Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Je zowel lichamelijk als geestelijk goed voelen, het genereren van een verbeterde focus, het vergroten van leerprestaties en bovenal fun beleven aan bewegen is essentieel in ieders leven.

Helaas is dit geen vanzelfsprekendheid en hebben wij hard gewerkt aan het creëren van mogelijkheden voor jeugd tussen de 15&23 jaar in Amsterdam Zuid/Oost om onder begeleiding sport&bewegen gezamenlijk en structureel in het leven door te voeren.

 

De samenwerking met ROC Amsterdam heeft ons mogelijkheden gegeven een zeer brede doelgroep te betrekken binnen het mbo waardoor onze doelgroep nog verder verbrede van Amsterdam Zuid/Oost naar ook leerlingen die zelfstandig moeite hebben sport&bewegen structureel te laten plaatsvinden. Motivatie en andere prioriteiten zijn een grote uitdaging, doch het leveren van diverse mogelijkheden is essentieel voor een vitale toekomst.

 

Ondanks de soms wat tegenvallende opkomst heeft dit project een hoop teweeg gebracht binnen het ROC en omstreken. Studenten wisten een andere sporthal te vinden om te sporten en kwamen gezamenlijk na schooltijd richting activiteiten. Ook studenten van hogere jaren kwamen vaak terug en docenten vroegen naar de activiteiten en kwamen soms meedoen.

Hierdoor is Sport en zn uitwerking nog meer op de kaart komen te staan en heeft het ROC een gooi gedaan naar een gezonde school. Bovendien is het sportprogramma gecontinueerd door de Sportbrigade. We leiden op tot vitale burgers, welliswaar met sport als middel, maar we leren vaardigheden aan en helpen bij de ontwikkeling tot vitaal burgerschap van de student.

De doelstelling van het ROC die mede door deze subsidie kunnen worden bewerkstelligt.

Een mooie conclusie van 2 jaar werken met deze doelgroep.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wij hebben gedurende het project een aantal belangrijke uitdagingen overwonnen. Allereerst het motiveren van adolescenten bleek een grote uitdaging te zijn zich structureel in te zetten voor bovenal zichzelf.

Doel geeft richting is een bekende uitspraak en zo hebben wij dit ook uitvoerig ervaren tijdens het uitrollen, doorvoeren en bovenal structureel aanhouden van ieders intenties.

Ook is het duidelijk merkbaar dat de behoefte voor diverse sporten anders is als een aantal jaar geleden. In Amsterdam Zuid/Oost zijn de meest geaccepteerde en motiverende sporten:

- Basketball

- Kickboksen

- Fitness

- Bootcamp

Helaas bleken dans en voetbal minder aanstekelijk en hebben wij gedurende het project deze sporten niet meer aangeboden.

Ook bleek met essentieel doelen te genereren waar zij naartoe werkten.

Wij hebben gekozen voor het afsluiten van ons sportjaar door het aanbieden van events die gelinkt waren aan de doelen per sport. Dit werkte heel goed en aanmeldingen kwamen met grote getalen binnen. De events die wij ter afsluiting uitvoeren zijn:

Basketball : Fiba 3x3 Worldcup Amsterdam

Kickboksen : gastles professionele kickbokser

Fitness : Healthyfest Centreparks Eemhof

Bootcamp: Mudmasters Haarlemmermeer

Het aanreiken van het gezamenlijk toewerken naar deze eindevents gaf een enorme boost aan aanmeldingen en het structureel aanwezig zijn en toewerken naar deze einddoelen.

 

Daarnaast koppelden wij de sportactiviteiten aan ROC Zuid/Oost om leerprestaties dmv. sport en bewegen te verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek heeft duidelijk uitgewezen dat het structureel sporten een grote positieve uitkomst heeft op schoolresultaten. Een belangrijk speerpunt tijdens onze dagelijkse werkzaamheden op diverse mbo locaties van Amsterdam en Flevoland. Deze onderzoeken laten duidelijk zien dat de cijfers rondom het uitblijven van sport en bewegen in grote getallen aanwezig zijn binnen het mbo en wij door het aanbieden van Sport Door tijdens al onze reguliere sportlessen mensen konden inspireren ook buiten schooltijd meer te bewegen om resultaten op school positief te beïnvloeden.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

SPORTBRIGADE SPORT DOOR

 

Aanmeldingen en registratie van het project Sportbrigade Sport Door verloopt via: sportbrigade.nl/mbozuidoost

Wij kunnen na een enthousiaste en sportieve eerste periode melden dat in het eerste jaar ruim 120 aanmeldingen zijn binnen gekomen.

Zoals een ieder weet is de wil om te sporten en bewegen bij velen aanwezig, maar dan komt het aan op het volgende punt: De wil omzetten in doen!

De groep die is gaan doorpakken bestond vervolgens uit ruim 50 studenten. Een jaar lang is er intensief gesport binnen de domeinen:

Basketball, fitness, crossfit, dance, vechtsport en voetbal.

 

We kunnen vanuit deze ervaring melden dat vechtsport, basketball, fitness en bootcamp het populairst zijn en helaas laat net als bij landelijke cijfers zien dat voetbal in populariteit afneemt. Dance is een discipline binnen sport die aanspreekt echter het vasthouden van de groep was ook hierin lastiger dan de overige sportdisciplines.

