Projectomschrijving

In Meeleefgezinnen helpt een stabiel gezin te voorkomen dat kinderen van ouders met psychiatrische problemen zelf ontwikkelingsproblemen en gedragsproblemen krijgt. Met deze ondersteuning kan het kind later uitgroeien tot een evenwichtige, zelfredzame volwassene. De biologische banden blijven in tact. Ouders met psychiatrische problemen zijn vaak bang de zeggenschap over hun kind te verliezen door tussenkomst van instanties als Bureau Jeugdzorg. Deze angst kan hun medewerking aan behandeling zelfs blokkeren. Het meeleefgezin geeft ondersteuning op gelijkwaardige en vrijwillige basis. Ouders kunnen zo even op kracht komen en herstellen, zodat zij de zorg voor hun kind kunnen volhouden. De kinderen blijven bij hun ouders wonen. 
De ouders met psychiatrische problemen zijn met een meeleefgezin meer sociaal ingebed en staan minder geïsoleerd in de maatschappij. Het project bestaat uit het ontwikkelen van een training voor vrijwillige meeleefgezinnen. De training komt landelijk beschikbaar en kan worden ingezet door andere gemeenten en organisaties. Ook komt er een website met nieuws en informatie. Door het voorkomen van escalatie en uithuisplaatsing zorgt het project voor kostenbesparingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website