met Artemis One Health een project gestart om het risico op het vóórkomen en het verspreiden van deze ziekten in Nederland beter in kaart te brengen.

Andere tekenoverdraagbare aandoeningen

Naast de verwekker van lymeziekte en tekenhersen(vlies)ontsteking dragen teken in Nederland  andere (mogelijke) ziekteverwekkers. Onderzoekers van het Amsterdam UMC/UvA brengen andere tekenoverdraagbare aandoeningen in kaart. Ook verbeteren zij diagnostische tests om deze verwekkers aan te tonen.

Tekenkoorts

Naast de verwekker van lymeziekte zijn teken in Nederland regelmatig besmet met verschillende andere bacteriën, parasieten en virussen. Onderzoekers van het Amsterdam UMC zijn in samenwerking met het RIVM bezig andere tekenoverdraagbare aandoeningen in kaart te brengen. Ook verbeteren zij diagnostische tests om deze verwekkers aan te tonen.

Preventie van tekenoverdraagbare aandoeningen

Recent was in het nieuws dat deze zomer veel teken worden verwacht. Ga dus goed voorbereid op vakantie:

 • kijk op www.tekenradar.nl voor recente meldingen van tekenbeten en lyme in Nederland
 • neem een tekenkaart of -tang mee om een teek te verwijderen
 • gebruik DEET

Meedoen aan onderzoek

Een tekenbeet of lyme kunt u melden via tekenradar.nl. Onderzoekers zijn ook op zoek naar mensen met koorts (> 38 °C) na een tekenbeet. Hebt u koorts, ontwikkeld tot maximaal 4 weken na een tekenbeet, dan kunt u dit ook melden via tekenradar.nl.

Grensverleggend onderzoek

ZonMw stimuleert kennisontwikkeling over preventie, diagnostiek en behandeling van deze tekenoverdraagbare ziekten. De genoemde onderzoeken worden gefinancierd vanuit het programma Non-alimentaire zoönosen. Non-alimentaire zoönosen zijn infectieziekten die van dieren overgedragen worden aan de mens, buiten de voedselketen om. Dit is ook mogelijk via dragers (vectoren) of via de omgeving. Vectoroverdraagbare ziekten zijn ziekten die door tussenkomst van bijvoorbeeld een mug of een teek (de vector) van het ene dier naar een ander, of naar een mens, worden overgedragen.

Meer informatie

]]>
news-2683 Mon, 02 Jul 2018 11:10:07 +0200 Genomineerden Medische Inspirator prijs 2018 bekend! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/genomineerden-medische-inspirator-prijs-2018-bekend/ Twee onderzoeksprojecten waarin onderzoekers en patiënten samenwerken, gaan strijden om de Medische Inspirator prijs. De genomineerde projecten voor dit jaar zijn:

 • PLEASE 5+: langetermijnuitkomsten van chronische lymeziekten-geassocieerde klachten: determinanten voor een diagnostisch model met aanvullende behandeling - Drs. K. Niks (patiëntvertegenwoordiger Lymevereniging), Dr. Ir. D Uitdenbogerd (patiëntvertegenwoordiger stichting Tekenbeetziekten) en Prof. dr. Bj. Kullberg (Radboudumc).
 • Haal meer uit vriendschap: de online vriendschapscursus -  L.Gaasbeek (ouderenorganisatie Gouden Dagen) en Msc T. Bouwman (VU Amsterdam).

Dit jaar waren er drie categorieën waarin onderzoeksgroepen op konden indienen: Zelfredzaamheid ouderen, Lyme en Regeneratieve geneeskunde & vroege diagnostiek voor reuma. Uit elke categorie is één groep genomineerd. Binnen de categorie Regeneratieve geneeskunde & vroege diagnostiek zijn geen aanvragen binnengekomen. Daarom strijden dit jaar twee in plaats van drie groepen om de felbegeerde prijs.

Vraaggericht onderzoek stimuleren

Sinds dit jaar werkt de Medische Inspirator prijs samen met patiëntenorganisaties (of cliëntenvertegenwoordigers) gelieerd aan de partner ZonMw programma’s. Omdat patiëntenorganisaties goed zicht hebben op de producten waar patiënten behoefte aan hebben, is het belangrijk dat zij worden betrokken bij onderzoek. De aanvraag verliep dit jaar via van te voren geselecteerde patiëntenorganisaties op het gebied van Zelfmanagement ouderen, Lyme en Regeneratieve geneeskunde & vroege diagnostiek bij reuma. Onderzoekers konden contact opnemen met de betreffende patiëntenorganisatie en samen konden zij de onderzoeksprojecten aandragen bij ZonMw.

