Projectomschrijving

Vraagstuk

Veel gezinnen worstelen met gedragsproblemen van hun kinderen. Soms zoeken ze zelf geen hulp – en soms weet de hulp hen niet te bereiken. De opvoedtraining Pittige Jaren werkt goed bij hoger opgeleide ouders. Is de training ook inzetbaar voor gezinnen met een lage sociaaleconomische status en voor migrantengezinnen die niet direct zelf om hulp vragen?

Onderzoek

156 ouders in zogeheten achterstandswijken deden mee. De helft deed direct de training. De andere helft vormde een controlegroep die drie maanden later de training kreeg. Gedragsproblemen en opvoeding zijn gemeten met vragenlijsten en (thuis)observaties.

Uitkomst

Pittige Jaren vermindert gedragsproblemen van kinderen en versterkt opvoedingsvaardigheden bij ouders. Deze effecten zijn even goed te bereiken bij migrantengezinnen en gezinnen met een lage sociaaleconomische status. De effectiviteit wordt mede bepaald door de open groepsaanpak, waarbij ouders zelf ervaringen inbrengen en niet opgelegd krijgen hoe ze moeten opvoeden.

Verspreiding en implementatie

Dit project heeft een vervolg gekregen in project 15700095011.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website