Projectomschrijving

Veel jongeren uit de wijken Poelenburg/Peldersveld in Zaanstad hebben te maken met achterstanden op verschillende gebieden. Poelenburg kwam in 2016 landelijk in het nieuws vanwege vlogs over overlastgevende jeugd. Sociale partners zetten nu sterk in op wijkgericht, preventief werken aan talentontwikkeling.

Jeugdprofessionals merken echter dat het nog onvoldoende lukt om kwetsbare jongeren in een vroeg stadium te bereiken.

We willen onderzoeken hoe de afstand tussen professionals en jongeren verkleind kan worden. Omdat jongeren uit de wijk behoefte hebben aan positieve rolmodellen, doen we participatief actie-onderzoek naar de rol die actieve jongeren met een voorbeeldfunctie kunnen spelen in het versterken van preventief en wijkgericht werken. Jongeren weten goed wat er speelt bij leeftijdsgenoten, en jonge rolmodellen kunnen jeugdprofessionals helpen om het preventieve aanbod in de wijk laagdrempelig te maken en goed te laten aansluiten bij de behoeften en ervaringen van jongeren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website