Projectomschrijving

Welzijnswerk, scholen, sportverenigingen en de jeugdgezondheidszorg (het ‘voorveld’): zij hebben veel contact met kinderen en ouders en kunnen steun bieden waar nodig. Vanuit een brede blik, dichtbij de leefwereld van kind en gezin in de wijk. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord, zodat je niet langs elkaar heen werkt.

Onderzoeksinstituut IVO en de gemeente Rotterdam gaan samen met professionals en bewoners in drie wijken in Rotterdam onderzoeken wat hierbij goed werkt. En hoe professionals, ouders en jongeren van elkaar kunnen leren. We zetten daarvoor een leernetwerk op. Van elkaar leren en uitproberen: dat staat voorop. We zullen meerdere keren interviews houden met bewoners en professionals in de wijk. Degenen die betrokken zijn bij de drie wijkaanpakken gaan ook bij elkaar in de wijk langs (roadshows).

Het project leidt onder meer tot een handreiking voor wijkgericht werken vanuit het voorveld, en een opzet voor een workshop om andere wijken op weg te helpen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website