 

Inventarisatie onder de aanmelders die niet zijn komen opdagen en afvallers gedurende het 1ste jaar werden de volgende redenen ons duidelijk:

 

1. Tijdgebrek in combinatie met school en/of werk

2. Verplichtingen richting thuisfront, vriend/vriendin of familie/vrienden

3. Ontbreken van discipline/motivatie om de wil op te volgen

 

De sporten waarbij wij toewerkten naar een gezamenlijke afsluiter:

Fitness en Bootcamp >>> Mudrun

Basketbal >>> toernooi in samenspraak met Gaasperdam Warriors

Heeft ons laten zien dat het toewerken naar een dergelijk doel de verbintenis en motivatie versterkt.

 

Doel geeft richting:

Dat is de les die ons als initiators van Sportbrigade Sport Door wederom duidelijk heeft laten zien.

We zijn nu de tweede periode gestart en zitten ondertussen op ruim 250 aanmeldingen. De wil is groot echter het doorpakken moeizaam.

Om succes en rendement te verhogen brengen wij een verdieping aan in het monitoren en vastleggen van persoonlijke doelstellingen in ons registratie systeem waarbij doelen en voortgang sterker worden gemonitord en allereerst bij sporters wordt aangewakkerd. Bewustwording is essentieel!

We kijken ernaar uit meer mensen effectief in beweging te krijgen en bovenal te houden!

 

 

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sportbrigade Sport Door Amsterdam Zuid/Oost.

Ruim 250 aanmeldingen binnen het eerste jaar echter de vervolgstap naar structureel sporten is een grote uitdaging voor velen.

Favoriet zijn: Vechtsport, basketball, fitness & bootcamp.

Sterk teruglopen zien wij: voetbal en helaas gebeurd bij dance er iets tegenstrijdigs, veel enthousiaste aanmeldingen echter het ontbreken van de wil en discipline om wekelijks mee te doen maakt het voor veel deelnemers lastig.

 

Op dinsdagen, woensdagen en donderdagen, met uitzondering van vakanties, bieden wij sportactiviteiten op het ROC in Amsterdam Zuid/Oost. Veel adolescenten hebben geen behoefte aan een sportclub of vereniging maar willen wel bewegen binnen een motiverende en fijne setting.

Wij bieden 2 x in de week: vechtsport/kickboksen en fitness, 1 x in de week: basketball, dance, voetbal en bootcamp. een grote diversiteit aan sportactiviteiten zodat er altijd iets te doen is waar deelnemers zin in hebben.

De belangrijkste uitkomst voor ons is dat alle activiteiten gekoppeld aan andere activiteiten:

- Fitness / Bootcamp >>> gezamenlijk toewerken naar Mudrun scheveningen.

- Basketball >>> toernooi.

De overige activiteiten werkte zonder eindactiviteit en daardoor was doorzettingsvermogen en discipline in mindere mate aanwezig dan bij bovengenoemde sporten.

 

Daarom zullen wij bij het doorontwikkelen van Sport Door focus leggen op tussentijdse activiteiten om enthousiasme en het volhouden van sterk te verhogen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het sportbeleid van de gemeente Amsterdam richt zich op het vergroten van de sportdeelnamen van de jeugd, met name in de achterstandswijken. Sport moet volgens dat beleid een onderdeel van de leefsfeer worden, zodat sport en beweging natuurlijkerwijs onderdeel gaan uitmaken van het leven van alle Amsterdammers. En het stadsdeel wil de leefbaarheid, de sociaaleconomische positie van bewoners en de leerprestaties in juist die buurten te verbeteren. Het programma van Sportbrigade i.s.m. ROC en sportaanbieders sluit hier goed op aan

 

Het project Sportbrigade Sport door! richt zich op studenten van het ROC Amsterdam locatie Bijlmermeer die graag na schooltijd willen sporten en hier nu niet aan toe komen vanwege financiële redenen, tijdgebrek, reis- of vervoersproblemen. Het ROC is de ideale ‘vindplek’ voor deze groep studenten van 16 tot 21 jaar.

- Omdat alle studenten in het 1e jaar verplicht sportlessen krijgen vanuit het ROC, kan Sportbrigade (die deze lessen verzorgt) in dit jaar al inspelen op naschoolse aanbod in 2e en 3e jaar.

 

Het ROC onderkent het belang van Sport&bewegen voor haar studenten en stimuleert i.s.m. Sportbrigade het zelfstandig sporten op basis van eigen vrije keus en capaciteit. Het 1e verplichte jaar dient als voorportaal om deze zelfstandige stap te kunnen maken. Binnen het budget van het ROC is geen ruimte voor 2e en 3e jaars sportaanbod. De samenwerking met Sportbrigade biedt ROC de brug naar het vrije aanbod en een natuurlijke samenwerking is ontstaan.

ROC - Sportbrigade

 

ROC en Sportbrigade is een ideale samenwerking tussen vindplaats van ROC-studenten en Sportbrigade als verbinder tussen het schoolse sportaanbod en de vrije sportkeuze van de ROC-studenten en het toe leiden naar het sportaanbod in de wijk. Sportbrigae vormt met zijn team van zelfstandige sportdocenten en trainers een soort coöperatie van sportprofessionals die enerzijds dichtbij de ROC-studenten zelf staan maar ook nauw samenwerken met het lokale sportaanbod. En daardoor op maat en flexibel kunnen inspelen op de sportvraag van de ROC-studenten. En zodoende een belangrijke bijdrage levert aan het tegen gaan van sportuitval en de instroom in het reguliere lokale sportaanbod.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website