Projectomschrijving

Welzijnswerk, scholen en de jeugdgezondheidszorg (het ‘voorveld’) kunnen ouders steun bieden waar nodig. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord.

In het Rotterdamse leernetwerk ‘Samen Leren Gezinnen Versterken’ ontdekten we hoe professionals en vrijwilligers onderling van elkaar kunnen leren. Denk aan thema’s als: casuïstiekbespreking, cultuursensitief werken en empowerment. Dergelijke thema’s kunnen prima worden geagendeerd in interprofessionele leernetwerken. Het vergt wel capaciteit om inhoud en proces te organiseren, én tijd en toestemming om deel te nemen. Dit is soms lastig gezien de ervaren werkdruk.

Samenwerking in de wijk gebeurt vanuit de taakstelling, maar ook omdat professionals de (onuitgesproken) missie delen kwetsbare gezinnen te willen ondersteunen en gelijke kansen voor kinderen te stimuleren.

Desondanks verloopt de samenwerking tussen het voorveld en het wijkteam niet altijd soepel. Zoals een cliënt en hulpverlener elkaar leren kennen en vertrouwen, zo gaat dat ook tussen professionals onderling. ‘Schoolzorgteams’ en ‘spreekuur op locatie’ bevorderen ‘korte lijntjes’ tussen het voorveld en andere wijkpartners.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website