Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Fitte Start Schagen is een samenwerkingsverband tussen partijen uit de zorg, kinderopvang, welzijn en sport en bestaat uit: Beweegaanbod (Nijntje Beweegdiploma, zwemkids en fysiokids), Beweegkriebels en Beweegadvies. Fitte Start heeft als hoofddoel het tegengaan van (kans op) bewegingsachterstand, overgewicht, ondergewicht en een ongezond voedingspatroon bij jonge kinderen 0-4 jaar, door het stimuleren van motorische ontwikkeling, dagelijks bewegen en gezond voedingspatroon. Door samenwerking, voorlichting, training, begeleiding en een passend beweegaanbod levert Fitte Start Schagen een bijdrage aan een gezondere en actieve leefstijl. Nijntje Beweegdiploma is gestart bij gymvereniging Lycurgus Advendo en jonge kinderen hebben hier aan mee kunnen doen. Er zijn drie groepen Nijntje Beweegdiploma gestart. De ouders worden tijdens 20 lessen nauw betrokken bij de ontwikkelingen van hun kind en krijgen ook beweegtips mee om op speelse manier de motorische vaardigheden van hun kind te stimuleren en samen te spelen en te bewegen. Het onderdeel Beweegkriebels is uitgerold bij drie kinderopvang organisaties. Op verschillende locaties van de kinderopvang / peuterscholen wordt nu minimaal 1 uur per dag bewogen. Er zijn 22 pedagogisch medewerkers opgeleid in Beweegkriebels. De kennis en vaardigheden die de PM'ers hebben opgedaan, wordt door hen als waardevol ervaren en zij zijn zich meer bewust van het belang van bewegen met jonge kinderen. Er zijn ouderbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze interactieve bijeenkomst kwam naast het stimuleren van bewegen ook gezonde voeding en actieve (gezins)leefstijl aan de orde. De GGD (JGZ) heeft 384 ouders die naar het 18 maanden consult kwamen een vragenlijst laten invullen en deze is besproken met de jeugdverpleegkundige. Ouders waarderen het persoonlijk beweegadvies, informatie over beweegaanbod in de buurt en de beweegtips voor jonge kinderen. Ook de praktische tips over gezonde voeding (diëtiste / JOGG) wordt gewaardeerd. Er wordt door de jeugdverpleegkundige vaker doorverwezen naar het regulier beweegaanbod. De JGZ geeft aan dat de verschillende interventies het samen spelen en bewegen van ouder en kind stimuleert. Dit is niet alleen goed voor het lichaam maar ook goed voor hechting met het kind. Er is tussen de partners in de zorg, kinderopvang, sport en welzijn een prima verbinding en samenwerking ontstaan. Dit nieuwe netwerk wordt als een meerwaarde ervaren. De samenwerkende partijen zijn beter geïnformeerd over de dienstverlening en het (zorg)aanbod van elkaar. Er wordt vaker naar elkaar doorverwezen. Bijzonder om te melden is dat zij ook naar elkaar doorverwezen of met elkaar contact zoeken als het om een andere doelgroep gaat dan deze sportimpuls. Team Sportservice heeft het beweegaanbod voor kinderen van 0-4 jaar en 4-6 jaar is in beeld gebracht. Deze informatie is gedeeld met de samenwerkende partijen, zodat zij ouders kunnen informeren of door kunnen verwijzen. Ook zijn er flyers gemaakt met beweegtips voor jonge kinderen. De flyers zijn enthousiast ontvangen door de samenwerkende partners, ouders en scholen. Team Sportservice Schagen coördineert het project Fitte Start Schagen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door de uitvoering van Fitte Start Schagen is een stevig netwerk ontstaan van partners uit de zorg, sport, welzijn en kinderopvang in stad Schagen en de 6 kernen er omheen.

 

Beweegaanbod:

Bij Lycurgus Advendo zijn 2 leidsters opgeleid voor Nijntje Beweegdiploma en 1 leidster heeft nog een bijscholing gevolgd. Bij de vereniging zijn 3 groepen Nijntje Beweegdiploma gestart. Er zijn 2 ouderbijeenkomsten georganiseerd en de ouders hebben een aantal keer meegedaan bij de lessen. Zij hebben tips over gezond voedingspatroon en tips over samen bewegen gekregen. De ouders zij erg positief over de motorische ontwikkeling van hun kind aangezien hun kind meer en beter is gaan bewegen.

