Projectomschrijving

Doel van dit project is om 2 vragen te beantwoorden die belangrijk zijn voor gemeenten en jeugdzorgaanbieders in de regio Rijnmond.

In Rijnmond is veel geïnvesteerd in wijkteams. Het idee is dat wijkteams laagdrempelig zijn en er dus makkelijker gebruik kan worden gemaakt van jeugdhulp. Het eerste doel van dit project is om te bepalen of de inzet van wijkteams heeft geleid tot meer jeugdhulpgebruik in wijken waar eerst weinig werd gebruikt maar waar er wel veel problemen zijn bij kinderen.
 
In 2018 is in Rijnmond gestart met zorgarrangementen en resultaatgerichte inkoop. Het idee is dat er meer samenhang en afstemming is in de hulp aan jeugd, dat er beter passende hulp wordt gegeven en dat kosten omlaag gaan. Het tweede doel van dit project is om na te gaan of dit inderdaad zo is.
In het project gebruiken we gegevens van het CBS.

We schrijven publicaties en bespreken de vragen en antwoorden met bestuurders, beleidmakers, hulpverleners, jongeren en ouders. Zo wordt er samen geleerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website