Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het beweegprogramma B-Fit is vanuit René Sports uitgevoerd op drie basisscholen in de gemeente Wijk bij Duurstede: De Horn, ’t Baken en De Driehoek. Leerlingen hebben het eerste jaar deelgenomen aan o.a. het B-Fit beweegcircuit, smaaklessen, pleinactiviteiten en introductie- en naschoolse sport- en beweeglessen, die i.s.m. René Sports en andere lokale sportverenigingen zijn georganiseerd onder de noemer ‘B-Fit’, ‘Sporty Kids’ en ‘Anker spelen’. Voor leerkrachten en ouders zijn workshops gehouden, die ingingen op het belang van een gezonde leefstijl met gezonde voeding en voldoende beweging. Het tweede jaar lag het accent op o.a. beweegtussendoortjes, energizers en themaweken over voeding met o.a. workshops over gezonde traktaties. Leerlingen en leerkrachten zijn enthousiast. De meest succesvolle onderdelen zijn opgenomen in het reguliere schoolaanbod. De samenwerking tussen onderwijs, René Sports, de lokale sportverenigingen en buurtsportcoach is versterkt. De gemeente heeft gelden ter beschikking gesteld voor het aantrekken van een extra buurtsportcoach om het huidige aanbod te continueren en verder uit te breiden. Zo worden de succesvolle activiteiten uit B-Fit geborgd en voortgezet in de gemeente Wijk bij Duurstede.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ons doel was om 527 kinderen en hun ouders te verleiden tot een gezonde leefstijl met voldoende beweging en gezonde voeding, duurzaam en aansluitend op hun behoefte en mogelijkheden. Als vindplaats dienden drie basisscholen in de gemeente Wijk bij Duurstede. Om te slagen in onze missie is de keuze gemaakt voor de uitvoering van het programma B-Fit, een interventie van de Gelderse Sportfederatie. Deze interventie bestaat uit diverse activiteiten om kinderen meer te laten bewegen en gezonder te laten eten, zie de opsomming bij het onderdeel ‘De registratie’. Het resultaat van de uitgevoerde activiteiten is dat leerlingen meer zijn gaan bewegen en gezonder zijn gaan eten, meer kennis hebben gekregen van gezonde voeding en beweging en daardoor ook het belang hiervan zijn gaan inzien. Dat geldt ook voor hun sociale omgeving; hun leerkrachten en ouders hebben deelgenomen aan o.a. de workshops Gezonde leefstijl en B-Fit. Door de naschoolse en pauze activiteiten, het programma De klas beweegt!, het gebruik van de Swinxs (een buitenspeelcomputer) en diverse clinics (kickboksen, kickfun, hardlopen, darten, dansen, handbal, tennis, freerunning, judo en squash) is de doelgroep meer gaan bewegen en in contact gekomen met verschillende sportverenigingen, waardoor een goede sportoriëntatie op jonge leeftijd heeft plaatsgevonden. In dat kader hebben wij op 17 maart 2018 een ‘poulsparren—toernooi georganiseerd voor kinderen van basisscholen in Wijk bij Duurstede om hen weerbaarder te maken en in contact te laten komen met kickboksen en kickfun. Mede hierdoor en de diverse clinics op de Horn en Het Anker voorafgaand aan het toernooi zijn 35 kinderen uit de doelgroep bij ons lid geworden. Door onze clinics en die van anderen is de naamsbekendheid van sportverenigingen toegenomen bij de kinderen, maar ook bij hun leerkrachten en ouders. De scholen zijn succesvolle B-Fit activiteiten gaan integreren binnen het onderwijsaanbod en voeren nu een gezonder schoolbeleid. Zo bieden zij wekelijks beweegmomenten aan (energizers, pauze-activiteiten) en zijn de scholen zelfstandig doorgegaan met succesvolle B-Fit activiteiten, zoals de beweegtussendoortjes van 'de klas beweegt' en het gebruik van de B-Fit spelkaarten voor de invulling van pauze-activiteiten en gymlessen. Binnen dit project zijn vanuit het onderwijs mooie verbindingen ontstaat met diverse sportverenigingen, de gemeente Wijk bij Duurstede en de buurtsportcoach. Voor de gemeente is het succes van dit project zelfs reden geweest om door de raad gelden ter beschikking te laten stellen voor het kunnen aantrekken van een extra buurtsportcoach, zodat de diverse activiteiten kunnen worden gecontinueerd en uitgebreid, ook naar andere scholen. Zo wordt B-Fit geborgd en voortgezet in de gemeente Wijk bij Duurstede.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het beweegprogramma B-Fit, een interventie van de Gelderse Sportfederatie, wordt vanuit René Sports uitgevoerd op drie basisscholen in de gemeente Wijk bij Duurstede: De Horn, ’t Baken en De Driehoek. Leerlingen hebben het eerste jaar deelgenomen aan o.a. het B-Fit beweegcircuit, smaaklessen, pleinactiviteiten en meerdere introductie- en naschoolse sport- en beweeglessen, die i.s.m. lokale sportverenigingen zijn georganiseerd onder de noemer ‘Sporty Kids’ en ‘Anker spelen’. Voor leerkrachten en ouders zijn workshops gehouden, die ingingen op het belang van een gezonde leefstijl met gezonde voeding en voldoende beweging. Het tweede jaar ligt het accent op o.a. beweegtussendoortjes, energizers in de klas en organiseren we themaweken over voeding met o.a. workshops over gezonde traktaties. Leerlingen en leerkrachten zijn enthousiast over B-Fit. We verwachten op dit moment geen problemen bij de borging en voortzetting van B-Fit op de genoemde scholen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Schoolteams van De Horn, ’t Baken en De Driehoek zijn gemotiveerd geraakt om aan de slag te gaan met de interventie B-Fit en bereid hun schoolgezondheidsbeleid aan te passen en succesvolle onderdelen van B-Fit hierin te implementeren. Bij leerlingen is een B-Fittest (B-Fit circuit) afgenomen en namen zij enthousiast deel aan de activiteiten, die de interventie B-Fit bevat. Alle scholen hebben deelgenomen aan pleinactiviteiten, waarbij de leerlingen en hun leerkrachten nieuwe input en ideeën hebben gekregen om actief te bewegen op het schoolplein. Goede contacten zijn ontstaan tussen sportaanbieders, buurtsportcoach en de gemeente. Binnen dit project maken kinderen kennis met verschillende lokale sportaanbieders, waardoor een goede sportoriëntatie op jonge leeftijd plaatsvindt. We zien en merken dat de kinderen, maar ook de leerkrachten en ouders positief reageren op de B-Fit activiteiten en hierdoor meer bewust omgaan met gezonde voeding en voldoende beweging. Dat maakt ons en de deelnemers enthousiast om door te gaan op de reeds ingeslagen weg.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wijk bij Duurstede (WbD) is een van de gemeenten met het minste sportbondleden, nl. 24% minder. De problemen zijn het grootste onder de jeugd uit De Horden en De Engk (DHE); 75% van de 500 minimagezinnen woont in DHE, een buurt met 2 maal zoveel minimagezinnen als gemiddeld in NL (20% vs. 10%). Van de 5 tot 10-jarigen is 29,5% lid (45% NL) van een sportvereniging. Van de 10 tot 25-jarigen is 30,8% lid (44% NL). Met de sportparticipatie in DHE is het nog slechter gesteld. Van de 4-12 jarigen is 15% lid. Bij de 5-6 jarigen en 9-11 jarigen is het overgewicht 18% hoger dan regionaal (11%). Het is hard nodig, dat zij en hun ouders in beweging komen en aandacht ontstaat voor het terugdringen van overgewicht.

