Projectomschrijving

ECA: een verscheidenheid aan aanpakken

Waar tot voor kort in de tweede klas van het voortgezet onderwijs het laatste reguliere contactmoment met de JGZ was, is vanaf 2013 geïnvesteerd in een extra contactmoment voor adolescenten. Het doel van dit extra contactmoment voor adolescenten (ECA) is het bevorderen van gezondheid en gezond gedrag voor adolescenten vanaf 14 jaar. Het ECA kan naar eigen inzicht worden ingericht door gemeenten en JGZ-organisaties, hetgeen geresulteerd heeft in een verscheidenheid aan aanpakken. Onduidelijk is hoe deze variatie er precies uitziet en wat de effecten hiervan zijn.

Extra contactmoment voor adolescenten geëvalueerd

Deze evaluatie van het extra contactmoment voor adolescenten [ECA] had als doel om onder andere de inhoud, waardering en verwachte effecten van het ECA te evalueren bij jongeren, ouders, JGZ-professionals en schoolpersoneel. Dit werd gedaan met een viertal methodieken: focusgroepen, online vragenlijsten, de uitvraag van bestaande gegevens en Effectenarena’s. Er is bij deze evaluatie uitgegaan van drie varianten van het ECA: M@ZL, Gezond Leven, Check het Even! en Jij en Je Gezondheid, waarbij ook gekeken is naar verschillende versies van deze varianten.

Verschillen

M@ZL richt op jongeren in alle klassen waarbij de problemen manifest worden door ziekteverzuim en klachten. Jij en je gezondheid en Gezond leven richten zich met vragenlijsten primair op jongeren in bepaalde klassen waarbij problemen en hulpvraag (nog) niet manifest zijn. Jij en je gezondheid en Gezond leven, check het even verschillen in de onderliggende visie en methodische uitwerking waarbij Jij en je gezondheid zich meer richt zich op vroegsignalering van problemen via gevalideerde vragenlijsten om vandaar uit problemen op te lossen, terwijl Gezond leven, check het even zich meer richt op de hulpvraag van de jongere zelf. Daarnaast besteden veel JGZ-organisaties aandacht aan het ziekteverzuim als onderdeel van het ECA. De deelnemers aan deze evaluatie waardeerden de inzet van de ECA-variant die hun regio wordt toegepast.

Verwachte effecten

De verwachte effecten voor het ECA kunnen worden onderscheiden in directe effecten (bijvoorbeeld een hogere kans op vroegsignalering) die op korte termijn en eindeffecten die op middellange en lange termijn optreden (bijvoorbeeld beter functioneren op school).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website