Er zijn geen kinderen doorverwezen naar Fysiokids en Zwemkids. Vandaar dat de kinderfysio bij 10 zwemlessen in het zwembad aanwezig is geweest om aan zowel de instructeurs als de ouders advies en tips te geven over het signaleren en verbeteren van de motorische vaardigheid van kinderen. De diëtiste heeft 5 ouderbijeenkomsten in het zwembad verzorgd waar ouders advies, tips en informatie ontvingen over gezonde leefstijl en gezonde voeding in het bijzonder. Ouders hebben tijdens de workshop zelf voeding gemaakt en geproefd.

 

Er is 2 keer een beweeginstuif voor jonge kinderen (0-4 jaar) met hun ouders / verzorgers georganiseerd. Alle deelnemende partners waren bij de instuif aanwezig en verzorgde een spel- beweegactiviteit. De kinderen konden (samen met hun ouders) aan 9 verschillen spel- en beweegonderdelen meedoen. Bij een volle kaart kregen de kinderen een beweegkado. In totaal zijn er meer dan 220 kinderen aanwezig geweest. De beweeginstuif is zowel door de partners als door de ouders als zeer positief ervaren. Er is veel kennis en ervaring gedeeld. Ouders hebben samen met hun kind kennis kunnen maken met diversiteit aan spel- en beweegvormen. Het beweegaanbod van verschillende sporten is in 7 kernen in beeld gebracht waarbij onderscheid is gemaakt in de leeftijd 0-4 en 4-6. Dit beweegaanbod is gepromoot bij de beweeginstuif, bij het ouder/kind consult JGZ en via de kinderopvangorganisaties naar de ouders gecommuniceerd.

 

Beweegkriebels:

Voor het verzorgen van de training Beweegkriebels zijn 2 personen opgeleid, waarvan 1 uit de kinderopvang en 1 uit de sport. De verschillende achtergrond van de trainers is een meerwaarde geweest voor de uitrol van het beweegaanbod beweegkriebels op de kinderopvang. Er zijn 22 pedagogisch medewerkers opgeleid in beweegkriebels. Op 16 locaties van de kinderopvang / peuterscholen worden 450 kinderen bereikt in de leeftijd 0-4 jaar die dagelijks 1 uur extra bewegen.

De PM'ers waren erg enthousiast en hebben de training als een verrijking van hun kennis gezien. De meest aansprekende onderdelen waren bewegen met andersoortig materiaal, bewegen op muziek, meer bewegen met elkaar waarbij ook een cognitief element aan is toegevoegd, de motorische ontwikkeling van baby's en het implementeren van bewegen op de werkvloer. Bij alle deelnemende kinderopvangorganisaties zijn ouderbijeenkomsten verzorgd met gemiddeld 20 deelnemers per avond. De ouders gaven aan dat het een leerzame en inspirerende avond was met leuke en simpele beweegtips en ruimte voor vragen.

 

Beweegadvies:

Tijdens het 18 maanden consult bij de JGZ hebben 384 ouders van jonge kinderen (18 maanden) een vragenlijst ingevuld. Op basis van deze gegevens hebben de ouders van de jeugdverpleegkundige een voedings- en/of beweegadvies gekregen. Ouders hebben ook suggesties gedaan voor verbeteringen van speeltuinen in de wijk. De vragenlijst wordt door de JGZ gewaardeerd als instrument / tool om gesprek met ouders aan te gaan. Er is ingespeeld op de behoefte aan informatie over beweegaanbod in 7 kernen die deelnemen aan Fitte Start Schagen. Er zijn flyers gemaakt met beweegtips (zomer / winter) voor ouders van kinderen van 0-4 jaar.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gymnastiekvereniging Lycurgus Advendo is samen met partijen uit de zorg, kinderopvang en sport het project Fitte Start Schagen gestart. Hoofddoel is het tegengaan van (kans op)bewegingsachterstand, overgewicht, ondergewicht en een ongezond voedingspatroon bij jonge kinderen 0-4 jaar, door het stimuleren van motorische ontwikkeling, dagelijks bewegen en gezond voedingspatroon.

 

De officiële start was een beweeginstuif voor kinderen 0-4 jaar en hun ouders. Alle partijen waren aanwezig en zij konden hun beweegaanbod, voedingsadvies en mogelijkheden m.b.t. opvoedondersteuning presenteren aan ouders en jonge kinderen en aan elkaar.

