Projectomschrijving

Als er psychosociale of opvoedproblemen spelen bij een kind of jongere is het een hele klus voor de huisarts om duidelijk te krijgen wat er aan de hand is. En wat de beste manier is om deze problemen op te lossen. Dat vraagt kennis van problematiek, kennis van de beschikbare hulp en ook tijd.

De ‘Praktijkondersteuner Jeugd en Gezin’ kan de huisarts hierbij ondersteunen. Sinds 2017 is deze medewerker gestart bij een paar huisartsen in Rotterdam Zuid en later op meer plekken in Rotterdam. Deze praktijkondersteuner werkt samen met collega’s in de wijk en zorgt ervoor dat kinderen, jongeren en gezinnen worden doorverwezen naar passende hulp.

In dit project gaan we samen met deze praktijkondersteuners, onderzoekers, opleiders, ondersteuners en beleidmakers de werkwijzen en methoden voor deze nieuwe professional verder ontwikkelen. En effecten onderzoeken. Mensen met veel ervaring met kinderen, ouders en jongeren gaan ons daarbij helpen. Wat we ervan leren gaan we delen met andere gemeenten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website