Projectomschrijving

Jongeren die hulp en ondersteuning krijgen vanuit de Jeugdwet kunnen verschillende problemen ervaren als zij volwassen worden. Zij krijgen dan te maken met regels en instanties die gericht zijn op volwassenen en er wordt van hen verwacht dat ze veel meer zelf kunnen regelen.

In de gemeente Oosterhout werken verschillende professionals samen om deze jongeren passende hulp en ondersteuning te bieden. Die samenwerking noemen we ‘wijkgericht’, omdat die zoveel mogelijk aansluit op de persoonlijke leefsituatie van de jongere. De ervaringen van jongeren en ouders vormen de basis van dit actieonderzoek.

Samen met professionals, beleidsmakers van de gemeente en de partners in het veld onderzoeken zij bestaande casussen om te ontdekken hoe de wijkgerichte samenwerking beter kan. Zij kijken daarbij naar de kennis, vaardigheden en houding van professionals en de regels en systemen binnen de gemeente.

De resultaten van het onderzoek worden onder meer verwerkt in opleidingen voor professionals.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website