 

Rene Sports draagt hier graag aan bij. Met B-Fit beïnvloeden we het gedrag van jongeren, ouders en leerkrachten door kennis, eigen effectiviteit en houding aan te pakken met onze B-Fit Coach i.s.m. partners, die in contact staan met de doelgroep. B-Fit zetten we extra kracht bij met mentalcoach Pons Jan Vermeer en de rolmodellen Nina van Dalum en Andrea Deelstra, zodat:

- jongeren kennis krijgen van een gezonde leefstijl en hiertoe gestimuleerd worden;

- jongeren, leerkrachten en ouders bekend raken met het lokale sport- en beweegaanbod;

- scholen contact krijgen met verenigingen en stakeholders in de wijk;

- jongeren uit arme gezinnen in staat worden gesteld om te sporten;

- de sociale steun van ouders en vrienden toeneemt t.b.v. het beweeggedrag;

- rolmodellen positieve invloed uitoefenen op het beweeggedrag van de jongeren.

 

B-Fit implementeren wij op 3 basisscholen in DHE bij 527 kinderen met een sportieve kick-off, pauze-activiteiten, smaaklessen, voorlichting/educatie aan ouders/jongeren, 120 clinics van sportverenigingen, hardloopprogramma’s en 5 beweegmomenten/week. We verleiden de doelgroep tot een gezonde leefstijl, incl. leerkrachten en ouders.

 

Na 2 jaar zijn 10% meer jongeren lid van een vereniging, overgewicht is niet gestegen en 3 verenigingen bieden structureel sport aan op de scholen. Iedere school voert een gezond schoolbeleid met geslaagde B-Fit interventies. Ook is een loopgroep actief, waarbij de organisatie ligt bij inwoners uit DHE. Jongeren zijn enthousiast; ons aanbod is vraaggericht samengesteld en met ouders en leerkrachten krijgen zij een rol in de organisatie. Voor naschoolse activiteiten wordt een financiële bijdrage gevraagd, zodat uit de spaarpot Sparen voor Spieren de activiteiten na de subsidieperiode worden betaald.

 

Een krachtig samenwerkingsverband is gecreëerd. Aansluiting is gezocht bij het armoedebeleid, waardoor we jongeren in hun directe leefomgeving bereiken. Rene Sports en partners uit onderwijs, sport, welzijn en zorg hebben kennis van de doelgroep en zien in dit project een goede wederzijdse aanvulling. Allemaal geloven we in de haalbaarheid en het succes van dit plan.

 

Wij staan in de startblokken om 2 jaar inactieve jongeren en hun ouders te stimuleren tot een gezonde leefstijl, zodat ook zij gaan sporten in DHE.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website