Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Kai in Sho is een judovereniging in Roermond en onderscheidt zich niet alleen door judo "an sich" maar ook door maatschappelijke betrokkenheid en ondersteuning, met name in de krachtwijk 't Veld in Roermond en op scholen. Samen met Sportinstituut Hofman (waaronder Budoclub Samurai), IKS en de scholen VSO/PO is subsidie verkregen om de doelgroepen, t.w. VSO/PO leerlingen, op een verantwoorde manier en met kennis van zaken te kunnen laten sporten en te laten doorgroeien naar deelname in tructureel sportaanbod. Daarnaast om aandacht en opvoeding te verzorgen op het gebied van waarden en normen en gezonde leefstijl. Judo staat erg in de belangstelling bij deze doelgroep en met de kennis en kunde die reeds bij Kai in Sho en de partners aanwezig is, werd deze uitdaging aangegaan. In samenwerking met alle partners zijn in de afgelopen twee jaar tal van judo clinics en naschoolse activiteiten georganiseerd, die hebben bijgedragen een significante groei in de ontwikkeling van de leerlingen. Een groei die zich kenmerkt in structureel bewegen, 86 nieuwe leden bij judoclub en daarnaast nog royale deelnames in fitness centra en bovendien een gezonder leefpatroon! Al met al zeer geslaagde activiteiten die thans worden geborgd bij de deelnemende partners en scholen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstellingen zijn gericht op leerlingen van het VSO/PO in de regio Midden Limburg met een verstandelijke handicap en/of gedragsstoornis waardoor lidmaatschap van een sportvereniging niet vanzelfsprekend is. Niet alle sportaanbieders staan hiervoor open of hebben de competenties om deze doelgroep te begeleiden, daardoor is het voor de doelgroep en hun ouders erg moeilijk om passend sportaanbod te vinden. Deze doelgroep heeft behoefte aan structuur en judo is een sport waarbij waarden en normen hoog in het vaandel staan. Kai in Sho heeft het project ingezet als middel om persoonlijke doelen, doelen voor ouders en maatschappelijke doelen te realiseren. De resultaten van deze doelstellingen zijn bereikt op de scholen en via naschoolse opvang door middel van judo clinics. Deze clinics beperkten zich niet alleen tot het judoën 'an sich' maar zeker ook met veel aandacht en oefening op het gebied van normen en waarden. Meestal werden de clinics individueel of in kleine groepen van 3, 4,5 of 6 deelnemers verzorgd. Vanuit dit enthousiasme hebben zich intussen veel nieuwe leden (86) aangemeld bij de judoclub Kai in Sho. Dit betekent structureel sporten en vanuit de club aandacht voor gezonde leefstijl en normen en waarden. Verder zijn er vele aanmeldingen bij andere sporttrajecten, zoals fitness centra, e.d.. Ook de betrokkenheid van de ouders heeft een boven verwachting gunstig effect. Het uitnodigend karakter en de laagdrempeligheid bij de invulling van de doelstellingen heeft voor deze betrokkenheid gezorgd. Zowel jeugd als ouders voelen zich gewaardeerd.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij jongeren met een verstandelijke beperking is de sportparticipatie vele malen lager en komt overgewicht of obesitas dubbel zo vaak voor dan bij jongeren in het reguliere onderwijs. De 6 deelnemende scholen (speciaal onderwijs en praktijk onderwijs (VSO /PO) in Midden Limburg geven aan dat tussen de 40% en 62,5% van hun leerlingen uit een gezin met lage ses komt.De kennis over een gezonde leefstijl en de sportparticipatie bij de jongeren zelf (en ook bij hun ouders)is minder groot dan bij de doorsnee burger. Op deze scholen is judo een van de favorietste sporten. Niet alleen vanwege het fysiek actief zijn maar vooral ook i.v.m. de positieve effecten op gedrag, omgangsvormen en sfeer. Ondanks dat judo erg in trek is komt deze doelgroep vele drempels tegen (die bij gezonde kinderen geen issue zijn) bij het daadwerkelijk lid worden van de judovereniging. De wens is er vaak wel maar de moeilijkheden en vooroordelen die de doelgroep ervaart, maken dat intensievere en persoonlijke begeleiding hierbij noodzakelijk is. De vraag vanuit de jongeren, hun ouders,de scholen, de aanwezige infrastructuur in Midden Limburg, de populariteit van de sport, de steun van de zorgprofessionals die deze kids omringen en de reeds aanwezige ervaring bij de verenigingen op gebied van sport en bewegen voor mensen met een beperking, zijn voor judo vereniging Kai in Sho Roermond, aanleiding geweest om een sportimpuls aan te vragen zodat deze doelgroep ook daadwerkelijk in beweging komt. De trainers van de meewerkende judo verenigingen hebben veel ervaring met het geven van judoclinics op het speciaal onderwijs maar lopen tegen het incidentele karakter aan, waardoor er geen doorstroom naar het structureel lidmaatschap en sporten is. In Midden Limburg werken 7 gemeenten samen op gebied van sportstimulering voor mensen met een handicap en is een regieconsulent IKS werkzaam. Na de clinics op het VSO en PO tijdens schooltijd is er een naschools aanbod, daarna kan de overstap naar de vereniging gemaakt worden. Gedurende het hele traject worden de deelnemers, hun ouders en docenten begeleid en ondersteund op gebied van gezonde leefstijl en gezonde voeding en vooral op normen en waarden zoals gebruikelijk in de Judo. Uitzonderlijk: bij de deelnemende verenigingen is er veel ervaring met deze doelgroep en zijn er veel G-leden binnen de clubs. Er zijn geen speciale G-groepen, de jongeren met een beperking doen mee aan de reguliere trainingen samen met jongeren zonder beperking. Dit is integratie in optima forma.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De belangrijkste resultaten tot nu toe zijn de interesse en medewerking van de scholen en de medewerking van ouders. De voorgenomen plannen zijn tot nu toe op 4 scholen gerealiseerd met een interessant vervolg in kader naschoolse opvang en overgang naar structureel aanbod. Er wordt vol ingezet op het verzorgen van clinics, maar met medewerking en ondersteuning door leerkrachten, docenten en ouders. De kinderen zijn erg enthousiast en er wordt geconstateerd dat in alle opzichten, zowel qua gedrag en fitheid e.d. veel vooruitgang wordt geboekt. Er wordt vanuit de kinderen en scholen aangedrongen om gezamenlijke activiteiten met de deelnemende scholen te organiseren. Dit wordt geagendeerd voor februari-maart 2018. Het aantal begrootte leerlingen (664) wordt door toenemende belangstelling vanuit de behaalde resultaten royaal overschreden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij jongeren met een verstandelijke beperking is de sportparticipatie vele malen lager en komt overgewicht of obesitas dubbel zo vaak voor dan bij jongeren in het reguliere onderwijs. De 6 deelnemende scholen (speciaal onderwijs en praktijk onderwijs (VSO /PO) in Midden Limburg geven aan dat tussen de 40% en 62,5% van hun leerlingen uit een gezin met lage ses komt.De kennis over een gezonde leefstijl en de sportparticipatie bij de jongeren zelf (en ook bij hun ouders)is minder groot dan bij de doorsnee burger. Op deze scholen is judo een van de favorietste sporten. Niet alleen vanwege het fysiek actief zijn maar vooral ook ivm de positieve effecten op gedrag, omgangsvormen en sfeer. Ondanks dat judo erg in trek is komt deze doelgroep vele drempels tegen (die bij gezonde kinderen geen issue zijn) bij het daadwerkelijk lid worden van de judovereniging. De wens is er vaak wel maar de moeilijkheden en vooroordelen die de doelgroep ervaart, maken dat intensievere en persoonlijke begeleiding hierbij noodzakelijk is. De vraag vanuit de jongeren, hun ouders,de school, de aanwezige infrastructuur in Midden Limburg, de populariteit van de sport, de steun van de zorgprofessionals die deze kids omringen en de reeds aanwezige ervaring bij de verenigingen op gebied van sport en bewegen voor mensen met een beperking, zijn aanleiding om een sportimpuls aan te vragen zodat deze doelgroep ook daadwerkelijk in beweging komt. De trainers van de meewerkende judo verenigingen hebben veel ervaring met het geven van judoclinics op het speciaal onderwijs maar lopen tegen het incidentele karakter aan, waardoor er geen doorstroom naar het structureel lidmaatschap en sporten is. In Midden Limburg werken 7 gemeenten samen op gebied van sportstimulering voor mensen met een handicap en is een regieconsulent IKS werkzaam.

