Over dit programma

Sinds 1997 kent ZonMw een programma voor de evaluatie van wet- en regelgeving. Het programma is opgezet om bij te dragen aan de kwaliteit van de wetgeving. De uitvoering van deze wetsevaluaties gebeurt door onafhankelijke, multidisciplinaire onderzoeksgroepen, die per onderzoek worden geselecteerd. De wetsevaluaties kunnen zowel enkelvoudig als thematisch van aard zijn. Enkelvoudige wetsevaluaties richten zich op één wettelijke regeling. Thematische evaluaties onderzoeken een bepaald wetoverstijgend thema dwars door een aantal wetten heen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het programma ligt bij de Commissie evaluatie regelgeving.

Lees meer over het programma in de brochure Evaluatie Regelgeving.

Brochure Evaluatie Regelgeving

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website