Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vitesse Hattrick is een succes gebleven in Arnhem. Het project beweegt en verbindt deelnemers en buurten. Door een gestructureerd en uitdagend puntensysteem zetten kinderen zich in voor de buurt en gedragen ze zich goed tijdens trainingen, toernooien en andere activiteiten. Hattrick heeft kinderen in beweging gebracht. Bij de Hattrick School sporten alle kinderen wekelijks en voetballen eens per maand een toernooi. Bij de Hattrick League wordt er regelmatig getraind en maandelijks een toernooi gevoetbald. In totaal zijn er 50 maatschappelijke buurtbijdragen georganiseerd, zijn er 474 activiteiten georganiseerd en hebben er in totaal 1003 kinderen deelgenomen aan het project. De kracht van Hattrick is een gedegen organisatie die bestaat uit Sportbedrijf Arnhem, Rijnstad en Vitesse Betrokken. Door de krachten en kennis van deze organisaties te bundelen wordt er een maatwerk project aangeboden aan de kinderen. Op basis van onze goede resultaten hebben alle partijen besloten het project ook voort te zetten na de subsidie periode en nog meer te focussen op de samenstelling van de teams. Dit in samenwerking met wijkteams.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vitesse Hattrick is een succes gebleken in Arnhem. Op basis van een goede samenwerking met gemeente Arnhem, Sportbedrijf Arnhem en Rijnstad. De kracht van Hattrick is het inzetten van de aantrekkingskracht van Vitesse in vijf lage inkomensbuurten van Arnhem om deelnemers te boeien, binden en betrekken bij een project. Op basis van een uitdagend puntensysteem worden deelnemers gestimuleerd tot positief gedrag op het veld en in hun buurt en zetten zij zich in voor hun buurt. Daarnaast wordt er regelmatig gevoetbald, wat de deelnemers het allerleukst vinden. Doordat alle onderdelen aan elkaar gekoppeld zijn komen deelnemers in beweging of fysiek, maar ook op maatschappelijk vlak.

 

Resultaten van Vitesse Hattrick:

- de afgelopen 2 jaar heeft Vitesse Hattrick 923 deelnemers bereikt;

- er zijn 474 activiteiten georganiseerd;

- 50 maatschappelijke buurtbijdragen georganiseerd;

- 30% van de niet sportende deelnemers begeleid richting een sportvereniging of sportaanbod in de buurt;

- 80% van de deelnemers gaf hun buurt na deelname een 8;

- 13 jongeren (16 t/m 21 jaar) opgeleid tot coach of rolmodel voor hun buurt;

- 176 ouders/familieleden zijn betrokken bij activiteiten van Hattrick;

- Hattrick is genomineerd door de ECA in de categorie 'Best Community Project 2016'.

 

Hattrick wordt na de subsidieperiode voortgezet in de vijf lage inkomensbuurten van Arnhem. De samenwerking met de partners Sportbedrijf Arnhem, Rijnstad en gemeente Arnhem zal worden voortgezet. Hierdoor blijft het sportaanbod ook geborgd.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vitesse Street Hattrick is vanaf de start een zeer succesvol project gebleken. Niet voor niets is het opgenomen in het convenant tussen de Gemeente Arnhem en Vitesse Betrokken en werd het door de KNVB benoemd als ‘best practise’. Wethouder Gerrie Elfrink: "Hattrick bewijst dat Vitesse niet alleen in GelreDome goed bezig is". Wekelijks bieden we in de vijf Hattrick wijken trainingen aan voor de Hattrick School, maandelijks zijn er toernooien voor de Hattrick League en de Academy is reeds 3 scholingsbijeenkomsten gevolgd. Hiermee hebben we een gestructureerd aanbod gecreëerd voor de inwoners van de lage inkomensbuurten van Arnhem. Reeds hebben we 4 van de 21 deelnemers, die nog niet in verenigingsverband sportte begeleid naar een Arnhemse sportvereniging. Met de interventie eigenaren werken we prettig samen. Met de KNVB hebben we reeds twee bijeenkomsten in het kader van deskundigheidsbevordering georganiseerd en de bijeenkomsten met de Cruyff Foundation komen het komend jaar aan bod. Momenteel zijn we druk bezig met de borging van ons programma. Doordat Hattrick bij aanvang al goed geborgd was maken we ons geen zorgen om de inzet van onze samenwerkingspartners. We zijn momenteel bezig met het binden van commerciële partners aan het programma. Zodat we het ook na de subsidieperiode kunnen blijven organiseren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De organisatie van Vitesse Street Hattrick is zeer tevreden over de tussenresultaten van het project. Aan de Hattrick School hebben in de voorjaarscyclus 82 kinderen deelgenomen aan de wekelijkse trainingen. In totaal zijn er in het voorjaar 150 trainingen aangeboden in de vijf Hattrick wijken. Van de 21 deelnemers die nog geen lid waren van een sportvereniging zijn er 4 doorgestroomd naar een sportvereniging. De najaar cyclus, die onlangs gestart is, doen 92 deelnemers mee. Tot op heden zijn er 24 trainingen aangeboden. In deze cyclus zijn er nog geen kinderen doorgestroomd naar een vereniging. Voor de Hattrick School zijn er, naast de 174 trainingen ook 3 toernooien georganiseerd in de Hattrick wijken (lage inkomensbuurten van Arnhem). Bij de organisatie van deze toernooien en trainingen hebben in totaal 52 ouders/familieleden meegeholpen in de organisatie.