Medische Inspirator prijs

De Medische Inspirator is een prijs voor de meest inspirerende samenwerkingsverband tussen patiënt en onderzoeker. Elk jaar wordt er door een onafhankelijke jury van experts, de genomineerden geselecteerd waarbij er ook gekeken wordt naar patiëntparticipatie. Deze onderzoeksgroepen worden begeleid in het opnemen van een promotievideo welke gebruikt wordt tijdens een vier weken-durende campagne periode. Voor deze Medische Inspirator prijs start de campagne op 14 januari 2019. Tijdens deze campagneperiode kan het algemeen publiek stemmen op de meest inspirerende samenwerking.

Meer informatie


 

]]>
news-2633 Fri, 22 Jun 2018 17:39:29 +0200 500.000 tekenbeten in juni en juli verwacht https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2018/500_000_tekenbeten_in_juni_en_juli_verwacht Onderzoekers van het RIVM en Wageningen University & Research verwachten dat we in juni en juli ruim 500.000 tekenbeten oplopen, de helft van het jaarlijkse aantal tekenbeten. Via tekenradar.nl kun je zien waar in de afgelopen periode veel mensen zijn gebeten door een teek. En waar mensen de ziekte van Lyme hebben opgelopen. Je kunt jezelf op deze website ook aanmelden voor deelname aan onderzoek als je een tekenbeet of lyme hebt opgelopen.  

]]>
news-2452 Wed, 09 May 2018 11:53:19 +0200 Medische Inspirator prijs werkt dit jaar samen met patiëntenorganisaties https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/medische-inspirator-prijs-werkt-dit-jaar-samen-met-patientenorganisaties/ Inschrijving voor de Medische Inspirator prijs 2018 is geopend! De Medische Inspirator prijs is een aanmoedigingsprijs voor duurzame samenwerkingsverbanden tussen patiënten en onderzoeksgroepen en waar mogelijk met zorgverleners en het bedrijfsleven. De samenwerking is bedoeld om vraaggericht onderzoek naar die producten waar patiënten behoefte aan hebben te versnellen. Omdat patiëntenorganisaties meer zicht hebben op de onderzoeksprioriteiten van medische producten van de patiënt, kunnen onderzoekers met hen samen een aanvraag indienen. Indienen kan tot 29 mei.

Samenwerken met patiëntenorganisaties

Dit jaar zijn er in samenwerking met ZonMw programma’s drie categorieën opgesteld. Binnen deze categorieën kunt u terecht bij de volgende patiëntenorganisaties:

Valt uw onderzoek binnen één van de drie categorieën en willen u en uw onderzoekgroep zich aanmelden voor de Medische Inspirator prijs? Dan kunt u direct contact opnemen met een van de drie patiëntenorganisaties. Zij hebben dit jaar de mogelijkheid om onderzoeksgroepen bij ons aan te dragen. Vervolgens krijgen deze onderzoekers van ons een uitnodiging om een aanvraag in te dienen.  Meer informatie over de voorwaarden van de Medische Inspirator prijs 2018 of voor de contactgegevens van de betreffende patiëntenorganisatie is in de oproep te vinden.  

De Medische Inspirator prijs

Sinds 2015 wordt de Medische Inspirator prijs uitgereikt aan de meest inspirerende samenwerking tussen patiënten en onderzoekers. Op onze pagina leest u meer over de genomineerden en winnaars van 2017. Elk jaar worden er door ZonMw drie categorieën geselecteerd waar de onderzoeken betrekking op moeten hebben. Deze categorieën komen voort uit ZonMw subsidieprogramma’s. Vervolgens nomineert een onafhankelijke jury uit de aanmeldingen drie onderzoeksprojecten. Deze drie genomineerden worden door ZonMw begeleid in het opnemen van een promotievideo waarin zij kort laten zien waarom hun samenwerkingsverband het meest inspirerend is en wat het onderzoek inhoudt. Uiteindelijk mag het Nederlands publiek tijdens een campagneperiode van een maand stemmen op één van de drie projecten. De winnaar ontvangt een prijs van €75.000 en nummer twee en drie ontvangen €50.000 en €25.000. Het prijzengeld mogen zij besteden aan het onderzoek.

