Het actieplan bevat naast onderzoeksonderwerpen ook andere activiteiten. Voorbeelden zijn het opzetten van een registratie en biobank om patiënten langere tijd te volgen (om onder andere het beloop van de ziekte en effecten van behandeling waar te nemen), nascholing voor artsen, een beslismodel voor diagnose en behandeling, keuzehulp voor patiënten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website