Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de Haagse wijken Regentesse- en Valkenboskwartier heeft ZVV van 2014-2016 met sportpartners, diëtisten, basisonderwijs en voortgezet onderwijs intensief samengewerkt. Deze samenwerking blijft ook na de sportimpulsperiode gebundeld bestaan. Twee interventies zijn ingezet: B-fit voor jeugd van 6-12 jaar en CU Dance voor jeugd van 12-15 jaar. Met B-fit konden kinderen gedurende 12 weken lang proeven van verschillende sporten zoals acrobatiek, voetbal, dansen, freerunnen, taekwondo, basketbal en lasergamen. In totaal deden 364 kinderen mee aan de sportcarrousel. In de wijken zijn straatvoetbaltrainingen en wedstrijden voor de jeugd opgezet. Ook na de sportimpulsperiode wordt na schooltijd bewogen.

Gedurende de interventie hebben dietisten, schoolsportcoordinator en coaches prettig en hard samengewerkt om kinderen bewust te maken van een gezonde leefstijl. Tijdens de gezondheidslessen werden thema’s behandeld zoals energie, suikers, bewegen, ontbijten en is gezamenlijk met de kinderen gezond geluncht. Voor het beweegaanbod dans binnen de tweede interventie Cu Dance! was op het voortgezet onderwijs helaas minder animo. Hierom is meer samengewerkt met andere sportpartners, waardoor de jeugd van het VO kon kiezen uit diverse sporten na schooltijd. Door dit diverse aanbod kunnen ook deze jongens en meisjes lekker na hun lessen bewegen!

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten:

In het 1ste jaar is gestart met De Toermalijn. Gedurende 6 weken werden op de Toermalijn diverse sporten/beweegactiviteiten gegeven zoals lasergamen,

dans, circus en voetbal voor de groepen 5 t/m 8. 82 kinderen hebben 2 keer per week kennis kunnen maken met verschillende sporten tijdens de clinics.

Na de lessen op school hebben de leerlingen zes weken buitenschool tijd gesport (voetbal, acrobatiek en lasergamen).

Hier deden gemiddeld 22 kinderen aan mee. 6 kinderen stroomden door. Ook werd samengewerkt met de BSO van Kindercentrum DAK/2Samen. 32 kinderen van de BSO konden meedoen aan voetballen, circus en lasergamen. In totaal hebben in het 1ste jaar 152 kinderen meegedaan met de sportlessen op locatie.

 

Kinderen uit deze wijken werden naar de streetsport toegeleid om hen kennis te laten maken met het sporten en buiten zijn. Voetbal is gewild onder vooral de jongens. Deze extra activiteiten heeft meerdere kinderen uit de buurten aangetrokken. Er kon worden gevoetbald op playgrounds, sporttuinen en bij slecht weer in zaaltjes. In totaal hebben 79 kinderen gedurende 20 weken in de middagen kunnen streetvoetballen in hun wijken.

 

De B-fitlessen zijn in de eerste periode op de Toermalijn gegeven. In de 2e periode ook op de Klimop. Kinderen konden lekker bewegen en van verschillende sporten proeven. Zowel leerlingen als SSC waren enthousiast en blij dat er zoveel mogelijkheden werden geboden. Naast de beweeglessen werden ook lessen gezonde leefstijl gegeven i.s.m. de docenten en de dietisten. De thema’s die werden behandeld gedurende het project: voeding, energie, bewegen, gezond snacken, ontbijten. Als afsluiting werd samen met ouders en de kinderen gezond geluncht.

 

Op de Toermalijn en Kinderopvang DAK zijn in totaal 4 ouderbijeenkomsten/workshops gegeven. Hier waren in

