Projectomschrijving

Inspiratietool voor gemeenten over versterken van samenwerken in het sociaal domein

Samenwerking wordt steeds belangrijker in de JGZ. Met ouders en jeugdigen, met netwerkpartners in het sociaal domein, het onderwijs en de zorg en niet te vergeten met de gemeente(n). In dit project is een samenhangend overzicht ontwikkeld op het gebied van samenwerking in en
met de JGZ uit projecten van het programma Versterking uitvoeringspraktijk JGZ die in 2019 / 2020 zijn afgerond. In het overzicht staat wat wel en niet werkt in het versterken van samenwerking. Daarbij richten wij ons specifiek op wat belangrijk is voor gemeenten.

Doelgroep

Het overzicht is gemaakt samen met een parallel project (736400001, NCJ). Gezamenlijk hebben we ons gericht op drie doelgroepen: JGZ professionals, managers JGZ en gemeenten. De projectleiders van alle projecten hebben werkzame elementen van samenwerking gedestilleerd en vertaald naar de drie doelgroepen.

Interactieve pdf met tips om samenwerking te verstevigen

Het resultaat is een interactieve pdf waarin per doelgroep (professionals, managers of gemeente) relevante elementen in samenwerking in het sociaal domein zijn weergegeven. Het biedt praktische aanknopingspunten en tips voor het verbeteren en versterken van samenwerking met bijvoorbeeld scholen, huisartsen, jeugd ggz, gemeenten. De sterke punten en de verbeterpunten per project komen aan bod en wat je als professional, manager of medewerker bij de gemeente kan doen om samenwerking beter te laten verlopen. Het is ook mogelijk om per werkzaam element in de samenwerking te kijken welke projecten daaraan bijdragen. Tenslotte is het mogelijk om door te
klikken naar de samenvattingen van alle projecten, inclusief contactgegevens en links naar websites.

Op deze manier willen we bijdragen aan een andere kijk op samenwerken tussen verschillende partijen in het sociale domein, relevant voor de jeugdgezondheidszorg.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website