Projectomschrijving

GGD Gelderland Midden heeft een nieuwe methodiek ontwikkeld voor het uitvoeren van het wettelijk basistakenpakket in de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Daarin is meer aandacht voor het signaleren, ondersteunen en volgen van kinderen die mogelijk extra zorg nodig hebben. Doktersassistenten selecteren de kinderen op basis van screening en vragenlijsten van ouders en leerkrachten. Zo nodig doet de jeugdarts of jeugdverpleegkundige vervolgonderzoek.

Het onderzoek vergelijkt de ‘triagemethodiek’ met het traditionele onderzoek (periodiek gezondheidsonderzoek - PGO) door de jeugdgezondheidszorg. Onderzocht worden de effecten van deze triagemethodiek op de signalering van visuele stoornissen, overgewicht/obesitas en psychosociale problemen. Welke basiszorg en extra zorg krijgen de kinderen? Wat betekent de triagemethodiek voor de kosten?
Het onderzoek wordt gedaan via registratie door de medewerkers van de JGZ, vragenlijsten bij ouders en JGZ-medewerkers, een bijeenkomst met wetenschappers en JGZ-professionals en ten slotte een interview met ouders. Het project beperkt zich tot kinderen in het basisonderwijs (4-12 jaar). 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website