Bij de Hattrick League hebben in de voorjaarscyclus 83 deelnemers deelgenomen aan het project. Alle wijkteams hebben reeds 2 buurtbijdragen uitgevoerd in hun wijk. Deze buurtbijdragen zorgen voor een positieve(re) beeldvorming van de buurtbewoners ten opzichte van de deelnemers en vice versa. Bij de League hebben 25 familieleden, veelal ouders, meegeholpen in de organisatie van de toernooien en buurtbijdragen. Bij de Hattrick League waren 22 deelnemers inactief. Momenteel worden middels enquêtes onderzocht hoe veel deelnemers van de League doorgestroomd zijn naar een vereniging.

Aan de Hattrick Academy doen 21 deelnemers mee 9 in Arnhem Noord en 12 in Arnhem Zuid. Reeds zijn er 3 scholingsbijeenkomsten georganiseerd die de deelnemers hebben gestimuleerd op gebied van onderwijs en werk.

Met de interventie eigenaar KNVB zijn reeds 2 bijeenkomsten in het kader van deskundigheidsbevordering georganiseerd en de bijeenkomsten met de Cruyff Foundation staan voor 2016 op de planning.

In totaal hebben er tot op heden 282 deelnemers deelgenomen. Met de start van de najaar cyclus van de Hattrick League aanstaande (november 2015) en nog twee cyclussen in 2016 verwachten we veel jeugd en jongeren in de vijf lage inkomensbuurten van Arnhem structureel in beweging te brengen en te stimuleren op gebied van onderwijs, werk en hun rol in de buurt.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Vitesse Street Hattrick programma is er voor de jeugd en jongeren in de leeftijd van 6 t/m 21 jaar uit de lage inkomensbuurten van Arnhem (Presikhaaf, Geitenkamp-Monnikenhuizen, Malburgen-Immerloo, Arnhem-midden en Klarendal-St.Marten) en heeft als doel om sport en bewegen onder deze doelgroep te bevorderen en hiermee sport eveneens in te zetten voor verbetering binnen de levensdomeinen: onderwijs, wonen, werk en inkomen. Wij zetten de kracht van voetbal in! Aansluitend op de gekozen interventies KNVB school & voetbal en Cruyff Foundation Community Program kenmerkt Hattrick zich door een gefaseerde en gestructureerde opbouw middels de school, de league en de academy. Hattrick is een vraaggericht programma dat vanuit de buurtscans en het onderzoek naar sportparticipatie (gemeente Arnhem) inspeelt op de lokale behoefte.

 

De activiteiten vinden plaats op de Cruyff Courts, Richard Krajicek playgrounds, voetbalverenigingen Arnhemia en Eendracht, sportaccommodaties van Sportbedrijf Arnhem en jongerencentra van Rijnstad. Deelname is mogelijk tegen een kleine vergoeding.Onze activiteiten zijn laagdrempelig en toegankelijk voor de jeugd en jongeren uit de lage inkomensbuurten. Door het inzetten van de kracht van Vitesse (het beeldmerk, spelers, clubkleuren, GelreDome en Papendal) bereikt Hattrick een doelgroep die voor andere instanties moeilijk te bereiken is.

 

In nauwe samenwerking met kernpartners Sportbedrijf Arnhem (gelieerd aan de gemeente Arnhem), Sportpunten Arnhem c.q. Arnhemse Wijkclubs, in de buurt gevestigde voetbalclubs vv Arnhemia en Eendracht Arnhem en het jongerenwerk van Rijnstad brengen wij jeugd in beweging. De Arnhemse voetbalclubs hebben een belangrijke rol in de bestendiging van het programma. Hattrick wordt ondersteund door Volkshuisvesting, werk en onderwijs (gemeente Arnhem) en zorgverzekeraar Menzis, maatschappelijk partner van Vitesse. Dit programma wordt gecoördineerd door Vitesse Betrokken, de maatschappelijke stichting van Vitesse.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website