Projectomschrijving

Voor veel ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) is opvoeden van kinderen een grote uitdaging door problemen met leren en multi-problematiek. Voor gezinnen van ouders met LVB is langdurige hulp nodig, zodat problemen niet erger worden en de kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. De methodiek HouVast is ontwikkeld in en samen met de praktijk voor deze gezinnen waar opvoedproblemen dreigen.

In dit project wordt HouVast versterkt door te onderzoeken wat werkt in:

  1. het bereiken van gezinnen van ouders met LVB,
  2. het signaleren van en samen anticiperen op mogelijke opvoedproblemen in de toekomst, voordat er problemen zijn, en
  3. het versterken van de ‘samenwerking tussen gezin, professional en netwerk’ en ‘veerkracht’.

Nieuwe kennis op deze thema’s wordt vertaald naar praktische tools en een training voor professionals. Het gebruik ervan wordt geëvalueerd.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in de praktijk, samen met ouders, professionals uit diverse domeinen, en het informele netwerk.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website