Meer informatie

]]>
news-2372 Tue, 17 Apr 2018 13:45:45 +0200 Nieuwe artikelen tijdens de Week van de Teek https://www.biomaatschappij.nl/ziekte-van-lyme/ Tijdens de Week van de Teek publiceert stichting Biowetenschappen en Maatschappij nieuwe artikelen over tekenbeten en mogelijke gevolgen, zoals de ziekte van Lyme. Wanneer moet je testen op de ziekte van Lyme? Zijn de tests in het buitenland beter? Wist je dat teken nog andere ziekten kunnen overbrengen dan de ziekte van Lyme? Antwoord op deze vragen en meer lees je in onze nieuwe artikelen. Heb je een vraag die we nog niet hebben beantwoord? Stel hem op Facebook aan onze deskundigen en ontvang een gratis tekentang. Deze artikelen zijn geschreven door wetenschappers en specialisten op het gebied van de ziekte van Lyme. In 2012 publiceerde Biowetenschappen en Maatschappij ook een boekje over de ziekte van Lyme. In 6 jaar tijd heeft dit onderwerp zich op vele vlakken verder ontwikkeld en staat het nog steeds midden in de actualiteit. Daarom worden deze artikelen in aanvulling daarop uitgebracht.
Tijdens de Week van de Teek publiceert stichting Biowetenschappen en Maatschappij nieuwe artikelen over tekenbeten en mogelijke gevolgen, zoals de ziekte van Lyme. Wanneer moet je testen op de ziekte van Lyme? Zijn de tests in het buitenland beter? Wist je dat teken nog andere ziekten kunnen overbrengen dan de ziekte van Lyme? Antwoord op deze vragen en meer lees je in onze nieuwe artikelen. Heb je een vraag die we nog niet hebben beantwoord? Stel hem op Facebook aan onze deskundigen en ontvang een gratis tekentang.

 

]]>
news-2366 Tue, 17 Apr 2018 10:07:36 +0200 Week van de teek: de onderzoeker https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/week-van-de-teek-de-onderzoeker/ news-2371 Mon, 16 Apr 2018 14:38:00 +0200 Aantal mensen met Lyme ruim verviervoudigd https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2018/Aantal_mensen_met_lyme_ruim_verviervoudigd In 2017 kregen 27.000 mensen de ziekte van Lyme, zo blijkt uit een peiling van het RIVM. Bij de vorige peiling in 2014 waren dit er nog 25.000. Met deze toename is het aantal patiënten dat jaarlijks de ziekte oploopt in de afgelopen 20 jaar ruim verviervoudigd.  

]]>
news-2326 Wed, 04 Apr 2018 12:00:00 +0200 Utrechts Landschap deelt pasjes uit als wapen tegen teken https://www.ad.nl/utrecht/utrechts-landschap-deelt-pasjes-uit-als-wapen-tegen-teken~ab901163/ Het Utrechts Landschap gaat speciale pasjes verspreiden waarmee bezoekers van natuurgebieden deze zomer teken kunnen verwijderen. De tekenpasjes, die het formaat hebben van een bankpas, worden gratis verstuurd. Er zijn 7.000 tekenpasjes beschikbaar.  

]]>
news-2158 Fri, 09 Feb 2018 17:36:45 +0100 Ziekte van Lyme kan niet aangetoond worden met ELISpot-test http://www.rivm.nl/en/Documents_and_publications/Common_and_Present/Newsmessages/2018/New_test_has_no_added_value_in_Lyme_disease_of_the_central_nervous_system Een nieuwe test om aan te tonen of mensen met klachten daadwerkelijk de ziekte van Lyme hebben, blijkt geen uitsluitsel te kunnen geven. Dat blijkt uit onderzoek van het Diakonessenhuis Utrecht in samenwerking met het RIVM. De test kan geen onderscheid maken tussen mensen die de ziekte nu hebben en mensen die de ziekte in het verleden gehad hebben en er nu van genezen zijn. Lees het Engelstalige bericht.  

]]>
news-1842 Fri, 24 Nov 2017 15:13:28 +0100 Patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek: zo doe je dat bij Lyme! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/patientenparticipatie-in-wetenschappelijk-onderzoek-zo-doe-je-dat-bij-lyme/ “Communicatie” is het woord waar veel, zo niet alles om draait. Drie belangrijke communicatieaspecten bespraken projectleiders, commissieleden, patiëntvertegenwoordigers, STZ, NVLP, Patiëntenfederatie Nederland en stichting Q-support. Zij deelden met elkaar inzichten in effectieve en soepel verlopende patiëntenparticipatie in het wetenschappelijk onderzoek, tijdens de projectleidersbijeenkomst over Lyme. Patiëntenparticipatie

In diverse ZonMw-programma’s en -projecten hebben patiënten een actieve inbreng. Van het mede beoordelen van de projectaanvragen tot een actieve betrokkenheid bij het uitdragen en de implementatie van de resultaten van het project. Een recente projectleidersbijeenkomst van het onderzoeksprogramma Lymeziekte dat dit jaar van start is gegaan, leverde inzicht in enkele randvoorwaarden voor een effectieve en soepel verlopende patiëntenparticipatie in het wetenschappelijk onderzoek.

