Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Middels de B-fit interventie van de Gelderse sport federatie hebben we in Nieuwegein veel kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar in beweging gebracht en voorlichting kunnen geven over gezonde voeding en leefstijl. Door de goede samenwerking met partners als sportverenigingen, sportaanbieders, kinderopvangorganisaties en basisscholen hebben we binnen Nieuwegein ruim 250 succesvolle activiteiten georganiseerd. Daarnaast hebben we kunnen bijdrage aan de “gezonde school” en “school fruit” aanvragen, zijn er waterdagen gerealiseerd en begeleiden de kinderen zelf pleinspelletjes in de pauze. Ook hebben we mooie producten ontwikkeld om de doelgroep te bereiken: zoals de vakantiekalender en Studio SportID. De deelname aan de voorlichtingen die we op het gebied van voeding/gezonde leefstijl hebben georganiseerd voor de ouders/verzorgers is helaas minder goed bezocht. Wij zijn trots op de samenwerkingen die zijn ontstaan en de activiteiten die opgezet zijn tijdens dit project en hiermee is een mooie basis gebouwd om op verder te gaan.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onze conclusie is dat we middels dit project in samenwerking met alle betrokken sportaanbieders veel kinderen in beweging hebben gebracht en daarnaast op een laagdrempelig wijze kennis hebben kunnen laten maken met het Nieuwegeinse sport- en beweegaanbod. Middels het project hebben we met elkaar een toeleiding gecreëerd naar de sportverenigingen en sportaanbieders in de wijk om de kinderen duurzaam te laten bewegen. We hebben veel

activiteiten in twee jaar tijd georganiseerd in Nieuwegein. We hebben niet alle doelstellingen bereikt maar zijn in gesprek met het onderwijs en de betrokken partners. Zij zijn bereidt om afspraken in het beleid op te nemen en gezamenlijk door te gaan om de doelen die gesteld zijn als nog te bereiken met elkaar.

Naast dat de we de doelgroep in beweging hebben gebracht hebben we ze ook voorlichting kunnen geven over het maken van gezonde keuzes. Tevens heeft het er toe geleidt dat het onderwijs waterdagen heeft ingevoerd. Ook het “gezonde school” traject zijn ze gestart en wekelijks eten ze vers fruit in de klas.

Wij als sportaanbieder zijn dan ook content dat we hier een mooie bijdrage aan hebben mogen leveren. Ook de

samenwerking met Atverni en JSV was prettig, tijdens deze 2 jaar hebben we goed met elkaar samengewerkt.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Afgelopen jaar is een start gemaakt met de Be Fit interventie Hoogzandveld. Dit is onder de noemer van de Sportieve School. Dit heeft het afgelopen jaar geleid tot diverse resultaten in de vorm van naschools aanbod, evenementen, deskundigheidsbevordering voor docenten en verenigingen.. Deze zijn in de resultaten verwerkt.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

het programma heeft geleid tot meer activiteiten in samenwerking met sportverenigingen in het binnenschools, naschools aanbod en evenementen. Daarnaast is er beter inzicht gekregen in de behoeften van de leerlingen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De wijk Hoogzandveld, onderdeel van de gemeente Nieuwegein, is een buurt waar veel kinderen opgroeien in minimagezinnen. Veel inwoners zijn laag tot midden-laag opgeleid. Er is sprake van lage Sociaal Economische Status (SES). Daarnaast hebben kinderen al op jonge leeftijd last van overgewicht. Van 5-6 jarigen heeft 12% overgewicht, onder de 10-11 jarigen is dit percentage opgelopen tot 19% (GGD, 2014). Nieuwegein heeft daarmee het hoogste percentage kinderen met overgewicht ten opzichte van de andere Lekstroomgemeenten.

 

B-Fit laat kinderen, ouders en leerkrachten op een unieke manier kennismaken met een gezonde leefstijl en bewegen. B-Fit beïnvloedt het gedrag door de factoren kennis, eigen effectiviteit en houding aan te pakken binnen één totaalprogramma met begeleiding van een (opgeleide) B-Fit coach. Dit gebeurt in samenwerking met lokale sportverenigingen, het onderwijs en de GGD. Het doel van het programma is het voorkomen en stabiliseren van de groei van overgewicht onder jeugd en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Hierbij wordt uitgegaan van een (preventieve) positieve aanpak van overgewicht en bewegingsarmoede. Niet het dik zijn of overgewicht wordt centraal gesteld, maar fitheid. Weinig actieve kinderen van 4 tot 12 jaar (het lidmaatschap percentage van een sportvereniging in Nieuwegein, ligt lager dan het landelijk gemiddelde) worden ervan bewust gemaakt dat fit zijn niet alleen goed voor je is, maar dat het vooral ook leuk is om mee bezig te zijn. Het uitgebreide programma van activiteiten is gericht op het verwerven en behouden van een actieve en gezonde leefstijl en wordt aangeboden via het onderwijs. Er wordt verbinding gelegd met lokale sportaanbieders, het welzijnsdomein en de sociale omgeving van de kinderen, waaronder hun ouders. Daarmee kent het programma een duurzame aanpak, die ook na de interventieperiode voortgezet kan worden.

 

De B-Fit interventie zal plaats vinden op de Ziezo en Alexander School (basisonderwijs) gedurende 2 jaar vanaf november 2015. Een B-Fitcoach stelt samen met de samenwerkingspartners en op basis van de behoeften een passend programma op met activiteiten van de B-Fitmenukaart, welke door de school en/of de lokale sportvereniging(en) uitgevoerd zullen worden. Indien gewenst zullen meerdere lokale sportverenigingen, op basis van behoefte, participeren binnen B-Fit Hoogzandveld om zo meer kinderen in aanraking te brengen met verschillende sporten, hun talenten te laten ontdekken en ze structureel te laten bewegen binnen de lokale sportverenigingen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website