Projectomschrijving

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft als doel dat inwoners gezond en veilig opgroeien. In
onze gemeente ligt een wijk die de Prinsenhof heet. Daar wonen relatief veel gezinnen die op
meerdere leefgebieden problemen ervaren.

Wat wilden we gaan doen?

Het doel van de proeftuin was om te experimenteren met het vroegtijdig inzetten van een bestaande methodiek die gebruik maakt van ‘drang’. Door deze methodiek zouden gezinnen in
een vroeg(er) stadium begeleid worden en zou escalatie van de problematiek en
jeugdbeschermingsmaatregelen voorkomen kunnen worden.

Daarnaast lag de focus op het versterken van de samenwerking op wijkniveau rond een gezin. In samenwerking met zorgpartij VIGZorgt en DSP-groep is de gemeente deze pilot gestart in Prinsenhof.

We wilden onderzoeken hoe we de gezinnen eerder én beter kunnen ondersteunen. Aanmeldingen werden verwacht vanuit het voorliggend veld en consulenten van de gemeente Leidschendam-Voorburg afdeling WIJZ. Door verschillende oorzaken bleven passende aanmeldingen uit en is het project, in overleg met alle partners en ZonMw, voortijdig beëindigd.

De pilot is geëvalueerd en lessen zijn geleerd op het gebied van het ontwikkelen en opzetten van een pilot, het gebruik van het vroegtijdig inzetten van ‘drang’ en de inzet van de methodiek VIG.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente Leidschendam-Voorburg, Lokale Kamer.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website