Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op GBD de Leilinde is de afgelopen 2 jaar hard gewerkt om de interventie B-Fit structureel toe te passen. De samenwerking tussen de sportverenigingen en de scholen is sterk verbeterd, net als de extra beweegmomenten, de lesprogramma's omtrent gezonde leefstijl en het beleid op school over voeding en beweging. Dit is in 2 jaar tijd volop in beweging geweest en zal de komende jaren ook zeker in beweging blijven!

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op GBD de Leilinde is de afgelopen 2 jaar hard gewerkt om de interventie B-Fit structureel toe te passen. De samenwerking tussen de sportverenigingen en de scholen is sterk verbeterd, net als de extra beweegmomenten, de lesprogramma's omtrent gezonde leefstijl, voorlichting voor ouders en het beleid op school over voeding en beweging. Dit is in 2 jaar tijd volop in beweging geweest en zal de komende jaren ook zeker in beweging blijven!

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op GBS de Leilinde in Winschoten wordt middels B-Fit, sinds een jaar enthousiast ingezet op meer aandacht voor bewegen en gezondheid. Deze twee thema’s zijn nauw met elkaar verbonden en krijgen nu een steeds grotere rol binnen het reguliere onderwijs. Interventies omtrent bewegen worden vooral gericht op de leerlingen van de school, het overdragen van kennis van voeding is voor leerlingen en ouders bedoeld. De periode van 2 jaar wordt benut om de interventies voldoende tijd te geven om in te bedden in het onderwijs en om de kennis van de B-Fitcoach over te dragen naar de leerkrachten en directie op school.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het thema gezondheid en bewegen leeft binnen de school en bij ouders. De implementatie van de pauzespelen is al succesvol verlopen en ook de beweegtussendoortjes worden dagelijks ingezet, om de leerlingen tussen de lessen door ook in beweging te brengen. Door de samenwerkingspartij (WHSC) worden er regelmatig clinics Beeball aangeboden op het schoolplein, waar de leerlingen allemaal aan deelnemen. Dit alles zorgt ervoor dat de beweegmomenten binnen school al opgelopen zijn tot minimaal 5 per week. De eerste leerlingen die kennis gemaakt hebben met Beeball, zijn inmiddels overgaan tot een lidmaatschap binnen de vereniging. Tijdens de reguliere lessen zal nog wel meer ingezet gaan worden op kennis over gezonde voeding, dit zal middels een educatief lespakket gebeuren.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het centrum van Winschoten (gemeente Oldambt) is een achterstandswijk waar veel kinderen opgroeien in een minimagezin. Ook is het een buurt met veel mensen met een lage SES, zijn veel inwoners laag tot midden-laag opgeleid en hebben kinderen al op jonge leeftijd last van overgewicht (16,7% van de 10-11 jarige, GGD 2013)

B-Fit laat kinderen, ouders en leerkrachten op een unieke manier kennismaken met gezond leven, bewegen en voeding. Dit gebeurt in samenwerking met lokale sportverenigingen en de GGD. Weinig actieve kinderen van 4 tot 12 jaar uit het centrum van Winschoten (70%-45% van de kinderen is geen lid van een sportvereniging, KISS 2014) worden ervan bewust gemaakt dat fit zijn niet alleen goed voor je is, maar dat het vooral ook leuk is om mee bezig te zijn. B-Fit beïnvloedt het gedrag door de factoren kennis, eigen effectiviteit en houding aan te pakken binnen één totaalprogramma met begeleiding van een (opgeleide) B-Fit coach. Het uitgebreide programma richt zich op beweging, maar ook op informatie over voeding en inactiviteit zoals computeren. Deze kennis wordt zowel bij kinderen als ouders overgebracht door middel van ouderavonden en voorlichting. Er zal gestreefd worden naar 5 beweegmomenten per week om de kinderen meer te laten bewegen en om te investeren in de motorische ontwikkeling. Dit alles zal plaats vinden op GBS de Leilinde (basisonderwijs) gedurende 2 jaar vanaf november 2014.

Een B-Fitcoach stelt samen met het onderwijsteam en kinderen een passend programma op met activiteiten van de B-Fitmenukaart welke vooral door de lokale sportvereniging Basketbalvereniging Millwings uit gevoerd zullen worden. Dit zal de naamsbekendheid van de vereniging en ook het ledenaantal doen vergroten. Tevens zullen meerdere lokale sportverenigingen participeren binnen B-Fit de Leilinde om zo meer kinderen structureel te laten bewegen binnen de lokale sportverenigingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website