Communiceer begrijpelijke taal

Om te beginnen de (interne) communicatie tussen patiënten(vertegenwoordigers) en onderzoekers binnen de onderzoeksprojecten. Regelmatige contact- en overlegmomenten, liefst vooraf vastgelegd in een draaiboek, en uitleg over de voortgang van het onderzoek stimuleren de samenwerking en het onderling begrip. Daarbij is het heel belangrijk dat rekening wordt gehouden met het verschil in kennisniveau. Met name op het gebied van de ‘technische’ (statistische) eisen die aan een onderzoek worden gesteld. Uitleg in begrijpelijke taal is essentieel voor een goede patiëntenparticipatie.

Heldere rol van de patiënt

Dan is er de communicatie met ‘de achterban’ van de patiënten. Ook hierbij is het gebruik van begrijpelijk taal – liefst beeldtaal – belangrijk. Daarnaast moet goed worden uitgelegd wat precies de rol is/kan zijn van de patiënt in het onderzoek. En waarom het onderzoek – uit wetenschappelijke overwegingen - soms beperkt moet zijn tot een bepaalde groep patiënten of een bepaald aspect van de ziekte. In dat laatste geval is het soms mogelijk daarnaast een ‘schaduwgroep’ mee te nemen van patiënten die niet (helemaal) voldoen aan de criteria. Achteraf kan dan worden nagegaan in hoeverre de uitkomsten van de studie ook van toepassing zijn op patiënten met andere kenmerken. Ook dit vergt goede communicatie, zowel tussen de onderzoekers en de patiëntenvertegenwoordigers als met de patiënten die aan de studie (willen) deelnemen.

Communicatie van resultaten

Het 3e aspect van communicatie betreft de rapportage van de uitkomsten van het onderzoek naar de buitenwereld. Het is belangrijk goed met elkaar af te spreken hoe – en wanneer - de (eind)resultaten van het onderzoek worden opgeschreven en naar buiten gebracht. Dat geldt zowel voor de interne presentatie van de resultaten (bijvoorbeeld voor ZonMw), als de presentatie van de resultaten in de media en in wetenschappelijke artikelen. De boodschap naar buiten moet voor iedereen helder maar ook genuanceerd zijn: wat kun je uit het onderzoek wel concluderen en wat niet. Er moet gewaakt worden voor te sterke extrapolatie van de resultaten. Een mogelijkheid kan zijn patiënten coauteur te laten zijn bij wetenschappelijke publicaties over het onderzoek. Met name in het ‘discussiedeel’ van het wetenschappelijke artikel kan de inbreng van patiënten belangrijk zijn. Zij kunnen uit ervaring aangeven hoe de resultaten van het onderzoek van invloed kunnen zijn op het dagelijks leven van de patiënt.

Tenslotte is het belangrijk dat patiënten meebeslissen over de aanbevelingen hoe de opgedane kennis verder gebruikt kan/moet worden.

Meer informatie

 

]]>
news-1872 Thu, 22 Jun 2017 12:02:00 +0200 2,5 miljoen euro voor de ziekte van Lyme http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2017/2_5_miljoen_euro_voor_de_ziekte_van_Lyme Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt 2,5 miljoen euro beschikbaar voor het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum. Dit centrum moet ervoor zorgen dat de diagnostiek en behandeling van patiënten met de ziekte van Lyme verbetert. news-1169 Thu, 18 May 2017 16:00:00 +0200 Hoe bestrijd je infectieziekten? 58 ideeën voor doelgerichte interventies https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/hoe-bestrijd-je-infectieziekten-58-ideeen-voor-doelgerichte-interventies/ Met preventieve interventies in de praktijk willen 58 ingediende projectideeën het aantal zieke mensen door infectieziekten terugdringen. Dit is de opbrengst van de laatste subsidieronde van het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017. Doelgerichte interventies infectieziektenbestrijding

Voor deze subsidieronde ontvingen we onderzoeksvoorstellen over doelgerichte interventies in de praktische infectieziektebestrijding. Hieronder vallen veel algemene infectieziekten zoals de griep, seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA), tuberculose (TBC), reizigersadvisering/vaccinatie, en technische hygiënezorg.

