Projectomschrijving

Doel van dit project is een brede implementatie van de web-based voorlichtingsfilm ‘Een gezond kindergebit’ voor ouders van jonge kinderen. Dit zal worden gerealiseerd via websites (o.a. CJG-websites) en het uitdelen van ansichtkaarten met een websitelink aan ouders die de JGZ bezoeken door medewerkers van JGZ-instellingen.

Conclusies van het afgeronde onderzoek “Web-based voorlichtingsfilm voor een maatwerkonderwerp (i.c. mondzorg) ”waren: a. het bereik van de voorlichting over mondzorg voor ouders van jonge kinderen was 18%; b. de kennistoename was direct na het bekijken van de film 33% en na 6 maanden 17%; c. ouders in de experimentele groep rapporteerden 6 maanden na het bekijken van de film een verbetering van hun gedrag om het gebit van hun kind gezond te houden van 15%; d. als ouders er aan gewend raken op het CB web-based informatie over de gezondheid van hun kind te krijgen, kan een dergelijke winst mogelijk ook bij andere (maatwerkdeel) onderwerpen tot stand komen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website