Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op basis van een buurtthermometer en het oordeel van professionals hebben gemeente en corporaties een aantal actiegebieden aangewezen, waaronder de wijken Kerstroosplein en Tivoli (onderdeel Stratum) . Deze wijken blijven achter op de gezondheidssituatie van de rest van Eindhoven en daarom hebben we er de interventie Sport in de Wijk uitgerold!

Een hoge en duurzame deelname hebben we bereikt door een combinatie van betrekken ouders (zelfs meesporten), dieetadviezen, hulp bij financiën, trainingen vrijwilligers, booster methode. Het investeren in een netwerk (convenant) aan sportaanbieders en het opzetten van een eigen buurtsportvereniging voor jongeren maakt hogere sportdeelname mogelijk.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstelling van het project zijn grotendeels behaald. Er zijn wekelijks voldoende jongeren aanwezig geweest om te spreken van een geslaagd project. Wel kon worden gesteld dat de animo voor het project sterk afhankelijk was van de keuze voor een bepaalde sport. Sporten die nu al populair zijn zoals voetbal en basketbal werden drukker bezocht dan sporten die minder 'bekend' waren zoals honkbal en hockey bijvoorbeeld. We kunnen concluderen dat de jongeren met veel verschillende sporten kennis hebben gemaakt en dat we veel jongeren met elkaar in contact hebben gebracht. De verenigingen die aangesloten waren bij het project hebben hun eigen vereniging kunnen promoten en hebben jongeren kunnen werven tijdens en na de sportactiviteiten. Dit heeft erin geresulteerd dat een aantal kinderen structureel is gaan sporten onder andere bij zaalvoetbalvereniging EVV, Powerhouse 040 (crossfit kids) en bij Dynamo Jeugdwerk (boksen en freerunnen).

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De sportimpuls (genaamd: Move It) laat kinderen kennis maken met diverse sporten in reeksen van 10 weken. Deze sporten worden door een professional (club of vereniging) om doorstroom en borging naar structureel sporten te bevorderen. De deelnemers kiezen gezamenlijk (groepsproces) welke sporen beoefend worden. Na ieder blok faciliteren we een sportieve teamactiviteit en is er een bijeenkomst waarin de ouders mee sporten met de deelnemers. Na 4 blokken van 10 weken kiezen de deelnemers de favoriete sport en stimuleren we bij borging hiervan. Dit kan zowel financieel zijn of in de contactlegging etc.

 

Momenteel (9-10-2017) doen er zo'n 43 deelnemers mee aan het project.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1) op de basisscholen in de regio diverse malen een kick off georganiseerd om de jongeren te inspireren met sport. Doel om het project uit te leggen en te laten zijn dat de 'regie' bij de doelgroep ligt. (4x georganiseerd)

 

2) zo'n 43 actieve deelnemers tijdens het project en zo'n 280 contactmomenten met unieke jongeren gehad.

 

3) Er is een structureel beweegpark gerealiseerd waar zowel de doelgroep als volwassenen (ouders) en senioren kunnen sporten/bewegen. Momenteel zo'n 20 structurele deelnemers en zo'n 40 incidentele deelnemers.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op basis van een buurtthermometer en het oordeel van professionals hebben gemeente en corporaties een aantal actiegebieden aangewezen, waaronder de wijken Kerstroosplein en Tivoli (onderdeel Stratum) . Deze wijken blijven achter op de gezondheidssituatie van de rest van Eindhoven. Ook o.b.v. de KISS rapportages blijft Stratum ver achter op de rest van Nederland.

Dynamo Jeugdwerk heeft onderzoek gedaan naar de wensen van de jongeren. Veel bezoekers van Jongerencentrum ’t Akkertje vinden dat er te weinig sportactiviteiten wordt aangeboden. Naast het Thaiboksen en een trampoline in de achtertuin is er weinig beschikbaar. De traditionele clubs bereiken de jongeren niet. Oorzaken blijken: financiën ouders, niet willen sporten in clubverband, niet aangetrokken tot beschikbare sporten. Bij de jongeren zal Urban aanspreken. En bovendien is er sprake van begeleiding van ouders om per gezin een maatwerkplan te maken m.b.t. geldzaken. Door deze integrale aanpak sluit het op maat aan op de huidige situatie en is de kans op een structureel effect groot.

Jongeren geven aan hun geld uit te willen geven aan stappen, hangen en kleding. Ondanks dat ze vinden dat ze vrij willen sporten, vinden ze het zonde hier veel geld aan uit te geven. Mede door de lage economische status in de wijken rondom het gebied kan dit dus een drempel zijn om niet zelf naar bijvoorbeeld een sportschool te stappen. Buitenfitness kan er toe bijdrage dat de jongeren een zinvolle tijdbesteding zien en vrijwillig gaan werken aan hun gezondheid.

Samen met Mountain Bootcamps (penvoerder), PSV Honkbal, ZVV (zaalvoetbal), SV Tivoli (voetbal) en Freerun (Micromovement), Gezondheidscentrum Stratum (met gedragstherapeut, diëtist (GGD) en fysio), Stichting Lumens, Wijkcentrum ’t Akkertje, Fontys Sporthogeschool,

Gemeente Eindhoven, Sportformule, WIJeindhoven, Basisschool Beppino Sarto en middelbare school Sint Joris College, Interventie-eigenaar,

Aandacht gaat naar heel het gezin. Via de werving worden ook ouders bereikt. De gemeente beschikt over informatie welke huishoudens een laag inkomen hebben. Verder worden deze ouders gevonden via jongerenwerkers Lumens en WIJeindhoven die veel ‘achter-de-deur’ interventies uitvoeren.

Doel is om samen met de partners binnen 2 jaar de interventie Sport in de Wijk centraal in de wijk te realiseren voor jongeren tussen 10 en 21 jaar uit een gezin met een laag inkomen, geen lid zijn van een sportclub en bij voorkeur de beweegnorm niet halen en te kampen hebben met overgewicht.

Een hoge en duurzame deelname willen we bereiken door een combinatie van betrekken ouders (zelfs meesporten), dieetadviezen, hulp bij financiën, trainingen vrijwilligers, booster methode. Het investeren in een netwerk (convenant) aan sportaanbieders en het opzetten van een eigen buurtsportvereniging voor jongeren maakt hogere sportdeelname mogelijk.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website