Van onderzoek naar praktijk

De ingediende projectideeën moeten een bijdrage leveren aan de preventie van infectieziekten en leiden tot interventies in de praktijk. Interventies zijn gericht op preventie, transmissie, surveillance of diagnostiek. In deze ronde ligt de nadruk op de volgende aandachtsgebieden:

 • doelgroepenbenadering
 • afweging van kosten en baten
 • veranderende demografie
 • communicatie en gedrag

Bij de projecten is een integrale benadering van belang, bijvoorbeeld ‘One Health’. Ook ligt de focus op sociale wetenschappen en wiskundige modellering.

Van projectidee naar subsidieaanvraag

De komende weken buigt de commissie zich over de projectideeën. Medio 2017 ontvangen de aanvragers een positief dan wel negatief advies om hun projectidee verder uit te werken tot een subsidieaanvraag. Eind 2017 is bekend welke aanvragen subsidie ontvangen. De gehonoreerde projecten starten begin 2018.

Het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017

In totaal omvatte het programma 5 rondes:

 • 2 rondes gericht op het hele praktijkveld van de Infectieziektebestrijding
 • 2 rondes gericht op non-alimentaire zoönosen (infectieziekten die buiten de voedselketen om van dier naar mens overdraagbaar kunnen zijn)
 • 1 ronde specifiek gericht op de ziekte van Lyme

Gezondheidsbescherming

Het programma Infectieziektebestrijding maakt samen met de programma’s Non-alimentaire zoönosen, Antibioticaresistentie en Lyme deel uit van het cluster Gezondheidsbescherming bij ZonMw.

Meer informatie

•    Over het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017
•    Over het thema Infectieziektebestrijding
•    Over het thema Gezondheidsbescherming
•    Over het thema Zoönosen
•    Over het thema Lyme

]]>
news-1871 Fri, 21 Apr 2017 11:55:00 +0200 Lyme kost jaarlijks 20 miljoen euro http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2017/Lyme_kost_jaarlijks_20_miljoen_euro Voor het eerst zijn voor Nederland de maatschappelijke kosten van de ziekte van Lyme bepaald. De ziekte blijkt jaarlijks bijna 20 miljoen euro te kosten.  

]]>
news-1050 Fri, 07 Apr 2017 10:28:30 +0200 Engelse vertaling actieplan Lymeziekte https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/engelse-vertaling-actieplan-lymeziekte/ ZonMw lanceerde in maart 2016 een actieplan voor de verbetering van de diagnose, behandeling en preventie van Lymeziekte. Vanwege de internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en behandeling is nu een Engelstalige versie van het actieplan beschikbaar. Actieplan

In dit actieplan hebben patiëntenorganisaties, onderzoekers, beleidsmakers, bedrijven en zorgprofessionals gezamenlijk onderzoeksgebieden en onderwerpen geïdentificeerd. Het resultaat is een ambitieuze kennisagenda en activiteitenlijst. Uitvoering van dit actieplan levert nieuwe kennis op over Lymeziekte (inclusief de aard van de  Borrelia-infectie) en verbeteringen in praktijk en beleid voor diagnostiek, behandeling en preventie.

Meer informatie

]]>
news-781 Tue, 24 Jan 2017 09:41:49 +0100 Hoe gevaarlijk is de mug, vleermuis of teek voor de mens? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/hoe-gevaarlijk-is-de-mug-vleermuis-of-teek-voor-de-mens/ Binnenkort starten nieuwe onderzoeken naar het risico van een infectieziekte die wordt overdragen door een mug, teek of vleermuis. Daarmee wordt de kennis vergroot over non-alimentaire zoönosen. Dit is belangrijk omdat meer en nieuwe ziektekiemen in Nederland een risico vormen door gedrags- en klimaatveranderingen. Overdraagbare infectieziekten van dier naar mens

ZonMw financiert onderzoek naar incidentie, prevalentie en verspreiding van naar infectieziekten die buiten de voedselketen (non-alimentair) om van dier naar mens overdraagbaar kunnen zijn (zoönosen). Het doel is om het aantal besmettingsbronnen terug te dringen en ziektegevallen te voorkomen.

Vroegsignalering

Het risico van de introductie in Nederland van infectieziekten die worden overdragen door muggen, vleermuizen of teken staat centraal in 4 langlopende projecten en een pilotproject:

