Projectomschrijving

Samen sterk in de uitvoering van het werk

Binnen dit project is er samengewerkt met 13 individuele projecten vanuit het programma Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ. In gezamenlijkheid is onderzocht welke lessen er getrokken zijn op het gebied van samenwerken. Welke praktische handvatten zijn er aan te reiken als het gaat om het versterken van de samenwerking?

De werkzame elementen in samenwerking zijn vertaald in een interactieve pdf met praktische handvatten voor zorgprofessionals, managers en gemeenten.  In de Pdf zijn per werkzaam element in de samenwerking en per doelgroep (professional, manager, gemeente) samenvattingen van relevante projecten opgenomen als voorbeeld. Voor samenwerkingspartners in het sociaal domein zijn de resultaten ook interessant.

Er zijn in dit project zowel landelijke partners aangehaakt als regionale organisaties. Zij zullen de resultaten in hun eigen achterban verspreiden. In dit project hebben GGD Zeeland, GGD West-Brabant, GGD Hollands Midden Amsterdam UMC (locatie VUmc), TNO, PHaros, Verwey Jonker instituut en NCJ samengewerkt.

Benieuwd naar de interactieve pdf? Klik dan op de knop downloads en links.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website