Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

OVERGEWICHT, ROL JGZ

Het aantal kinderen met overgewicht stijgt in Nederland sinds enkele decennia. Ook voor overgewicht geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Daarom spelen ouders in de eerste levensjaren een cruciale rol door het aanleren en stimuleren van een gezonde leefstijl. Een belangrijke taak van JGZ-professionals is ouders helpen een basis voor een gezonde leefstijl te leggen ter preventie van overgewicht en andere leefstijl-gerelateerde ziekten.

 

OUDERPARTICIPATIE

In ‘Samen Gezond Groot’ doen we samen met ouders onderzoek. Ze staan naast de onderzoekers en ze leveren hun expertise als ouders van 0 tot 4-jarigen. Ze nemen tevens samen met JGZ-professionals en onderzoekers beslissingen.

 

AFSTEMMING TUSSEN RICHTLIJNEN MBT LEEFSTIJLADVIEZEN (DEEL 1)

In negen JGZ-richtlijnen is aandacht voor een gezonde leefstijl van jonge kinderen. De afstemming van leefstijladviezen in de verschillende richtlijnen is matig: verschillende richtlijnen omvatten verschillende leefstijladviezen en zijn soms zelfs tegenstrijdig. Waarschijnlijk mede hierdoor worden richtlijnen tijdens consulten niet of onvolledig uitgevoerd.

Uitgaande van het bestaande overzicht van richtlijnen, starten we met het beschrijven van leefstijladviezen voor 0 tot 4-jarigen en onderzoeken we of er sprake is van (nuttige) overlap, tegenstrijdigheden of andere bijzonderheden. Samen met JGZ-professionals en ouders formuleren we op basis van deze inventarisatie eerste adviezen voor de optimalisatie van de inhoudelijke uitvoering.

 

UITVOERING LEEFSTIJLADVISERING 0-4 JAAR: ERVARINGEN VAN OUDERS EN JGZ-PROFESSIONALS (DEEL 1)

JGZ-organisaties implementeren richtlijnen ieder op eigen wijze, waardoor JGZ-professionals de ruimte hebben hoe en wanneer ze richtlijnen in praktijk brengen. Het is niet bekend welke keuzes JGZ-professionals maken als het gaat om het wel of niet uitvoeren van leefstijladviezen en welke voorkeuren zij hebben met betrekking tot de manier waarop advisering plaatsvindt.

De rol van ouders in de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen is tot dusver marginaal. Over hun perspectief op leefstijladviezen door de JGZ en hoe zij deze ervaren is weinig bekend. Om daadwerkelijk gedragsverandering te bewerkstelligen is het cruciaal dat leefstijladviezen aansluiten bij de behoeften en belevingswereld van ouders.

In ‘Samen Gezond Groot’ onderzoeken we de manier waarop leefstijladviezen in vier JGZ-organisaties worden uitgevoerd en hoe dit aansluit bij de behoeftes van ouders van 0-4 jarigen. Tevens verkennen we voorkeuren van JGZ-professionals en ouders als het gaat om andere manieren van leefstijladvisering, bijvoorbeeld online of in oudergroepen.

 

EFFECTEN VAN AANGEPASTE LEEFSTIJLADVISERING (DEEL 2)

Op basis van de bevindingen uit deel 1 maken ouders en JGZ-professionals van de betreffende JGZ-instelling een keuze voor één of meerdere aanpassingen in de uitvoering van bestaande consulten. De tevredenheid van ouders en haalbaarheid volgens JGZ-professionals in deel 1 dient als baseline meting. De tevredenheid en haalbaarheid meten we na invoering van de aanpassingen opnieuw en vergelijken deze met de baseline meting. Op deze manier kunnen we onderzoeken wat de effecten van een aangepaste uitvoering (afstemming tussen richtlijnen plus keuze uit verschillende vormen van leefstijladvisering) op tevredenheid van ouders is en of deze aanpassingen volgens JGZ-professionals haalbaar zijn.

 

BLAUWDRUK VOOR VERHOOGDE OUDERPARTICIPATIE BIJ IMPLEMENTATIE VAN RICHTLIJNEN (DEEL 2)

Tot nu toe is de rol van ouders onderbelicht als het gaat om implementatie van richtlijnen. Ook weten we nauwelijks hoe zij consulten over leefstijl ervaren en of deze aansluiten bij hun behoeftes. Ouderparticipatie is belangrijke methode voor optimale implementatie van bestaande en toekomstige richtlijnen. Daarom vatten we onze ervaringen binnen ‘Samen Gezond Groot’ samen in een blauwdruk voor verhoogde ouderparticipatie die gebruikt kan worden voor implementatie van andere richtlijnen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website