Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sport in de Wijk biedt jongeren een laagdrempelig sport- en beweegaanbod in de wijk en op Sportpark Marslanden aan. Dit sportpark is een centrale plek in Zwolle.

 

Tijdens het sport- en beweegmoment wordt er aandacht besteed aan de sociale cohesie en binding bij de deelnemers. Er is intensief contact om vertrouwen op te bouwen, om normen en waarden te delen en om de jongeren te laten participeren en een stem te geven over het sportaanbod op en rondom sportpark Marslanden. Door het programma Sport in de Wijk in te zetten slaat de verenigingscoach een brug tussen de verenigingen en de wijken Assendorp en de Pierik in Zwolle.

 

Het gaat om ongeveer 1000 jongeren tussen de 18-24 jaar (ruim 9% van de inwoners in deze wijk). Uiteraard is er ook jeugd tussen de 12-17 jaar woonachtig. Hier gaat het om ongeveer 750 jeugdigen (ongeveer 6,5%). Dat maakt totaal een doelgroep van 1750 jongeren. Een groot deel hiervan komt uit gezinnen met lage inkomens. Deze jongeren sporten of bewegen niet of nauwelijks en er is vaak geen geld om te sporten. Hier willen we een oplossing voor bieden en de jongeren actief bij betrekken om met passend aanbod te komen.

 

De afgelopen jaren zijn we bezig geweest met verschillende activiteiten om jongeren in beweging te krijgen, te betrekken bij de organisatie & het aanbod en om ze uiteraard in beweging te houden. Dit is voornamelijk gelukt door het project Move On (train de trainer), de Verstoppertjes Arena, Sportclinics, FIFA Events en skills en samenwerking met HBO introductietijd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De afgelopen 2 jaar hebben we verschillende activiteiten georganiseerd voor jeugd en jongeren. De mooiste resultaten zullen we hier weergeven.

 

Move On project: dit is een train de trainer project, waarbij we jongeren opleiden tot een sportcoach. Deze jongeren gaan vervolgens leerlingen van het voortgezet onderwijs weer opleiden en trainen. Ze lopen ook allemaal stages en worden daarbij ook beoordeeld door de opgeleide sportcoaches. Vervolgens komen ze in aanraking met verschillende doelgroepen op het sportpark zoals senioren, peuters en kleuters, participanten, gehandicapten en een aantal ex gedetineerden. Hierbij doen zij ervaring op hoe het is om voor verschillende groepen te staan. Tot slot helpen ze mee bij de uitvoering van sportactiviteiten door het jaar heen op het sportpark. Hierbij hebben ze zelf ook inspraak in wat zij willen dat er wordt aangeboden.

 

Een van de activiteiten die jaarlijks terugkeert is de Verstoppertjes Arena. Samen gaan de jongeren de arena opbouwen, promoten en bemannen. Deze arena hebben we intussen 3x aangeboden, met iedere keer tussen de 500 en 1000 bezoekers/deelnemers. Met daarbij ook een heus Zwols kampioenschap verstoppen.

 

Daarnaast bieden we veel kennismakingslessen en clinics aan van de samenwerkende sportverenigingen. Zoals voetbal, rugby, tennis, jeu de boules, cricket en frisbee.

 

