Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

(Wijk)onderzoek in de gemeente Hoogezand-Sappemeer toonde in 2016 de vraag naar een laagdrempelig sportaanbod. In de buurt, niet duur en uit te oefenen vanaf 4 jaar. Scholen vroegen om de voordelen van kwalitatief goed(!) beweegonderwijs op de leerprestaties en het gedrag in de klas en 'weerbaarheid' was (en is) een belangrijk item binnen het gemeentebeleid.

 

Stoeien hoort bij de natuurlijke, motorische exploratiedrang van kinderen en sluit aan bij hun belevingswereld. Daarbij is judo een toegankelijke sport; relatief goedkoop, dichtbij, professioneel georganiseerd en voor iedere leeftijd.

 

Nu, 2 jaar later hebben ruim 2886 kinderen op de basisscholen in Hoogezand Sappemeer kennis gemaakt met judo. Praktisch door de aansluiting op het schoolprogramma, op de eigen school georganiseerd en met materialen van de lokale judo club.

Professioneel omdat bevoegde docenten de veiligheid op de mat waarborgen en door het dragen van een echt judo pak in combinatie met een afsluitende toernooi.

 

De eerste stap naar een sportvereniging in de buurt is door middel van het 'Judo op school’ gezet. De samenwerking met de combinatiefunctionaris vanuit de gemeente heeft ervoor gezorgd dat nagenoeg alle (58) sportverenigingen in H-S aanbieder zijn geworden van een passend doorstroom aanbod voor deze kinderen. Het grotere doel van de sportimpuls; structureel bewegen via de tatami, is wat ons betreft dan ook zeker behaald!

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen een looptijd van 2 jaar heeft judoschool Hoogezand-Sappemeer ruim 2886 kinderen in de basisschoolleeftijd kennis laten maken met de voordelen van judo.

Op 18 basisscholen heeft een gediplomeerde JBN judoleraar een judolessenreeks aangeboden. Ouders, opa's en oma's en overige belangstellenden zijn actief uitgenodigd voor afsluitende toernooien en het aangeboden (doorstroom) sportaanbod is in deze regio gestegen van 9 naar 59 (!) aanbieders. Zij staan allen vermeld op de sportpas website waardoor er een totaal en overzichtelijk sportaanbod is gerealiseerd.

 

De Sportimpuls was niet 'slechts' gericht was op een lidmaatschap bij een judovereniging maar juist om duurzaam bewegen in het algemeen te bevorderen.

Juist op de grote stijging van het totale sportaanbod in onze buurt zijn wij dan ook trots.

Uiteraard zal deze toename een combinatie van verschillende impulsen zijn, toch denken wij dat Judoschool Hoogezand- Sappemeer in samenwerking met de gemeente hier ook een belangrijk aandeel in heeft vervuld middels de JOS-projecten. De paden zijn gebaand voor een leven lang sportief gedrag!

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

(Wijk)onderzoek in de gemeente Hoogezand-Sappemeer toont de vraag naar een laagdrempelig sportaanbod. In de buurt, niet duur en uit te oefenen vanaf 4 jaar. Scholen vragen om de voordelen van kwalitatief goed(!) beweegonderwijs op de leerprestaties en het gedrag in de klas en 'weerbaarheid' is een belangrijk item binnen het gemeentebeleid. Stoeien hoort bij de natuurlijke, motorische exploratiedrang van kinderen en sluit aan bij hun belevingswereld. Daarbij is judo een toegankelijke sport; relatief goedkoop, dichtbij, professioneel georganiseerd en voor iedere leeftijd. Het 'Judo op school’ project is er voor ieder kind! Door de aansluiting op het schoolprogramma, op de eigen school georganiseerd en met materialen van de lokale judo club. De bevoegde docenten waarborgen de veiligheid op de mat en het dragen van een echt judo pak en het afsluitende toernooi in de lokale dojo maken de totaalbeleving compleet. Hiermee is de eerste stap naar een sportvereniging in de buurt gezet!

