Projectomschrijving

Jongeren willen zich fijn en veilig voelen op de plekken waar hun leven zich afspeelt.
Wandelinterviews met 35 jongeren in Groningen suggereerden dat jongeren die in hun leven op
onveilige plekken komen zich voor de keuze gesteld zien het ‘goede’ of het ‘slechte’ pad te volgen.
Zij gaven aan dat veilige plekken en positieve rolmodellen op school, op straat en zeker op de
sportvereniging hen helpen betere keuzes voor henzelf te maken.

Dit roept de vraag op hoe de betrokken professionals, mantelzorgers, vrijwilligers en andere
inwoners rond een leefplek van jongeren samen kunnen werken aan het gelijktijdig verbeteren van
de plek en vroegtijdig signaleren van problemen van jongeren.

Binnen een actieonderzoek werkten drie teams daartoe aan samenwerking met de betrokkenen
rond een leefplek: sportverenigingen, de eigen woonbuurt, en huisvestingsproblemen bij mbojongeren.
Actiedoelen per betrokken groep stimuleerden de teams door bestaande grenzen heen
te breken en met betrokkenen een aanpak te ontwikkelen die helpt een leefplek fijner en veiliger te
maken voor jongeren. De teams hielden bij of ze hun actiedoelen haalden en bespraken ze wat ze
daarvan konden leren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website