Projectomschrijving

De jeugdgezondheidszorg zoekt naar efficiëntere en innovatieve werkwijzen om aan het basistakenpakket te voldoen die meer aansluit bij de wensen van de huidige tijd. In dit project worden twee vormen van minder intensieve zorg voor niet-risicokinderen uitgezet en geëvalueerd in twee verschillende JGZ werkgebieden (CJG Rotterdam-Rijnmond en Thebe JGZ). Tijdens het consult voorafgaand aan het nieuwe aanbod (6-7 maanden) vindt triage plaats. Hierbij wordt een indeling gemaakt in risicokinderen en niet-risicokinderen, op basis van een ontwikkeld taxatie instrument. In het werkgebied van CJG Rijnmond krijgen ouders van niet-risicokinderen een groepsbijeenkomst aangeboden rond 9 maanden; in de regio Thebe JGZ krijgen ouders van niet-risicokinderen een online contactmoment aangeboden rond 9 maanden. Risicokinderen krijgen het reguliere individuele 9 maanden consult aangeboden. De twee benaderingen (groepsaanbod en online contactmoment) worden met elkaar vergeleken in termen van performance (bereik, effectiviteit en tevredenheid) van het gedifferentieerde zorgaanbod en in termen van tevredenheid bij klanten, ketenpartners en professionals.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website