Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met de combinatie Peuterpret en Beweegkriebels bundelen in Bennekom diverse disciplines in de zorg, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, de buurtsportcoach en 3 sportaanbieders hun expertise, voorzieningen en enthousiasme om kinderen en ouders blijvend in beweging te brengen.

 

Peuters van 0-4 jaar met (dreigend) overgewicht en/of een motorische achterstand en hun ouders (het hele gezin) doen onder begeleiding van een kinderfysiotherapeut extra bewegingservaring op. Ouders leren hoe zij op positieve wijze hun kinderen kunnen stimuleren tot bewegen. Peuters verbeteren hun motorische vaardigheden, bewegingservaring en krijgen meer plezier in bewegen. Daarnaast krijgt het gezin begeleiding van diëtist en orthopedagoog bij voeding en opvoeding. Proeflessen en de buurtsportcoach zorgen voor de warme overdracht naar de sportaanbieders.

 

Leidsters van het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal bewegen 60 min. per dag met de kinderen en verzorgen een ouderavond over spelenderwijs bewegen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de periode 2015-2016 hebben we 346 kinderen in beweging gezet, 3 zorgprofessionals, 14 pedagogisch medewerkers en 21 sportprofessionals getraind in Beweegkriebels en een goede samenwerking opgebouwd met zorg-, sport en welzijnsaanbieders. Er staat nu een goed aanbod voor 0-4 jarigen met BabyFit! en PeuterFit!. Van de 24 deelnemers aan Baby&PeuterFit! zijn 15 deelnemers naar regulier sportaanbod doorgestroomd, de kosten worden soms als drempel voor de doorstroom ervaren. Twintig kinderen met een motorische achterstand zijn motorisch sterker geworden, vier kinderen met sociaal cognitieve en/of emotionele problemen zijn hier sterker uitgekomen.

Met de oudercontacten van Beweegkriebels hebben we 140 ouders/verzorgers bereikt

 

Er is PR-materiaal voor Baby&PeuterFit! ontwikkeld, een handleiding voor PeuterPret en één voor Baby&PeuterFit! geschreven; een stroomschema en een communicatieformulier voor de doorstroom en borging naar sportaanbod ontwikkeld; een sjabloon waarop de sportaanbieder het sportaanbod kan aangeven; en een besloten facebookpagina voor de getrainde pedagogisch medewerkers

 

Het project is gepresenteerd samen met het Kennisinstituut Bewegen op het "5e Jaarcongres Leve het Jonge Kind" op 8 november 2016 in Jaarbeurs Utrecht.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Baby & PeuterFit!

Met de combinatie Peuterpret en Beweegkriebels bundelen in Bennekom diverse disciplines in de zorg, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, de buurtsportcoach en 3 sportaanbieders hun expertise, voorzieningen en enthousiasme om kinderen en ouders blijvend in beweging te brengen.

 

Peuters van 0-4 jaar met (dreigend) overgewicht en/of een motorische achterstand en hun ouders (het hele gezin) doen met Baby & PeuterFit! onder begeleiding van een kinderfysiotherapeut extra bewegingservaring op. Ouders leren hoe zij op positieve wijze hun kinderen kunnen stimuleren tot bewegen. Peuters verbeteren hun motorische vaardigheden, bewegingservaring en krijgen meer plezier in bewegen. Daarnaast krijgt het gezin begeleiding van diëtist en orthopedagoog bij voeding en opvoeding. Proeflessen en de buurtsportcoach zorgen voor de warme overdracht naar de sportaanbieders.

 

Leidsters van het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal bewegen 60 min. per dag met de kinderen en verzorgen een ouderavond over spelenderwijs bewegen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2015 zijn er voor het project Baby&PeuterFit! een aantal activiteiten georganiseerd:

 

Zes pedagogisch medewerkers van een kinderdagverblijf en twee peuterspeelzalen zijn getraind in Beweegkriebels. Zij zijn zo enthousiast geraakt dat zij Beweegkriebels hebben geïmplementeerd in hun dagelijks handelen. Hierdoor bewegen 175 kinderen dagelijks minimaal 60 min per dag. Op twee locaties zijn een ouderochtend en ouderavond georganiseerd waarin Beweegkriebels en Bewegen centraal stonden. In 2016 wordt Beweegkriebels waarschijnlijk ook op de andere locaties aangeboden.

 

Er zijn 11 sportaanbieders getraind in beweegkriebels en er is bij Zwembad De Peppel een workshop op locatie gegeven (Beweegkriebels in het water). In 2016 wordt bij alle sportaanbieders een workshop op locatie gegeven, waar kinderen en ouders bij betrokken zijn.

 

De twee jeugdverpleegkundigen en arts van het Consultatiebureau zijn voorgelicht over Baby & PeuterFit! en Beweegkriebels, zodat zij dezelfde taal spreken en kunnen verwijzen.

 

Zeven peuters hebben PeuterFit! gevolgd en 1 daarvan is uitgestroomd naar Peutergym. Zij zijn alle 7 getest met de BSID III

 

BabyFit! is in 2015 niet gestart

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelgroep

De einddoelgroep zijn kinderen van 0 tot 4 jaar met(een risico op)overgewicht en/of een motorische achterstand.De belangrijkste subdoelgroep zijn de ouders van de kinderen.

 

De intermediaire doelgroepen zijn:

- Arts/verpleegkundige consultatiebureau

- Kinderfysiotherapeut

-(ortho-)Pedagoog

- Diëtist

- Professionals in de kinderopvang, peuterspeelzalen, gymnastiekverenigingen, dansschool, zwembad

 

Doel

Kinderen van 0-4 jaar en hun ouders (het hele gezin) krijgen meer plezier in bewegen, verbeteren hun leefstijl en bewegen blijvend meer in hun dagelijks leven.

 

Vanuit PeuterPret wordt per kind individuele SMART doelen opgesteld op basis van de hulpvraag:

- verlagen van de BMI;

- hogere score op de motorische ontwikkelingstest BSID3.

 

Aanpak

De doelgroep wordt in twee groepen verdeeld omdat de aanpak en interventie verschilt.

 

Eerste groep van 0-2 jaar:

Het accent op de begeleiding van ouders; hoe kunnen zij met behulp van beweegkriebels op positieve wijze hun kinderen stimuleren tot bewegen op een voor hen passende manier. Daarnaast zullen zij begeleiding krijgen met betrekking tot voeding en opvoeding. Intake, 9 lessen (12 weken) een evaluatie, na 6 maanden nog 1 evaluatie.

De ouders zullen bij elke les aanwezig zijn, locatie fysiotherapiepraktijk.

 

Tweede groep van 2-4 jaar:

Peuters en ouders doen met Peuterpret onder begeleiding van een kinderfysiotherapeut extra bewegingservaring op. Samen springen, klimmen, balanceren, gooien en vangen. Alle vaardigheden komen aan bod. Hierdoor verbeteren motorische vaardigheden, bewegingservaring en plezier in bewegen.

Intake, 12 weken les (1x per week), ouders sporten 4x mee. Een evaluatie, na 3 maanden nog 1 evaluatie.

De pedagoog en diëtist verzorgen 3 ouderavonden waar voeding en opvoeding aan bod komen. De lessen worden in een gymzaal gegeven. Beweegkriebel materiaal wordt gebruikt.

 

Een vloeiende doorstroom naar regulier sportaanbod is geborgd door een proefles of warme overdracht door buursportcoach.

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website