Projectomschrijving

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft als doel dat inwoners gezond en veilig opgroeien. In onze gemeente ligt een wijk die de Prinsenhof heet. Daar wonen relatief veel gezinnen die op meerdere leefgebieden problemen ervaren.

Wat willen we gaan doen?

In samenwerking met VIGZorgt en DSP-groep start de gemeente met een project, waarin we onderzoeken hoe we deze gezinnen eerder én beter kunnen ondersteunen. Het doel is om een veilige opvoedsituatie te creëren samen met het gezin. Daarvoor krijgt het gezin intensieve coaching. Daarnaast is een aandachtspunt in dit project om de samenwerking op wijkniveau te versterken. Met de hulp van bijvoorbeeld de politie (bij overlast) en woningcoporaties (bij huurachterstand) krijgen we de gezinnen naar verwachting eerder in beeld.

Het onderzoek

In het onderzoek gaan we na hoe aan de intensieve coaching en de wijkgerichte aanpak vorm wordt gegeven en kijken we naar de effectiviteit.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website