Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We richten ons met deze Sportimpuls op Gestel, waar de sportdeelname van 18 % ver onder het gemiddelde van Nederland ligt. De doelgroep bestaat uit kinderen in tussen 6 en 13 jaar met overgewicht of obesitas. Wegaan kijken daarbij naar de actiebuurten waar relatief veel mensen met lage inkomens wonen. De vindplaats van die jongeren was voornamelijk via partner in de wijk tot stand gekomen.

Het doel van het project was om binnen 2 jaar voor de wijk Gestel samen met de Gemeente/Sportformule, diëtisten, onderwijsinstellingen en 4 sportaanbieders tot een gevarieerd vernieuwend sportaanbod te komen conform de interventie Cool 2B Fit. We willen een breed palet aan sporten aanbieden. Derhalve zijn de volgende sportaanbieders betrokken:

- Fysiotherapie Gestel: fysiofitness, krachttraining (tevens penvoerder sportimpuls).

- Fidan Gym: weerbaarheidstraining, vechtsport.

- Dynamo Jeugdwerk: buitenfitness.

- vv Gestel: voetbal.

 

We wilden in 2 jaar tijd 4 groepen van 10 kinderen begeleiden. Daarvan wilden we er 90% door leiden naar een vereniging. Het bleek heel lastig om voldoende kinderen te vinden. Uiteindelijk hebben we 1 groep met 8 kinderen kunnen uitvoeren. Daarvan is 50% structureel gaan sporten. Dankzij dit project zijn er wel een tweetal nieuwe initiatieven voor dezelfde doelgroep in de wijk van de grond gekomen. Deze zijn succesvol en kunnen worden gecontinueerd. Die interventies werken met een directere aanpak: direct gaan sporten! Dat blijkt beter aan te slaan en duidelijker voor de ouders van de doelgroep.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We wilden in 2 jaar tijd 4 groepen van 10 kinderen begeleiden. Daarvan wilden we er 90% door leiden naar een vereniging. Het bleek heel lastig om voldoende kinderen te vinden. Uiteindelijk hebben we 1 groep met 8 kinderen kunnen uitvoeren. Daarvan is 50% structureel gaan sporten. Dankzij dit project zijn er wel een tweetal nieuwe initiatieven voor dezelfde doelgroep in de wijk van de grond gekomen. Deze zijn succesvol en kunnen worden gecontinueerd. Die interventies werken met een directere aanpak: direct gaan sporten! Dat blijkt beter aan te slaan en duidelijker voor de ouders van de doelgroep.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het programma is met veel zorg, onderzoek en ervaring samengesteld. Dat wordt erg duidelijk in het programma. De opstartfase heeft laten zien dat het tijd nodig heeft om de kneepjes van het programma te leren kennen en dat het niet altijd bij alle verschillende partners haalbaar is om een gezamenlijk zaken uit te voeren rekeninghoudend met kostenplaatje.

 

Met name de rol van de ouders is (zoals verwacht) uitermate belangrijk in het aanleren van een andere leefstijl t.a.v. overgewicht en daar gaan we ook meer aandacht aan geven. Bij de eerste groep waren we enigszins coulanter.

 

De doelgroep heeft echter complexere problematiek dan enkel overgewicht. De ervaring heeft geleerd dat er een zeer belangrijke rol ligt voor de psychologe en vooral de sociale partners in de wijk die meer achter de deur voor het kind kunnen betekenen. Bij het helpen van het individu hoort een persoonlijkere aanpak. Daarvoor moet er met de sociale partners meer tijd worden gestoken in deze problematiek.

