Projectomschrijving

Kinderen met problemen bij het opgroeien en/of ouders met problemen bij het opvoeden moeten in hun eigen omgeving hulp krijgen, in eerste instantie van een wijkteam. Als de problemen ernstig zijn of specifieke deskundigheid vragen, is specialistische hulp nodig. Ouders en jongeren willen niet dat ze hiervoor worden 'doorverwezen' naar locaties ver weg, maar dat de specialistische hulp 'erbij gehaald' wordt door de hulpverlener van het wijkteam.

Zes jeugdhulpaanbieders in Amsterdam-Noord gaan in het team 'De Jeugdspecialist in de Buurt' hiervoor een nieuwe werkwijze organiseren.

In het ZonMw-onderzoek wordt nagegaan hoe de specialisten die hulp aan gezinnen het beste kunnen geven door samen lerend te ontwikkelen aan de hand van ervaringen van cliënten en samenwerkingspartners, en resultaten van de hulp. De geleerde lessen worden in een e-learning module aan toekomstige jeugdprofessionals overgebracht en uitgewisseld met andere regio's onder leiding van het Nederlands Jeugdinstituut.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website