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onze sportimpuls is uiteraard gericht op meerdere (sub)doelen. De algemene doelstelling: Op 1 november 2018 is het aantal bondslidmaatschappen in H-S gestegen van 31 naar minimaal 36% en 4 jaar na de start is het landelijk gemiddelde behaald van 41%. We kunnen in deze tussentijdse evaluatie nog geen gebruik maken van de KISS gegevens maar wel van de informatie die we ontvangen van onze partner, onze combinatiefunctionaris mbt het gebruik van de zogenaamde sportpasaccounts. Het blijkt dat een klein jaar na de start het aantal is gestegen naar bijna 500. Nu is ons doel 2157 dus we hebben nog wel wat te doen maar wij zijn tot nu toe niet ontevreden! De lokale sportaanbieders merken dit uiteraard ook in hun ledenaantal en mede daarom wordt de bereidheid om de sportpas website te vullen groter. Onlangs is de campagne 'sportpas next level' gestart dus we hebben er alle vertrouwen in dat we volgend jaar ons doel behalen!

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gemeente Hoogezand-Sappemeer staat helaas in de landelijke top 10 qua (beweeg) armoede. 80% van de kinderen groeit hier op onder de armoedegrens en de score op 'sportparticipatie in de jonge jeugd' ligt 11% lager dan het landelijk gemiddelde. Dit terwijl juist de jonge leeftijd cruciaal blijkt voor de motorische en sociale ontwikkeling en een voorspeller voor een duurzaam lidmaatschap bij de sportvereniging.

 

(Wijk)onderzoek toont de behoefte aan een laagdrempelig sportaanbod. In de buurt, niet duur en uit te oefenen vanaf 4 jaar. Scholen vragen om ontspanning door inspanning en de voordelen van kwalitatief goed(!) beweegonderwijs op de leerprestaties en het gedrag in de klas. 'Weerbaarheid' is een belangrijk item binnen het gemeentelijke beleid net als het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende partners betrokken bij sportstimulering in de armoede-regio. Onderzoek wijst uit dat stoeien bij de natuurlijke, motorische exploratiedrang bij kinderen hoort en aansluit bij hun belevingswereld. Daarbij is judo een toegankelijke sport; relatief goedkoop, dichtbij, professioneel georganiseerd en voor iedere leeftijd (huidig jongste lid 4 en oudste 72 jaar) geschikt. Het bereik van ‘Judo op school’ is door zijn koppeling aan het basisonderwijs 100%. Eenvoudig in de uitvoer door de aansluiting op het schoolprogramma, op de eigen school georganiseerd met materialen van de club.

De door de JBN gecertificeerde docenten waarborgen de didactische en pedagogische aspecten en de veiligheid op de mat. Het dragen van een echt judopak en het brede publiek tijdens het afsluitende toernooi in de lokale dojo maken de totaalbeleving compleet.

 

De lokale samenwerking komt tot uiting bij de prijsuitreiking. Voor ieder kind prijkt aan het lint naast de felbegeerde medaille, de lokale 'Sportpas'. Een persoonlijk aangemaakt inlogaccount waarmee via de website samen met de ouders (uiteindelijk de link naar de vereniging) het totale sport en beweegaanbod in Hoogezand-Sappemeer kan worden bekeken. Ook de sportvoorkeur van zoon of dochter en informatie van het Jeugdsportfonds staat vermeld met een bijpassend doorstroomaanbod.

De judoschool biedt ter plekke een voordelig vervolgpakket aan om een vloeiende overgang te stimuleren naar een lidmaatschap. De combinatiefunctionaris en zijn sportteam zijn aanwezig als brug naar de overige lokale sportaanbieders. Zij hebben de resultaten van de sportkieswijzers uit de betreffende groep verzameld en leggen nu de verbinding naar verenigingen die de gevraagde sporten aanbieden.

 

Judoschool Hoogezand-Sappemeer geeft antwoord op de vraag van de buurt door binnen 2 jaar judo een vaste plek op het lesrooster te geven. De aansluiting bij de koers van het gemeentelijke armoede & minimabeleid zorgt samen met de verbinding met het Alfa-college (en de judodocenten van de toekomst) voor een sluitende cyclus. Hierdoor gaat vanaf 2016 structureel bewegen in Hoogezand-Sappemeer voor altijd via de Tatami!

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website