 • De mug. Een langlopend project onderzoekt niet alleen incidentie en prevalentie van het zikavirus in Nederland. Het gaat in het laboratorium ook na hoe het virus zich in de cellen van mug en mens gedraagt. En in hoeverre welke soorten muggen bij welke temperaturen het virus kunnen verspreiden. Een pilotproject maakt gebruik van een App om kennishiaten in te vullen over reisgerelateerde import van door muggen overgedragen ARBO-virussen bij gezonde reizigers.
 • De vleermuis. Vleermuizen kunnen een hoog risico voor zoönosen zijn vanwege hun soortenrijkdom, kuddegedrag en de neiging in de nabijheid van de mens te leven. De zoönotische bedreiging van vleermuizen in Nederland is echter nog onduidelijk. Dit project onderzoekt de virale diversiteit in vleermuizen en het zoönotische risico van deze virussen.
 • De teek. Twee langlopende projecten onderzoeken incidentie en prevalentie van teken-encefalitis en andere door tekenbeten overgebrachte ziektes. Een van de doelen van de onderzoeken is een verbeterde risico-inschatting, adviezen/richtlijnen en diagnostiek. Onderzoek naar de ziekte van Lyme heeft binnen ZonMw een eigen programma.

One Health

Bij een van de gehonoreerde projecten onderzoekt een multidisciplinair team de transmissie van Campylobacter, via de omgeving. Campylobacter is een van de belangrijkste zoönose in Europa. De disciplines humaan, veterinair en milieu werken in dit project samen (One Health). Voor de bestrijding van zoönosen is zo’n geïntegreerde aanpak van belang.

Rabiës

Op preventie van rabiës (hondsdolheid) richten 2 gehonoreerde pilotstudies zich:

 • Een kostenbatenanalyse: leidt een enkele dosis van rabiësvaccin even snel en adequaat tot een anamnestische antilichaamrespons als een 3-dosis vaccin?
 • Wie loopt het meest gevaar rabiës op te lopen? Hoe kan deze groep beter worden gewaarschuwd zodat de blootstelling aan rabiës vermindert?

De resultaten van beide studies kunnen grote invloed hebben op de klinische praktijk.

Risicoperceptie en –communicatie

Tot slot wordt onderzocht hoe verschillend experts, burgers en media risico’s van non-alimentaire zoönosen waarnemen. Ook wordt gekeken hoe de communicatie tussen de verschillende groepen verbeterd kan worden.

Negen projecten gehonoreerd

Internationale referenten en de programmacommissie hebben 9 subsidieaanvragen gehonoreerd:

 • 3 korte studies van 18 tot 24 maanden
 • 6 langer lopende projecten van 36 tot 48 maanden

Dit was de uitkomst van de beoordeling van 15 subsidieaanvragen. Deze 15 bleven over na de 1e beoordeling van de 28 projectideeën die waren ingediend. Aan de 2e subsidieronde ging een eerdere ronde vooraf. Van die 1e ronde binnen dit programma zijn 6 projecten in 2014 gestart.

Meer informatie


]]>
news-764 Fri, 20 Jan 2017 14:45:00 +0100 Start 3 nieuwe onderzoeken naar Lymeziekte https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/start-3-nieuwe-onderzoeken-naar-lymeziekte/ De programmacommissie Lymeziekte, die advies kreeg van patiënten en internationale experts, heeft 3 nieuwe onderzoeken gehonoreerd. De projecten starten begin zomer 2017. Ze maken deel uit van het actieplan Lymeziekte. 3 projecten gehonoreerd

Voor de subsidieronde heeft VWS aan ZonMw 900.000 euro beschikbaar gesteld voor onderzoek. Zes projectideeën werden ingediend. Een patiëntenpanel en internationale referenten hebben de voorstellen beoordeeld. Drie langlopende projecten van 36 of 48 maanden werden gehonoreerd en richten zich op 3 vragen:
•    Hoe valide zijn de nieuwe diagnostische testen?
•    Waarom overleeft de Borrelia-bacterie in patiënten met Lymeziekte?
•    Hoe verloopt Lyme bij kinderen en wat is hun risico op blijvende symptomen?

De 3 gehonoreerde onderzoeksprojecten zijn een deel van de gewenste onderzoeken uit het actieplan. ZonMw en de patiëntenorganisaties zien ze als een 1e stap.

Hoe valide zijn nieuwe diagnostische testen?

Het kan moeilijk zijn om Lymeziekte aan te tonen. Huidige serologische testen zijn niet gevoelig genoeg en maken geen onderscheid tussen eerder doorgemaakte Lymeziekte en een nog actieve infectie. Cellulaire testen kunnen dit onderscheid wel maken maar ze zijn nog onvoldoende gevalideerd. Voor het eerst worden in Nederland de kwaliteit en geschiktheid van deze testen vergeleken. Dit project onderzoekt nu de validiteit van deze nieuwere testen en wat hun toegevoegde waarde is in de diagnostiek van Lymeziekte.

Waarom overleeft de Borrelia bacterie in patiënten met Lymeziekte?

