Projectomschrijving

De werkwijze van de Jeugdgezondheidszorg verandert. Er is meer flexibiliteit nodig. Niet ieder kind loopt evenveel risico in zijn ontwikkeling. GGD Midden-Nederland heeft daarom tussen 6 en 11 maanden 2 consultatiebureaubezoeken laten vervallen voor kinderen die geen risico lijken te lopen op ontwikkelingsproblemen. Maar krijgen ouders dan nog  voldoende voorlichting over belangrijke onderwerpen? Hebben alle ouders dezelfde behoefte aan voorlichting?
Om hier antwoord op te geven wordt een vragenlijst verspreid onder ouders van kinderen van bijna 11 maanden. Ook worden ouders geïnterviewd met de vraag hoe zij het liefst voorlichting zouden willen krijgen. JGZ medewerkers vullen een vragenlijst in over hun ervaringen met het geven van voorlichting en advies in de nieuwe situatie.
Uit dit onderzoek volgt een advies over hoe de voorlichting aan ouders binnen de nieuwe werkwijze het best vorm gegeven kan worden. Daarmee kan de bestaande voorlichting aangepast worden, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende groepen ouders.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website