Tot slot hebben we een mooie samenwerking op kunnen starten met de HBO introductietijd in Zwolle, waarbij we sport aanbieden aan de nieuwe studenten. Na deze sportdag zijn er verschillende follow ups waar studenten aan kunnen deelnemen en mee kunnen trainen.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sport in de Wijk biedt jongeren wekelijks en structureel een laagdrempelig sport- en beweegaanbod in de wijk en op Sportpark Marslanden aan. Dit sportpark is een centrale plek in Zwolle. Tijdens het sport- en beweegmoment wordt er aandacht besteed aan de sociale cohesie en binding bij de deelnemer. Er is intensief contact om vertrouwen op te bouwen, om normen en waarden te delen en om de jongeren te laten participeren en een stem te geven over het sportaanbod op en rondom sportpark Marslanden. Door het programma Sport in de Wijk in te zetten slaat de verenigingscoach een brug tussen de verenigingen en de wijken Assendorp en de Pierik in Zwolle. Het gaat om ongeveer 1000 jongeren tussen de 18-24 jaar (ruim 9% van de inwoners in deze wijk). Uiteraard is er ook jeugd tussen de 12-17 jaar woonachtig. Hier gaat het om ongeveer 750 jeugdigen (ongeveer 6,5%). Dat maakt totaal een doelgroep van 1750 jongeren. Een groot deel hiervan komt uit gezinnen met lage inkomens. Deze jongeren sporten of bewegen niet of nauwelijks en er is vaak geen geld om te sporten. Hier willen we een oplossing voor bieden en de jongeren actief bij betrekken om met passend aanbod te komen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We zijn erg trots op het aantal jongeren die we in beweging hebben gekregen het afgelopen jaar. Daarnaast zijn we blij met de start en opzet van ons "Move On Marslanden" project. Dit is een project (train de trainer) waarbij we de jongeren echt bereiken, iets leren en blijvend kunnen inzetten en laten meedenken over activiteiten op Sportpark Marslanden. De samenwerking met het lokale sportservice bureau en het onderwijs (zowel VO als MBO) gaan erg goed. Studenten van het MBO worden door professionals opgeleid. Deze MBO studenten leiden weer leerlingen van het VO op. De leerlingen van het VO gaan daarna praktisch aan de slag met allerlei doelgroepen die we aanwezig hebben op het sportpark (kinderen, jongeren, senioren, inburgeraars, kwetsbaren). De VO leerlingen lopen ook een aantal weken stage. Daarna blijven de VO leerlingen onder begeleiding van de MBO studenten actief op en rondom het sportpark. Ze mogen activiteiten organiseren en aanbieden en ondersteunen bij bestaande sportevenementen of activiteiten. Daarnaast zijn we gestart met het Pop-Up Court, waarbij de Verstoppertjes Arena enorm is aangeslagen. We merken dat dit soort kortstondige activiteiten goed passen bij de doelgroep. Ze komen hier op af en doen graag mee (meerdere keren). Het is laagdrempelig, waardoor we ook de inactieven toch in beweging kunnen krijgen en plezier kunnen laten beleven aan bewegen! Dit concept gaan we verder uitbouwen het komende jaar.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Zwolle liggen de wijken Pierik en Assendorp. Dit zijn wijken met verschillende nationaliteiten en een lage SES (sociaal economische status). In deze wijken ligt Sportpark Marslanden. Op deze locatie is de mogelijkheid om buiten te sporten bij 10 verenigingen: voetbal, tennis, korfbal, rugby, handbal, jeu de boules, cricket, ultimate frisbee, beachvolleybal en handboogschieten. Toch is de sportparticipatie onder jongeren laag in deze wijken. Er wonen relatief veel jongeren met een laag inkomen en opleidingsniveau. De laatste jaren zijn steeds minder jongeren lid geworden bij de sportverenigingen. Het ledenaantal in de leeftijdscategorie 12-21 jarigen is afgenomen. Dit heeft te maken met de benaderingswijze van de vereniging, het aanbod, de taal van de jongeren en de momenten waarop het mogelijk is om te sporten en bewegen. Daarnaast zijn de lidmaatschappen en de verplichtingen niet meer van deze tijd en niet passend bij de doelgroep.

 

In de Pierik en Assendorp is in 2015 een sociaal wijkteam gestart. Daarnaast zijn er buurtsportcoaches, een verenigingscoach en jongerenwerkers actief. Deze professionals proberen op verschillende manieren de doelgroep in beweging te krijgen en met hen in contact te komen. Het doel is om de jongeren te activeren en om ze te betrekken bij activiteiten in de wijk en op Sportpark Marslanden.

 

Door het programma Sport in de Wijk in te zetten slaan de jongerenwerkers, de buurtsportcoaches en de verenigingscoach een brug tussen de verenigingen en de wijken Assendorp en de Pierik. Het gaat om ongeveer 1000 jongeren tussen de 18-24 jaar (ruim 9% van de inwoners in deze wijk). Uiteraard is er ook jeugd tussen de 12-17 jaar woonachtig. Hier gaat het om ongeveer 750 jeugdigen (ongeveer 6,5%). Dat maakt totaal een doelgroep van 1750 jongeren. Een groot deel hiervan komt uit gezinnen met lage inkomens. Deze jongeren sporten of bewegen niet of nauwelijks en er is vaak geen geld om te sporten.

 

Sport in de Wijk biedt jongeren wekelijks en structureel een laagdrempelig sport- en beweegaanbod in de wijk en op Sportpark Marslanden aan. Dit sportpark is een centrale plek in de wijk. Tijdens het sport- en beweegmoment wordt er aandacht besteed aan de sociale cohesie en binding bij de deelnemer. Er is intensief contact om vertrouwen op te bouwen, om normen en waarden te delen en om de jongeren te laten participeren.

 

De verenigingscoach zal verenigingen ondersteunen hun aanbod uit te breiden en aan te passen naar de wensen en behoeften van de doelgroep. Daarnaast zal de doelgroep geënthousiasmeerd en geactiveerd worden om actief te zijn in de organisatie. Ze leren hierbij hun eigen kracht te ontdekken en deze in te zetten. Het doel is om de nieuwe activiteiten structureel onder te brengen bij de sportverenigingen of bij Stichting Sportpark Marslanden. De jongeren kunnen in een veilige omgeving oefenen met het nemen van verantwoordelijkheid en worden gemotiveerd om lid te worden van de stichting of bij een van de verenigingen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website