 

Wie: jongeren met een handicap of gedragsproblemen, 6 scholen VSO en POs, IKS Midden Limburg, Judo Kai in Sho Roermond, Sportinstituut Hofman, Budo club Samurai Echt Susteren, 3 huisartsen, Fooduz, voedingsconsulent, HvdS Limburg, JBN.

 

Wat: Via de interventie Judo in de Zorg de doelgroep met hun favoriete sport judo stimuleren tot structureel sporten in de vereniging

 

Waar: In de regio Midden Limburg samen met de 6 scholen speciaal onderwijs en praktijkonderwijs

 

Wanneer: Vanaf oktober 2016- september 2018

 

Hoe: Na de clinics op het VSO en PO tijdens schooltijd is er een naschools aanbod, daarna kan de overstap naar de vereniging gemaakt worden. Gedurende het hele traject worden de deelnemers, hun ouders en docenten begeleid en ondersteund op gebied van gezonde leefstijl en gezonde voeding en vooral op normen en waarden zoals gebruikelijk in de Judo.

 

Uitzonderlijk: bij de deelnemende verenigingen is er veel ervaring met deze doelgroep en zijn er veel G-leden binnen de clubs. Er zijn geen speciale G-groepen, de jongeren met een beperking doen mee aan de reguliere trainingen samen met jongeren zonder beperking. Dit is integratie in optima forma.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website