 

Op dit moment wordt grotendeels van de uren van het programma door zorgprofessionals uitgevoerd. Het komende jaar is het belangrijk om hier een balans in te vinden die geen afbreuk doet op de kwaliteit maar die wel een reductie van de kosten tot gevolg heeft zodat het programma duurzaam geborgd kan worden. Daar kijken we positief tegenaan.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Inmiddels hebben we het project goed onder de aandacht kunnen brengen. De eerste groep zijn er uiteindelijk 7 kinderen gestart en daar zullen er naar verwachting 5 doorstromen naar sportaanbod bij sportieve fase. Kinderen weten ons te bereiken en zelfs oma's zijn aan actief aan het werven geweest. Het is net te vroeg om de tweede groep al door te geven omdat we nu in de beginfase zitten van die groep. Daar is iedereen bij betrokken. De intakes worden afgenomen en kick-off bijeenkomst is belegd. In principe verwachten we (deels afhankelijk van de intakes) op 8 a 10 kinderen in de groep te komen.

 

Fun fact: De zwemmer uit het promotiefilmpje heeft zijn droom waar gemaakt en is olympisch kampioen geworden. Geen slecht resultaat voor ons programma. vimeo.com/152811860.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We richten ons met de Sportimpuls op Gestel, een stadsdeel met 27.344 en ruim 13.000 woningen waarvan 54% huurwoningen zijn. In deze wijken met postcodes 5653 en 5654 ligt het totaal aan lidmaatschappen op bijna 2.900 op basis van 16.000 inwoners, ofwel een sportdeelname van 18 % (ver onder het gemiddelde van Nederland) en wonen circa 2.000 kinderen met overgewicht. Uit KISS rapport blijkt dat het aantal lidmaatschappen bij alle leeftijden beneden peil ligt. De actiebuurten scoren economisch slecht. Met name laag inkomen en laag opleidingsniveau scoren slechter dan in de andere actiegebieden (bron: actiegebieden rapport gemeente Eindhoven, 2014). Kinderen arme deze gezinnen kunnen vaak ook niet sporten.

 

De doelgroep bestaat uit kinderen in tussen 6 en 13 jaar met overgewicht of obesitas, waarbij de oorzaak een inactieve leefstijl en een ongezond voedingspatroon is. We kijken daarbij naar de actiebuurten waar relatief veel mensen met lage inkomens wonen. De vindplaats van die jongeren is voornamelijk op scholen.

Het doel van het project is om binnen 2 jaar voor de wijk Gestel samen met de Gemeente/Sportformule, diëtisten, onderwijsinstellingen en 4 sportaanbieders tot een gevarieerd vernieuwend sportaanbod te komen conform de interventie Cool 2B Fit. De nadruk hierbij ligt op een gevarieerd aanbod omdat het doelgroep is die nog jong is en zich moeilijk overal wat bij kan voorstellen en het dus beter is dat zij veel verschillende sporten ervaren. Gezien de lage inkomens is er een integraal aanbod met ook aandacht voor financiële zaken.

 

We willen een breed palet aan sporten aanbieden. Derhalve zijn de volgende sportaanbieders betrokken:

- Fysiotherapie Gestel: fysiofitness, krachttraining (tevens penvoerder sportimpuls).

- Fidan Gym: weerbaarheidstraining, vechtsport.

- Dynamo Jeugdwerk: buitenfitness.

- vv Gestel: voetbal.

 

We gaan werken met een hele kwetsbare doelgroep. Bovendien heel jong, dus vaak nog niet bekend met sporten. We willen ze ter kennismaking een programma met een breed en divers aanbod aan sporten bieden, zodat zij zich goed kunnen oriënteren, hetgeen de doorstroom bevordert. Binnen de lessen is er aandacht voor: hardlopen, fietsen, zwemmen, weerbaarheidstraining, (buiten)fitness en voetbal. Bovendien wordt er zorg gedragen voor een aantrekkelijke invulling van de sportlessen met voldoende afwisseling. Daarnaast is er aandacht bij ouders voor financiën, maar ook het mee sporten van ouders. En jeugdwerkers gaan extra inspanning verrichten bij de doorstroom naar een reguliere vereniging, omdat je juist op dat moment veel jongeren zit afhaken.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website