Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

BESCHRIJVING VERNIEUWING:

Een nieuwe werkwijze is ontwikkeld waarbij jeugdverpleegkundigen na scholing door de NSPOH* en vier maanden training worden ingezet voor alle contactmomenten op het consultatiebureau vanaf de leeftijd van twee maanden. Er wordt op basis van een checklist onderscheid gemaakt tussen gezonde kinderen en kinderen met mogelijk medische risico’s. De laatste groep wordt afwisselend door de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts gezien. Als de jeugdverpleegkundige tijdens haar consult afwijkende bevindingen constateert, wordt de jeugdarts geraadpleegd. De arts wordt op deze manier vooral op indicatie ingezet bij de reguliere contacten en krijgt daardoor tijd voor andere taken, passend bij het brede profiel van de jeugdarts. De taken van de jeugdverpleegkundige worden uitgebreid en verdiept.

MEERWAARDE:

Binnen het bestaande budget wordt door andere inzet van disciplines ruimte (tijd en geld) gecreëerd om jeugdartsen in te zetten op terreinen die passen bij hun competenties maar waar ze nu nog weinig aan toe komen. Tegelijkertijd wordt de verpleegkundige meer op de voorgrond geschoven als eerste contactpersoon voor ouders. Dit sluit aan bij de ontwikkeling van CJG’s waarin breed opgeleide generalisten het eerste contact met ouders hebben en vroegtijdig kunnen signaleren en ondersteunen. Tevens is deze werkwijze goed te combineren met flexibilisering van contactmomenten: als het goed gaat zijn minder contactmomenten nodig dan als er veel vragen zijn.

Uit onderzoek bleek dat de werkwijze acceptabel was voor ouders, dat medewerkers er meerwaarde in vonden omdat hun werk boeiender werd en omdat de werkwijze verdieping bood. Procesresultaten wezen erop dat de werkwijze uitgevoerd werd conform plan waarbij er geen aantoonbaar kwaliteitsverlies optrad.

De project- en onderzoeksresultaten zijn aan IGZ en VWS gepresenteerd en door beiden positief ontvangen.

STERKE EN ZWAKKE KANTEN: Dit project is geschreven om effectiviteitswinst te behalen: voor hetzelfde geld willen we meer bereiken. Deze effectiviteitswinst is sterk afhankelijk van de samenstelling van het team en van de veranderbereidheid en dit vormt tegelijkertijd de sterkte en de zwakte van het project.

Het tot nu toe uitgevoerde onderzoek heeft weliswaar laten zien dat er niet meer gevonden afwijkingen en verwijzingen waren bij de experiment teams dan bij de controleteams, maar dit bewijst nog niet afdoende dat de werkwijze effectief en veilig is. Dit zou verder onderzoek moeten uitwijzen.

KOSTEN: Na implementatie is deze werkwijze budgetneutraal. Het geld dat uitgespaard wordt door goedkopere inzet van verpleegkundigen wordt omgezet in tijd voor de arts om andere taken te gaan uitvoeren. De kosten van de opleiding van de verpleegkundige betreffen een vijfdaagse scholing door de NSPOH plus ruim 20 dagdelen stage, naast intervisie en voorbereidingsbijeenkomsten voor het hele team. Icare JGZ heeft een business case geschreven die op te vragen is en gebruikt kan worden bij verdere implementatie.

Het in bijlage bijgevoegde implementatievoorstel richt zich vooral op creeren van draagvlak en visie ontwikkeling onder de verschillende doelgroepen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website