 

Inmiddels draait bij de gymvereniging het Nijntje beweegprogramma. De ouders worden tijdens 20 lessen nauw betrokken bij de ontwikkelingen van hun kind en krijgen ook beweegtips mee om op speelse manier de motorische vaardigheden van hun kind te stimuleren en samen te spelen en te bewegen. Er zijn 2 ouderbijeenkomsten georganiseerd, waarin naast bewegen / actieve leefstijl ook gezonde voeding ook een belangrijk thema was.

 

Er zijn twee medewerkers opgeleid in "Train de Trainer Beweegkriebels". Deze nieuwe trainers Beweegkriebels hebben de 1e groep pedagogisch medewerkers inmiddels opgeleid in Beweegkriebels. Op 7 verschillende locaties van de kinderopvang / peuterscholen wordt nu minimaal 1 uur per dag bewogen. De kennis en vaardigheden die de PM'ers hebben opgedaan, wordt door hen als waardevol ervaren en zij zijn zich meer bewust van het belang van bewegen met jonge kinderen. Er zijn ouderbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze interactieve bijeenkomst kwam naast het stimuleren van bewegen ook gezonde voeding en actieve (gezins)leefstijl aan de orde.

 

Team Sportservice heeft het beweegaanbod voor kinderen van 0-4 jaar en 4-6 jaar is in beeld gebracht. Deze informatie is gedeeld met de samenwerkende partijen, zodat zij ouders kunnen informeren of door kunnen verwijzen. Ook zijn er flyers gemaakt met beweegtips voor jonge kinderen. De flyers zijn enthousiast ontvangen door de samenwerkende partners, ouders en scholen.

 

Ouders die met hun kind naar het 18 maanden consult bij de JGZ gaan, worden geïnformeerd over Fitte Start Schagen. Zij vullen een vragenlijst in en deze wordt samen met de jeugdverpleegkundige besproken. Ouders waarderen het persoonlijk beweegadvies, informatie over beweegaanbod in de buurt en de beweegtips voor jonge kinderen. Ook de praktische tips over gezonde voeding (diëtiste / JOGG) wordt gewaardeerd. Er wordt door de jeugdverpleegkundige vaker doorverwezen naar het regulier beweegaanbod. De JGZ geeft aan dat de verschillende interventies het samen spelen en bewegen van ouder en kind stimuleert. Dit is niet alleen goed voor het lichaam maar ook goed voor hechting met het kind.

 

Er is tussen de partners in de zorg, kinderopvang, sport en welzijn een prima verbinding en samenwerking ontstaan. Dit nieuwe netwerk wordt als een meerwaarde ervaren. De samenwerkende partijen zijn beter geïnformeerd over de dienstverlening en het (zorg)aanbod van elkaar. Er wordt vaker naar elkaar doorverwezen. Bijzonder om te melden is dat zij ook naar elkaar doorverwezen of met elkaar contact zoeken als het om een andere doelgroep gaat dan deze sportimpuls.

 

Team Sportservice Schagen coördineert het project Fitte Start Schagen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door de uitvoering van Fitte Start Schagen is een prima samenwerking van een nieuw netwerk ontstaan tussen de verschillende partijen uit de zorg, welzijn, sport en kinderopvang.

 

Nijntje beweegprogramma:

- 2 leidsters opgeleid voor uitvoeren van Nijntje Beweegdiploma 1.

- 1 groep afgerond met Nijntje beweegdiploma, alle ouders hebben tips over gezond voedingspatroon en bewegen gekregen.

- 2 ouderbijeenkomsten georganiseerd met 9 deelnemers.

 

Beweegkriebels:

- 2 personen opgeleid om training Beweegkriebels te geven.

- 12 personen (pedagogisch medewerkers) opgeleid om Beweegkriebels te kunnen uitvoeren.

- op 7 lokaties van de kinderopvang / peuterscholen wordt met alle kinderen dageijks 1 uur bewogen.

- op 2 lokaties een ouderbijeenkomst Beweegkriebels georganiseerd met 40 deelnemers.

 

Beweegadvies:

Aan ouders van kinderen (18 maanden consult) is een vragenlijst afgenomen.

Vragenlijst wordt gewaardeerd als instrument / tool om gesprek met ouders aan te gaan.