totaal 44 ouders aanwezig. Op de bijeenkomsten bij DAK hebben ouders voorlichting gekregen over een gezonde leefstijl en hoe om te gaan met opvoeding en gezonde voeding bij hun kinderen. In totaal 79 ouders.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het afgelopen jaar hebben de samenwerkende partijen (sportverenigingen, een diëtistepraktijk en een basisschool) een aantrekkelijk activiteitenaanbod gerealiseerd tijdens de gymlessen op school en na schooltijd op de vereniging. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben tijdens de gymlessen diverse sporten aangeboden gekregen, o.a. voetbal, dansen en acrobatiek. Daarnaast zijn er voedingslessen verzorgt door een diëtistepraktijk tijdens de reguliere lessen. Tijdens deze lessen was er o.a. aandacht voor voeding. Kinderen hebben diverse gezonde producten mogen proeven en hebben de belangen van gezond eten meegekregen. Daarnaast is er eenmalig een gezonde lunch georganiseerd waarbij ook ouders uitgenodigd waren. In totaal hebben er 82 leerlingen deelgenomen aan het programma op school. In totaal zijn er 6 leerlingen doorgestroomd naar de sportvereniging. Het programma CU!Dance is het afgelopen schooljaar uitgevoerd op een middelbare school. In totaal hebben er 240 leerlingen kennis gemaakt met dans en nemen er op dit moment 20 leerlingen deel aan het structureel dansaanbod na schooltijd, op school. Deze danslessen worden verzorgt door een dansschool uit de buurt.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De belangrijkste resultaten zijn tot nu toe:

1. Er is een stabiele samenwerking ontstaan tussen de scholen, sportverenigingen en een diëtistepraktijk uit de omgeving. Deze samenwerking wordt ook na de subsidieperiode voortgezet. Sportverenigingen zien het belang in van het aanbieden van een kennismakingsaanbod op school en vervolgens op de vereniging waardoor de stap van het toe stappen naar een vereniging wordt verkleind.

 

2. Afgelopen jaar hebben 82 leerlingen deelgenomen aan het programma van B-Fit. Van de 82 leerlingen is 7% doorgestroomd naar een sportvereniging.

 

3. Afgelopen jaar hebben 240 leerlingen van een middelbare school deelgenomen aan het kennismakingsaanbod van Cu!Dance. Vanaf september wordt er ook een structureel dansaanbod aangeboden op school door een dansschool uit de buurt. Op dit moment doen 20 leerlingen mee aan het naschoolse dansaanbod.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hoofdaanvrager heeft samen met partners sport/zorg/onderwijs ambitie om in lage inkomenswijk en aandachtsbuurt Regentesse- en Valkenboskwartier (REVA) jeugd 6-15 jr structureel te laten bewegen in een omgeving waar gezonde life style (voeding&gezondheid) wordt bevorderd.

 

Aanleiding

In REVA laag gemiddeld besteedbaar inkomen en hoger(e)

-SES score

-% overgewicht (ovg)

Door stimuleren van actieve levensstijl en gezonde omgeving kunnen sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV) worden verlaagd. Preventieve/curatieve aanpak vanaf jonge leeftijd blijkt noodzakelijk (M. Savelkoul, RIVM 2010)

 

Doelgroep

Prim.doelgroep: (allochtone) j/m 6-15 jr met/zonder ovg, verhoogd risico op ovg en ongezonde life style in REVA

Sec.doelgroep: (allochtone) ouders ihkv bewustmaken gezonde voeding & gezonde leefstijl, docenten in REVA.

Interventies

B-Fit j/m 4-12 jr

Bijdrage leveren aan gezonder eet- en beweegpatroon van kinderen. Leerkrachten+ouders worden ook betrokken

 

Cu Dance! Lokale aanpassing meiden 12-15 jr

4Girlsonly sluit perfect aan. Dansen, zoals streetdance etc is populair onder meiden.

 

Borging

Duurzame samenwerking geborgd door nauw contact tussen lokale partijen, goede afstemming en evaluatie. Bestaande en nieuwe netwerken beter in kaart gebracht, partners raken op de hoogte van elkaar expertise en weten elkaar te vinden. Optimale samenwerking gerealiseerd door langdurig proces (2 jr).

Deskundigheidsbevordering: Opgedane kennis blijft na de impuls aanwezig onder partners vanuit eigen expertise ingezet. Kinderen zijn bekend met het aanbod en de partners weten ze te boeien dmv aanbod dat aansluit op hun cultuur en wensen.

Activiteiten: Gratis kennismaking. Hierna minimale bijdrage en opnemen in ouderbijdrage, waarmee activiteiten kostendekkend worden voortgezet. Inzet Stagiaires.

 

Het duurzame wordt behaald door het openstaan voor

andere culturen en religies en veel informeel contact blijkt belangrijk voor de opkomst en vertrouwensband tussen vrijwilligers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website