Projectomschrijving

In Rotterdam Rijnmond volgen 40.000 jongeren een MBO opleiding. Met de meeste van deze jongeren gaat het goed, maar vooral in de niveaus 1 en 2 is de schooluitval zeer hoog (30 tot 40%). Diverse onderzoeken geven aan dat het merendeel van deze jongeren te maken heeft met ernstige problematiek.

Het project
De ‘Wasstraat – Your Health’ is een projectvoorstel voor het snel inzetten van passende zorg bij de start van de opleiding. In het project worden jongeren die instromen op niveau 1 en 2 onderzocht op problemen op gebieden als inkomen, gezondheid, huisvesting en gezin. Jongeren die dat nodig hebben, worden vervolgens binnen de zorgstructuur in het onderwijs geholpen en gevolgd. Het doel hiervan is dat meer jongeren hun opleiding met succes afronden en daarmee een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt krijgen.

Onderzoek
Voordat het project gaat starten, zal onderzocht worden hoe de groep jongeren het beste benaderd kan worden. Ook de jongeren worden hierbij nauw betrokken via bestaande jongerenpanels.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website