Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Veel gemeenten hebben schoolzwemmen afgeschaft. Prijzen van entreekaartjes nemen daarbij met soms wel 20% per jaar toe. Daarbij is in veel culturen van nieuwe Nederlanders niet standaard zwemonderwijs ingebakken. Gevolg: zwemvaardigheid in Nederland neemt sterk af. Dit effect is het sterkst bij kinderen uit gezinnen met lagere inkomens of met allochtone achtergrond (info: Mulier instituut).

 

Gevolg: grote toename van aantal zwemongevallen. Over de periode 2008-2011 hebben reddingsbrigades 27% meer personen uit het water gered dan voorheen. Jaarlijks belanden ca. 4400 personen op de spoedeisende hulp waarvan 290 gevallen eindigen in langdurige ziekenhuisopname. Het aantal verdrinkinggevallen is inmiddels gestegen tot meer dan 80 per jaar (info: CBS).

 

Volgens het Nationaal Platform Zwembaden is sprake van een veilige situatie wanneer het volledige ZwemABC is behaald. Maar meer dan 45% van de Nederlandse kinderen beschikt hierover. Daarbij is sprake van een sterke daling van het aantal keren dat gezwommen wordt. De RSO norm (veiligheid) is 12x zwemmen per jaar; meer dan 70% van de kinderen voldoet hier inmiddels niet meer aan (info Mulier instituut).

 

Het programma dat wordt aangeboden richt zich op kinderen van 8 t/m 12 jaar uit Wormerveer en Krommenie Oost. Wijken met een lage SES score en veel allochtonen.

 

Doelstellingen van het programma:

1. Blijvende verhoging van de zwemveiligheid (voldoen aan de RSO Norm)door de doelgroep;

2. Verhoging van de structurele (zwem-)sportdeelname van de doelgroep.

 

Het programma bestaat uit diverse modules van de menukaart Sportimpuls en wordt aangebonden via twee scholengemeenschappen. Inzet modules wordt uitgevoerd op basis van resultaten van uitgevoerd behoeftenonderzoek. Kenmerk: lage kosten, goed bereikbaar, kleinschalig en recreatief. Het programma maakt een brug tussen het bestaande aanbod van leszwemmen en het verenigingsaanbod en wordt structureel aan het productaanbod van de zwemvereniging toegevoegd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door middel van scholen wordt geprobeerd kinderen uit de doelgroep te bereiken en hen te bewegen tot het (structureel) gaan zwemmen en ook blijven zwemmen. Vanwege de verlate goedkeuring van het project (oktober), was de start van het project aarzelend. Inmiddels nemen echter 7 van de 19 scholen in het deelgebied deel aan het project en hebben nog drie scholen medewerking voor de aankomende periode toegezegd.

 

 

Doel van het project is na twee jaar:

- 75% van de doelgroep, t.w. 375 kinderen, te laten deelnemen aan het project en hen 12x of meer in een jaar te laten bewegen/zwemmen;

- 45% heeft de intentie te blijven bewegen;

Verhoging van de structurele deelname van de doelgroep tot 40 kinderen die structureel gaan bewegen (geoperationaliseerd als lid van de zwemvereniging).

 

Na het eerste jaar hebben in totaal 129 kinderen uit de doelgroep deelgenomen aan de verschillende activiteiten uit het project. Hiervan zijn 31 kinderen doorgestroomd naar structurele bewegingsactiviteiten. Dat is een zeer hoog score ratio. Verder hebben 28 ouders gedurende het project deel genomen aan het project.

 

Het animo is op schema en de verwachting is dat dit door de toenemende participatie van scholen de aankomende periode verder zal toenemen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Veel gemeenten hebben schoolzwemmen afgeschaft. Prijzen van vrijzwemkaartjes stijgen jaarlijks met soms wel 20%. Daarbij is in veel culturen van nieuwe Nederlanders niet standaard zwemonderwijs en zwemmen ingebakken. Gevolg: De zwemvaardigheid in Nederland neemt sterk af. Dit effect is het sterkst bij kinderen uit gezinnen met lagere inkomens of met een allochtone achtergrond (info: Mulier instituut).

 

Gevolg: grote toename van het aantal zwemongevallen. Over de periode 2008-2011 hebben reddingsbrigades 27% meer personen uit het water gered dan voorheen. Jaarlijks belanden ca. 4400 personen op de spoedeisende hulp waarvan 290 gevallen eindigen in een (langdurige) ziekenhuisopname. Het aantal jaarlijkse verdrinkingsgevallen is inmiddels gestegen tot meer dan 80 per jaar (info: CBS).

 

Volgens het Nationaal Platform Zwembaden is sprake van een veilige situatie wanneer het volledige Zwem ABC is behaald. Maar 45% van Nederlandse kinderen beschikt hierover. Tevens is sprake van een sterke daling van zwemmen. De RSO norm (veiligheid) is 12x zwemmen per jaar; meer dan 70% van de kinderen voldoet hier inmiddels niet meer aan (info: Mulier instituut).

 

Het programma dat wordt aangeboden richt zich op de kinderen in de leeftijdsklassen 8 t/m 12 jaar uit Wormerveer en Krommenie Oost. Wijken met lage score sociaal-economische status en een hoog percentage allochtonen.

 

Doelstellingen van het programma:

1.(Blijvende)verhoging van de zwemveiligheid (tot RSO norm);

2. Verhoging van de structurele (zwem-)sportdeelname van de doelgroep.

 

Het programma bestaat uit diverse modules uit de menukaart Sportimpuls en wordt aangeboden via twee schoolgemeenschappen. Inzet modules op basis van resultaten van uitgevoerd behoeftenonderzoek. Kenmerken: lage kosten, goede bereikbaarheid, kleinschalige en recreatieve opzet. Het programma maakt een brug tussen het bestaande aanbod van leszwemmen en het verenigingsaanbod en wordt structureel aan het productaanbod van de zwemclub toegevoegd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website