Projectomschrijving

Gezinnen met een niet-Westerse migratieachtergrond krijgen van wijkteams vaak nog niet de hulp die bij ze past. Daarnaast zijn er veel statushouders die een sociaal beroep hadden, maar in Nederland geen werk vinden. Dit project biedt kansen voor beide vraagstukken. In twee wijkteams in Rotterdam wordt gepilot met Syrische statushouders als ‘cultuursensitieve gidsen’. Gedurende de pilot trekken wijkteammedewerkers en cultuursensitieve gidsen samen op in het bereiken van gezinnen en verlenen van hulp.

De pilot beoogt:

  • Het bereik van het wijkteam onder gezinnen met een niet-Westerse migratieachtergrond te vergroten;
  • Hulp die wordt verleend aan deze gezinnen meer passend te maken bij hun behoeften;
  • Cultuursensitief werken in te bedden in de werkwijze van het wijkteam.

Al actieonderzoekend worden inzichten opgehaald. Dit wordt samen met twee co-onderzoekers gedaan, studenten met een migratieachtergrond. Opgedane inzichten in Rotterdam resulteren in overdraagbare lessons learned.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website