Projectomschrijving

Met de VIMP wil CJG Rijnmond de Your Health interventie professionaliseren en borgen. Dit wordt vormgegeven door het ontwikkelen van een handleiding voor het contactmoment op het mbo. Voor jeugdverpleegkundigen wordt een training georganiseerd waarin het werken met de Zelfredzaamheid-Matrix centraal staat.
De kennis en ervaring die is opgedaan over het gebruik en implementatie van het contactmoment wordt gedeeld met professionals en managers van JGZ-instellingen en mbo-scholen. Hiervoor
worden twee uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd in Arnhem en Rotterdam. Naast het delen van kennis en ervaring worden best practices, wat geleerd is en de ervaren knelpunten gedeeld. Suggesties en aanbevelingen worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de interventie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website