Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Jeugdgezondheidszorg in Zeeland zoomt in op de levenslijn van mensen met het project ‘Zorgpaden’. Tijdens zogenaamde ijkmomenten wordt de achterliggende levensfase afgesloten en vooruitgeblikt op de komende periode, de ontwikkeling van het kind en de daarbij horende vaardigheden voor ouders. Samen met ouder en kind wordt bepaald welke zorg en vorm nodig en best passend is in de periode naar het volgende ijkmoment. Er wordt een zogenaamd ‘zorgpad’ uitgestippeld. Om te laten zien hoe dit eruit ziet is een filmpje gemaakt.

 

Met het project Zorgpaden (http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/toepassen-van-zorgpaden-in-de-jeugdgezondheidszorg/samenvatting/)is de haalbaarheid en toepasbaarheid van het gebruik van zorgpaden in de Jeugdgezondheidszorg getest. Uit dat onderzoek komt naar voren dat zorgpaden leiden tot de gewenste verbetering: een centralere plaats voor de ouders en jeugdigen en meer inzicht in het proces van zorgverlening.

 

Om organisaties te helpen bij het implementeren van zorgpaden, is een draaiboek opgesteld. Stap voor stap neemt het draaiboek je mee in het vormgeven van de al ontwikkelde zorgpaden (zorgpad ‘e-consulten’ en zorgpad ‘module opvoeding’). Maar het geeft bijvoorbeeld ook handvatten om een nieuw zorgpad op te zetten en hoe een verandertraject in te zetten met JGZ-professionals. Het draaiboek schetst alle inzichten die zijn opgedaan tijdens het onderzoek.

 

Zowel film als draaiboeken zijn beschikbaar via www.zorgpadenjgz.nl.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bereikte resultaten

 

• Film met visie, inhoud en opbrengsten van het zorgpadenproject.

• Draaiboeken met daarin aandacht voor het waarom zorgpaden in de JGZ:

• Draaiboek Hoe maak ik een zorgpad ‘e-consult’?

. Draaiboek Hoe maak ik een zorgpad ‘module opvoeding’?

. Draaiboek Hoe maak ik een nieuw zorgpad?

. Draaiboek Hoe ga ik een verandertraject aan met JGZ

professionals?

. PURA proof Draaiboek Praktische invulling van het

zorgpad e-consult in Zeeland.

. www.zorgpadenjgz.nl waarop zowel de film als de draaiboeken beschikbaar zijn.

• Aanpassingen techniek en werkproces e-consult (beschreven in Draaiboek Praktische invulling van het zorgpad e-consult in Zeeland) zijn opgepakt als doorontwikkeling ouderportaal. Met het project ‘Toepassen van zorgpaden in de JGZ’ en deze VIMP is bereikt:

- implementatie van Mijn Kinddossier.

Met daarin de opgenomen functionaliteiten:

- koppeling met het DD-JGZ,

- digitale vragenlijsten met automatische

scoreberekeningen voor de professional door middel van

een Excel rapport,

- link naar voor de organisatie wenselijke URL’s,

groeicurve en een dagboekje.

Omdat de aanpassingen opgepakt zijn binnen het bredere kader van de doorontwikkeling van het ouderportaal blijven wijzigingen/verbeteringen doorlopen ook nu deze VIMP is afgerond. Voorbeelden hiervan zijn:

- automatische vermelding van de scores in het DD-JGZ,

- automatisch klaarzetten van de vervolgacties in het DD-

JGZ,

- automatisch overzicht van de afwijkende

vragen/antwoorden in het DD-JGZ.

. Powerpoint presentaties.

. Flyer verspreid tijdens NCJ jaarcongres 2014.

. Bijdragen in:

- ZonMw uitgave ‘Andere Koek’,

- digitaal magazine ‘JGZ samen blijven vernieuwen’,

- Mediator special over ICT.

 

Met het VIMP-geld hebben wij bovenstaande tools ontwikkelt om een brede implementatie van onderdelen uit het zorgpadenproject te faciliteren. De gemaakte materialen dragen ook na het afronden van deze VIMP bij aan verdere verspreiding en implementatie van het werken met zorgpaden in de JGZ. De techniek van de e-consulten zijn op dit moment van het niveau dat over gegaan zal worden tot bredere implementatie.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) zijn er vragen over het flexibel maken van contactmomenten zonder het contact met gezinnen te verliezen en het beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de ouder, kind en professional. Tevens moet de samenwerking en afstemming binnen het Centrum Jeugd en Gezin verder uitgewerkt worden. Met het project ‘Toepassen van zorgpaden in de JGZ’ hebben we een antwoord op deze vragen gegeven. Er werden in dit project twee zorgpaden ontwikkeld:

 

- Een zorgpad met gebruik van e-consulten voor monitoring van gezonde kinderen met competente ouders.

- Een zorgpad met interventies gericht op opvoeden (module opvoeding).

 

Dit project levert kennis en onderbouwing aan het flexibiliseringstraject voor de JGZ. Daarnaast levert het project een tool om de ketenzorg binnen het CJG te versterken, en een duidelijke bijdrage aan digitale vernieuwing door het gebruik van e-consulten met meer regie voor de ouders. Met dit innovatieve project is het concept zorgpaden voor het eerst getest binnen de JGZ en CJG. Het biedt voldoende aanknopingen voor vervolg en doorontwikkeling. Deze VIMP biedt de mogelijkheid om gedurende de looptijd van een half jaar implementatie bij andere JGZ organisaties te ondersteunen. Om aan te sluiten bij de opbrengsten van het zorgpadenproject en de tijdsduur van deze VIMP, kiezen wij ervoor om tools te ontwikkelen om een brede implementatie van onderdelen uit het zorgpadenproject te faciliteren. Het implementatietraject bestaat uit een aantal onderdelen:

 

• Film maken, geschikt voor digitale verspreiding, om visie, inhoud en opbrengsten van het zorgpadenproject te verspreiden

• Ontwikkeling draaiboek voor een startconferentie voor de ‘module opvoeding’

• Ontwikkeling draaiboek voor ontwikkeling (nieuwe) inhoudelijke zorgpaden

• Beschrijving e-consult met technische implicaties voor koppeling digitaal dossier JGZ

. Ontwikkeling ondersteunende module voor het aangaan van het verandertraject met JGZ professionals.

. Verbetering techniek e-consult om hogere kwaliteit van uitvoering te bereiken.

 

Deze VIMP heeft twee doelen. Het eerste doel is verspreiding van de resultaten van het zorgpadenproject en de visie van grondig kijken bij ijkmomenten waarbij in dialoog met ouder en kind wordt bepaald welke zorg en vorm in de tussenliggende periode naar het volgende ijkmoment het best passend is. Het tweede doel is in samenwerking met de uitvoeringspraktijk bruikbare tools maken die de organisaties daadwerkelijk faciliteren bij implementatie en goed bruikbaar zijn voor de uitvoerende professionals in de praktijk. De rol van de projectgroep ligt in het ontwikkelen van de tools ter verspreiding en implementatie waarbij van ieders expertise en ervaring gebruik wordt gemaakt. Per onderdeel worden binnen de projectgroep afspraken gemaakt wie op dat moment de beste afzender(s) is (zijn). Ook de deelnemende praktijkinstellingen worden uitgenodigd om per onderdeel aan te geven of het onderdeel past bij hun organisatie en mogelijke inbreng.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website