Borrelia-bacteriën kunnen zich extreem goed verschuilen in het menselijk lichaam en de afweerreactie teen deze bacteriën verstoren. Patiënten met Lymeziekte blijken een verminderde of zwakke afweerreactie tegen deze bacterie te hebben. De bacterie beïnvloedt de werking van genen en eiwitten die bij de afweerreactie betrokken zijn en kan daardoor overleven. Het ontrafelen van dit mechanisme is een doel van dit project. Vervolgens wordt onderzocht hoe de afweerreactie verbeterd kan worden. En hoe kennis over het mechanisme kan bijdrage aan de diagnostiek van Lymeziekte.

Hoe verloopt Lyme bij kinderen en wat is hun risico op blijvende symptomen?

De LymeProspect KIDS kijkt of symptomen bij jonge Lymepatiënten anders zijn dan bij volwassenen. Houden aanhoudende klachten bij jonge Lymepatiënten verband met bepaalde microbiologische, klinische, immunologische en/of cognitief-gedragsmatige determinanten? En welke diagnose-instrumenten en behandelingen hebben kinderen?
Van alle tekenbeten en lymeborreliose komt 20 tot 30% voor bij kinderen. Dit project bouwt voort op de reeds bestaande LymeProspectstudie.

Actieplan Lymeziekte

Naar aanleiding van een burgerinitiatief heeft het ministerie van VWS aan ZonMw de opdracht gegeven een onderzoeksagenda naar de ziekte van Lyme op te stellen. ZonMw organiseerde een congres en voerde interviews met betrokkenen, te weten patiënten, zorgprofessionals, onderzoekers en beleidsmakers. Dit heeft begin 2016 tot een actieplan Lymeziekte geleid en begin juli 2016 tot het openstellen van een subsidieronde. Patiënten zijn bij alle fases actief betrokken.

Meer informatie

 • op de themapagina Lyme is informatie te vinden over het burgerinitiatief, het actieplan Lyme, de onderzoeksonderwerpen en de andere activiteiten in het actieplan
 • over de LymeProspectstudie
 • over de projecten vindt u binnenkort in de projectomschrijvingen die op de themapagina Lyme geplaatst worden
]]>
news-178 Thu, 30 Jun 2016 15:42:00 +0200 Burgerinitiatief ziekte van Lyme leidt tot actieplan VWS https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/burgerinitiatief-ziekte-van-lyme-leidt-tot-actieplan-vws/ Het ministerie van VWS heeft het actieplan Lymeziekte aangeboden aan de Tweede Kamer. Aan de hand van dit actieplan willen patiëntenorganisaties, onderzoekers, beleidsmakers, bedrijven en zorgprofessionals de diagnose, behandeling en preventie van Lymeziekte in de praktijk en het beleid verbeteren. Actieplan

In dit actieplan hebben patiëntenorganisaties, onderzoekers, beleidsmakers, bedrijven en zorgprofessionals gezamenlijk onderzoeksgebieden en onderwerpen geïdentificeerd die de diagnostiek en behandeling van Lyme op een hoger plan moeten tillen en bij kunnen dragen aan preventie.
Het plan is een ambitieuze kennisagenda en activiteitenlijst, gericht op zowel snelle toepassing van nieuwe testen of behandelmethoden, als op basale kennis voor de komende 5 tot 10 jaar.  

Voorbeelden in het actieplan van andere essentieel geachte activiteiten zijn het opzetten van een registratie en biobank om patiënten langere tijd te volgen, nascholing voor artsen, een beslismodel voor diagnose en behandeling en een keuzehulp voor patiënten.

Uitvoering van het actieplan vraagt om (extra) inspanningen. Het actieplan is vrij beschikbaar voor onderzoeksinstellingen en andere organisaties die een bijdrage willen leveren aan het verkleinen van de Lymeproblematiek.

Diagnostiek, behandeling en preventie van Lyme

Uitvoering van het actieplan levert nieuwe kennis op over Lymeziekte (inclusief de aard van de  Borrelia-infectie) en verbeteringen in praktijk en beleid voor diagnostiek, behandeling en preventie. Het plan moet gezondheidsschade helpen voorkomen en de kwaliteit van leven van Lymepatiënten verbeteren.

Van burgerinitiatief tot gezamenlijke aanpak

Op basis van het succesvolle burgerinitiatief van de Lymepatiënten in 2010 heeft VWS aan ZonMw gevraagd een onderzoeksagenda op te stellen. ZonMw heeft professionals en patiënten geïnterviewd en bijeenkomsten georganiseerd om de vraagstukken en oplossingen te verzamelen. De oplossingen zijn in termen van onderzoeksonderwerpen en acties gebundeld en geprioriteerd in het actieplan. De Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten (NVLP) en Stichting Tekenbeetziekten (STZ) waren hier nauw bij betrokken.

