Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstelling van de interventie Reel to Real is het onder lager opgeleide en allochtone jongeren (15-19 jaar) aan de hand van interactieve gedramatiseerde scènes bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag en seksuele dwang en het laten zien en aanreiken van handelingsalternatieven. De (werk) titel van het project Reel to Real (zie ook subsidieaanvraag). verwijst naar de overstap van verbeelding (filmreel) naar werkelijkheid (reality). Jongeren vonden deze (werk)titel echter niet voldoende aansprekend. Om die reden is (op basis van de pretest) voor de naam UP2U (Up to You) gekozen. In het hiernavolgende wordt derhalve de term UP2U gehanteerd

 

In UP2U worden interactieve digitale dramalijnen ontwikkeld rondom het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en seksuele dwang. De kijker kan kiezen uit verschillende dramalijnen waarin wordt aangegeven hoe de personages met de verschillende situaties omgaan. De verschillende situaties en daaraan gekoppelde handelingsalternatieven vormen een beslissingsboom. Door het hanteren van een beslissingsmatrix kunnen jongeren oefenen met verschillende uitkomsten van een situatie en de consequenties van verschillende soorten gedrag. Belangrijke uitgangspunten van UP2U zijn: (1) de leefwereld van jongeren staat centraal; (2) jongeren kunnen zelf keuzen maken er (3) er worden gedragsalternatieven getoond en uitgewerkt

 

UP2U vindt haar theoretische basis in de Entertainment-Education (EE) strategie. Bij de EE-strategie gaat het om het bewust integreren van communicatieboodschappen in populaire media (Bouman, 1999). Het doel hiervan is het bevorderen van verschillende stadia van prosociale gedragsverandering (in dit geval het op de agenda zetten van grensoverschrijdend seksueel gedrag, het met elkaar over deze thema’s praten en het stimuleren van actief zoekgedrag naar meer informatie). Uitgangspunt in UP2U is dat jongeren ervaring kunnen op doen door middel van plaatsvervangend leren (vicarious learning). Plaatsvervangend leren via rolmodellen is een goede manier om te oefenen met het aanvoelen en aangeven van eigen grenzen en het respecteren van de grenzen van anderen (Social Cognitive Theory, Bandura, 1986).

 

UP2U is bedoeld als aanvulling en verdieping op bestaande interventies. De losse modulaire dramalijnen (videobestanden) kunnen worden ingezet in trainingen en binnen een digitale leeromgeving.

Het project is een initiatief van het Centrum Media & Gezondheid en gerealiseerd in samenwerking met producent Bosch Film en de inhoudelijke partners Soa Aids Nederland, Rutgers WPF en GGD Rotterdam-Rijnmond.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op basis van het formatief onderzoek zijn de interactieve dramalijnen SndBites UP2U ontwikkeld. In de dramalijnen van UP2U staan 6 hoofdpersonages centraal. Deze 6 hoofdpersonages komen terecht in drie verschillende scenario’s van grensoverschrijdend seksueel gedrag (drie veelkomende situaties, twee keuzemomenten en vier verschillende aflopen. De drie settings waar het grensoverschrijdend seksueel gedrag aan gekoppeld wordt, zijn (1) Internet (2) Drank en (3) Golddigger.

In de verhaallijn Internet spelen Roos en Nick de hoofdrollen. Zij hebben verkering met elkaar en zitten achter hun computer met elkaar te chatten. Nick vraagt aan Roos of zij haar borsten wil laten zien. Wat gebeurt er als zij haar borsten laat zien? In de verhaallijn Drank spelen Brian en Soraya de hoofdrollen. Op aanraden van zijn vrienden probeert Brian om Soraya dronken te voeren, zodat hij bij haar kan scoren. Heeft deze aanpak resultaat? En hoe reageren zijn vrienden? Sharissa en Sonny spelen in de verhaallijn Golddigger de hoofdrollen. Tijdens hun eerste date geeft Sonny aan Sharissa een dure tas cadeau die zij graag wil hebben. Zomaar een cadeautje of verwacht Sonny er iets voor terug?

 

De interventie bestaat uit een DVD met korte interactieve verhaallijnen en een DVD met de trailer die binnen bestaande lesmethoden kan worden gebruikt en als discussiestarter kan dienen bij workshops en trainingen. De losse modulaire dramalijnen (videobestanden) kunnen ook worden ingezet binnen een digitale omgeving. De verspreiding en implementatie vindt plaats via Lang Leve de Liefde voor het MBO en Girls’ Talk in nauwe samenwerking tussen het CMG, Rutgers WPF, Soa Aids Nederland en de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er wordt door ZonMw geconstateerd dat er momenteel een interventie ontbreekt gericht op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en seksuele dwang onder jongeren. Tevens wordt geconstateerd dat er gebrek is aan seksuele gezondheidsbevorderende interventies voor allochtone en laag opgeleide jongeren. In de interventie Reel to Real wordt aandacht besteedt aan relaties, seksuele wensen en grensoverschrijdende seksuele ervaringen onder laag opgeleide en allochtone jongeren (15-19). Hierbij wordt aangesloten bij de onderzoeksgegevens uit het recente participatieve onderzoek ‘’Laat je nu horen” naar ongewenste seksuele ervaringen en gedragingen van jongeren (Kuyper et al, 2009).

 

Veel jongeren tussen 15-25 jaar hebben grensoverschrijdende seksuele ervaringen (ongewenste seks, seksueel getinte telefoontjes of seksueel ongewenste gedragingen via de webcam). In het onderzoek ‘’Laat je nu horen” (Kuyper et al, 2009) worden vier situaties van grensoverschrijdende seks onderscheiden: (1) een vaste partner die aandringt of zeurt om seks; (2) een vaste partner die boos wordt om seks; (3) een losse partner of andere bekende die aandringt of zeurt om seks en (4) een losse partner of andere bekende die gebruik maakt van dronkenschap om seks te hebben.

 

In Reel to Real worden interactieve dramalijnen rondom grensoverschrijdend gedrag en seksuele dwang ontwikkeld waarbij de gebruikers kunnen experimenteren met verschillende uitkomsten. De kijker kan kiezen uit verschillende dramalijnen waarin wordt aangegeven hoe de personages met de verschillende situaties omgaan. De verschillende situaties en daaraan gekoppelde handelingsalternatieven vormen een beslisboom. Door het hanteren van een beslisboomstructuur kunnen jongeren oefenen met verschillende uitkomsten van een situatie en de consequenties van verschillende soorten gedrag. Reel to Real is een aanvulling op en verdieping van bestaande interventies. De losse modulaire dramalijnen (videobestanden) kunnen bovendien worden ingezet in trainingen en binnen een digitale omgeving.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website