Projectomschrijving

We weten dat bepaalde individuele, sociale en maatschappelijke factoren beschermend werken in de ontwikkeling van kinderen. Kennis over hóe professionals en informele medeopvoeders zulke beschermende factoren effectief kunnen versterken om kwetsbare kinderen en gezinnen te ondersteunen ontbreekt echter.

Doel en aanpak
Een breed consortium van kenniscentra verwerkt bestaande en nieuwe wetenschappelijke, praktijk- en ervaringskennis tot een kennissynthese. Dit doet zij op basis van literatuuronderzoek, focusgroepen met ouders en jongeren, een Delphi-studie onder stakeholders en leersessies met projectleiders van de in deze call gehonoreerde onderzoeken.

Centraal staat de vraag hoe kwetsbare kinderen en gezinnen tijdig gesignaleerd kunnen worden en hoe beschermende factoren effectief kunnen worden versterkt om hen te ondersteunen. Samen met de beoogde gebruikers wordt de verzamelde kennis verwerkt tot concrete producten voor professionals, informele medeopvoeders, ouders en jongeren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website