Nieuw onderzoeksprogramma Lyme

De geprioriteerde onderzoeksvragen vormen het onderzoeksprogramma Lyme bij ZonMw. VWS heeft aan ZonMw 900.000 euro beschikbaar gesteld voor onderzoek. In het voorjaar van 2016 heeft ZonMw via een interessepeiling onderzoekers gezocht die willen deelnemen aan de subsidieronde. Begin juli wordt de subsidieronde op uitnodiging opengesteld. Onderzoekers mogen samenwerken met andere partijen (ook niet-onderzoeksinstituten). Samenwerking met patiënten is verplicht. Eind 2016 honoreert ZonMw de subsidieaanvragen en in het voorjaar van 2017 starten de projecten.

Voor de subsidieronde zijn de volgende onderwerpen geselecteerd:

 • onderzoek naar de eigenschappen van de Borrelia-bacterie en het ‘gedrag’ ervan in de mens; de overlevingsmechanismen van de bacterie; de wijze waarop hij zich in het lichaam ophoudt (“vermomt”)
 • onderzoek naar nieuwe testen
 • onderzoek naar nieuwe, veelbelovende (combinaties van) behandelingen
 • onderzoek naar de rol van co-infecties in het ontstaan van Lymeziekte
 • onderzoek voor het valideren van diverse testen die in Nederland en buitenland momenteel worden toegepast in de Lymediagnostiek

Meer informatie

 • over Lyme
 • over het domein Gezondheidsbescherming
 • over Lyme op de website van de patiëntenorganisatie Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten (NVLP)
 • over Lyme op de website van de patiëntenorganisatie Stichting Tekenbeetziekten (STZ)
]]>
news-596 Mon, 18 Apr 2016 08:31:00 +0200 Verbeteringen voor de patiënt gezamenlijk aanpakken https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/verbeteringen-voor-de-patient-gezamenlijk-aanpakken/ Op 17 april heeft ZonMw aan VWS het actieplan Lymeziekte aangeboden. Patiëntenorganisaties, onderzoekers, beleidsmakers, bedrijven en zorgprofessionals hebben met elkaar een actieplan opgesteld met onderzoeksonderwerpen en andere activiteiten. Actieplan

Het actieplan levert nieuwe kennis op over Lymeziekte in onderzoek, praktijk en beleid. Het gaat hierbij om basale kennis (onder andere over de Borrelia-infectie en de ziekte), diagnostiek, behandeling en preventie. Het plan moet gezondheidsschade helpen voorkomen en de kwaliteit van leven van Lymepatiënten verbeteren. ZonMw heeft betrokkenen geïnterviewd en bijeenkomsten georganiseerd om tot de onderwerpen van het actieplan te komen. Zodra de Tweede Kamer het heeft ontvangen van VWS, is het actieplan openbaar.

Onderzoekagenda

De onderzoeksonderwerpen in het actieplan vormen de onderzoeksagenda. De deelnemers van het actieplan hebben uit de onderzoeksagenda een selectie gemaakt van onderzoeksonderwerpen voor de subsidieronde:

 • onderzoek naar de eigenschappen van de Borrelia-bacterie en het ‘gedrag’ ervan in de mens; de overlevingsmechanismen van de bacterie; de wijze waarop hij zich in het lichaam ophoudt (“vermomt”)
 • onderzoek naar nieuwe testen
 • nieuwe, veelbelovende (combinaties van) behandelingen
 • onderzoek naar de rol van co-infecties in het ontstaan van Lymeziekte
 • onderzoek voor het valideren van diverse testen die in Nederland en buitenland momenteel worden toegepast in de Lymediagnostiek

Subsidieronde onderzoek

ZonMw zoekt in voorjaar 2016 onderzoekers die willen deelnemen aan de subsidieronde. Zij mogen samenwerken met andere partijen (ook niet-onderzoeksinstituten). Samenwerking met patiënten is verplicht. De patiëntenorganisaties kijken mee om te zien of de onderzoeksvoorstellen ook voor hen passende antwoorden gaan geven. Eind 2016 honoreert ZonMw de subsidieaanvragen en starten de projecten.

Lyme is onderdeel van het programma Non-alimentaire zoönosen. Dit programma maakt samen met de programma’s Infectieziektebestrijding, Antibioticaresistentie, Q-koorts en Priority Medicines Antimicrobiële resistentie deel uit van het domein Gezondheidsbescherming bij ZonMw.

Meer informatie

 

 

]]>