Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met zorgpaden kan de jeugdgezondheidszorg flexibelere zorg bieden, meer gericht op behoeften van ouders. De toepasbaarheid hiervan is eerder bekeken met een innovatief project (www.zorgpadenjgz.nl). Met deze benadering wordt het mogelijk om meer in te gaan op verschillen tussen gezinnen en hun behoeften. Sommige ouders en kinderen krijgen meer aandacht, terwijl bij veel ouders enkele contactmomenten vervangen worden door het e-consult.

 

Dit project onderzoekt de meerwaarde van een e-consult ten opzichte van een consult op het consultatiebureau. Een even goede gezonde en veilige ontwikkeling voor het kind is daarbij een voorwaarde.

 

In twee JGZ-organisaties wordt op basis van toeval de uitvoering van een e-consult en bureau-consult bij 1300 peuters van 24 maanden verdeeld. Zes maanden na het consult worden alle kinderen beoordeeld op gezonde en veilige ontwikkeling. Kinderen met laag risico op de SPARK (een gestructureerd vraaggesprek naar zorgbehoefte) en ouders waarmee in dialoog is bepaald dat digitaal volgen voor hen passend is, komen in aanmerking voor deelname aan deze studie.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Naar verwachting zal dit onderzoek bijdragen aan kennis of het zorgpad met e-consulten inderdaad de veronderstelde meerwaarde heeft ten opzichte van een fysiek consult, met als voorwaarde een even goede gezonde en veilige ontwikkeling.

 

Onze hypothese: Een zorgpad met e-consulten voor peuters met een laag risico op de SPARK en competente ouders resulteert in vergelijking met een fysiek consult in een even goede gezonde en veilige ontwikkeling in de periode van 18 tot 30 maanden, met minimaal een gelijk behoud van contact met de JGZ (bereik), zorg die minstens even passend wordt ervaren door zowel ouders als professionals, en tijdwinst die voor andere doelen ingezet kan worden. De tijdswinst betekent meer aandacht en zorg kunnen geven aan diegenen die dat meer nodig hebben, het monitoren beoogt het contact te behouden met de groep die met minder aandacht en zorg toe kan en wil.

 

Naast het verkrijgen van inzicht over deze vermeende tijdswinst zullen wij aanbevelingen doen over de mogelijkheden voor het inzetten van deze tijd en wat dit betekent voor de uitvoering van het werk van de professional.

 

En zal het project inzicht geven in de tijdsinvestering en materialen die nodig zijn om een zorgpad met e-consulten te implementeren.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met zorgpaden kan de jeugdgezondheidszorg (JGZ) een flexibelere zorg bieden die meer gericht is op behoeften van ouders. De introductie van zorgpaden in de JGZ is een innovatie waarvan in een project in Zeeland is aangetoond dat het haalbaar is en leidt tot gewenste verbeteringen: een centralere plaats voor de ouders en jeugdigen en meer inzicht in het proces van zorgverlening. De zorgpad-benadering maakt het mogelijk om in te gaan op verschillen tussen gezinnen en hun behoeften. Sommige ouders en kinderen krijgen meer aandacht, terwijl voor een groot deel van de andere ouders een aantal contactmomenten vervangen worden door een digitaal consult. Onze stip op de horizon: de JGZ professional faciliteert de ouders met het aanreiken van digitale middelen zoals e-consult en ouderportaal, waarmee de ouder zelf de regie kan nemen en keuzes kan maken. Voor brede toepassing in de uitvoeringspraktijk is verder onderzoek naar gebruik en effectiviteit van e-consulten een vereiste.

 

DOEL: De meerwaarde vaststellen van een e-consult ten opzichte van een fysiek consult, met als voorwaarde een even goede gezonde en veilige ontwikkeling.

 

DESIGN: Een gerandomiseerde trial met 12 maanden follow-up. In 2 JGZ-organisaties wordt gerandomiseerd tussen het uitvoeren van een e-consult en fysiek consult bij peuters van 24 maanden (N=1300) met laag risico op de SPARK en ouders waarmee in dialoog is bepaald dat digitaal volgen voor hen passend is. Zes maanden na het e-consult/fysiek consult worden alle kinderen beoordeeld op gezonde en veilige ontwikkeling.

 

TIJDPAD: Maand 1-6 voorbereiding, maand 7-20 inclusie kinderen in de leeftijd van 18 maanden, maand 13-26 uitvoering e-consult vs fysiek consult, maand 19-32 check kinderen op leeftijd van 30 maanden, maand 33-36 analyseren, rapporteren en implementatie-activiteiten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website