Er is ingespeeld op de behoefte aan informatie over beweegaanbod in de 7 kernen die deelnemen aan Fitte Start Schagen.

Er is een flyer gemaakt met algemene beweegtips voor ouders voor kinderen 0-4 jaar.

Er is een flyer gemaakt met zomertips voor ouders met kinderen van 0-4 jaar.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gymnastiekvereniging Lycurgus Advendo zet samen met partners uit de zorg, kinderopvang, sport het project 'Fitte Start' op in kern Schagen en zes nabij gelegen kleine kernen. Fitte start is een nieuw beweegaanbod, bestaande uit een Beweegdiploma, Beweegprogramma (fysiokids en zwemkids), Beweegkriebels met daaraan een beweegadvies van de JGZ gekoppeld. Hoofddoel is het tegengaan van bewegingsachterstand, overgewicht en ondergewicht bij kinderen in de leeftijd tot 4 jaar. In Schagen is het percentage overgewicht bij de 2-jarigen in de afgelopen jaren behoorlijk gestegen van 5,3% (2013) naar 8,2% (2015). Naarmate de kinderen ouder worden, neemt het percentage overgewicht ook toe. Bij de 10/11-jarigen is dit van 13,8% (2013) naar 19% (2015) gestegen.

 

We richten ons op kinderen tot 4 jaar en hun ouders met (kans op) bewegingsachterstand, overgewicht, ondergewicht en een ongezond voedingspatroon. Tevens richten we ons op kinderen met (grote mate) van voedselallergie aangezien deze kinderen meer kans hebben op achterstand in bewegen en afwijkingen in de groei.

 

In Schagen is een beperkt sport- en beweegaanbod voor kinderen tot 4 jaar. Uit de behoeftepeiling blijkt dat ouders hier wel behoefte aan hebben. Een 47% van de ouders heeft interesse in Beweegdiploma. Gymvereniging Lycurgus Advendo gaat dit opzetten. In 20 weken kunnen kinderen hun motorische vaardigheden op speelse manier ontwikkelen. De ouders worden hier nauw bij betrokken en krijgen ook voorlichting hoe zij zelf thuis en buiten op een veilige manier met hun kind kunnen bewegen. Kinderen met een motorische achterstand kunnen deelnemen aan een nieuw aanbod in zwembad de Wiel (Zwemkids) en/of bij Fysiotherapie Hoepzuid (Fysiokids).

 

Een 95% van de ouders vindt het belangrijk dat de kinder- en peuteropvang bewegen stimuleert. Daarom is naast het genoemde nieuwe beweegaanbod gekozen voor de interventie Beweegkriebels. Pedagogisch medewerkers worden geschoold in het stimuleren van dagelijks bewegen (elke dag minimaal een uur) in 12 kinder- en peuteropvang locaties van Stichting Kinderopvang Regio Schagen, Kinderopvang Kappio en Kinderopvang Hoi-Pipeloi. Twee personen volgen de Beweegkriebels Train de Trainer en gaan de leidsters opleiden. Alle kinderopvang organisaties bieden samen met de kinderfysiotherapeut en de voedingsdeskundige een workshop aan ouders aan over dagelijks bewegen, gezonde en actieve leefstijl. Door deze samenwerking bieden we ouders een compleet aanbod dat bijdraagt aan gezonde en actieve leefstijl: jong geleerd is oud gedaan.

 

Sportservice Schagen breidt samen met lokale sportaanbieders het beweegaanbod voor kinderen tot 4 jaar uit en brengt speel- en beweegplekken in beeld.

 

Tijdens de beweegprogramma's wordt op verschillende momenten ouders intensief betrokken. Dit varieert van zelf meedoen, voorlichting over eet- en beweeggedrag tot het doen van beweegopdrachten thuis of buiten doen met je kind. Bij deze bijeenkomsten zijn zowel de betreffende trainers, leidsters, als de kinderfysiotherapeut en de voedingsdeskundige aanwezig.

 

De doelgroep wordt bereikt via de JGZ, kinder- en peuteropvang en de verschillende beweegaanbieders. De jeugdverpleegkundige en de jeugdarts geven ouders, met name tijdens het 18 mnd consult beweegadvies. GGD Hollands Noorden gaat het project Fitte start monitoren en ondersteunen bij borging. Gemeente Schagen is JOGG-gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht). Sportservice Schagen coördineert het project Fitte start Schagen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website