Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met het project VIMP4Youth werkten MOVISIE, TNO, Kikid en Centrum 16•22 aan de verdere verspreiding en implementatie van de interventies Be A Man! (ontwikkeld in het kader van het project ‘Peer2Peer’), Lespakket JONGENS en Benzies & Batchies/Ik hou van mij.

 

Om deze doelstelling te realiseren werden de volgende middelen ingezet: projectoverstijgende kennis inzetten, een handzame checklist voor gebruikers ontwikkelen, (regionale) implementatiewerkplaatsen en de inzet van sociale media.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project heeft bijgedragen aan de gewenste verspreid- en implementatie impuls van de drie interventies die centraal stonden. Ook heeft er kruisbestuiving tussen interventies plaatsgevonden. De beoogde stappen die we in het projectplan hebben geformuleerd voor de uitvoering van de implementatiewerkplaatsen bleken te ambitieus en werden niet gerealiseerd. Hoewel er minder deelnemers bij de werkplaatsen zijn betrokken dan beoogd, hebben we wel meerdere regio’s betrokken dan was voorzien.

Kennis en inzichten zijn verspreid via sociale media (Twitter, LinkedIn, Facebook, Yammer). Geleerde lessen en resultaten zijn gebundeld in een handzaam boekje (Janssens & Vink, 2014), en via diverse kanalen verspreid. De ontwikkelde instrumenten voor gebruikers zijn beschikbaar gesteld via www.movisie.nl/vimp4youth.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

MOVISIE en TNO werken aan een implementatie-impuls op basis van drie verschillende interventies (Peer2Peer, Benzies & Batchies en Lespakket Jongens)in het kader van het programma seksuele gezondheid van de jeugd. Door een overstijgende analyse worden allereerst implementatiebevorderende en -belemmerende factoren binnen de drie verschillende interventies beschreven. Deze gegevens vormen de basis voor een checklist voor (potentiële)gebruikers. Deze checklist biedt potentiële gebruikers een keuzeperspectief voor in te zetten interventies op het gebied van seksuele gezondheid en wat daar voor nodig is.

Vervolgens gaan in 4 implementatiewerkplaatsen (van elk 6 sessies)de bestaande samenwerkingspartners uit de drie interventies en nieuwe partners met elkaar aan de slag om de uitbreiding van de implementatie van de interventies vorm te geven. Implementatiewerkplaatsen zijn gestructureerde verbanden waarin uitwisseling en kruisbestuiving tussen de verschillende settings (school, migrantenzelforganisaties, jongerenwerk, welzijnsorganisaties, zorgorganisaties en gemeenten) kan plaatsvinden. Hierdoor krijgt de bestaande implementatie zowel een verdieping als een verbreding. De kruisbestuiving, uitwisseling en verdieping vindt plaats aan de hand van thema's die uit de projectoverstijgende analyse naar boven zijn gekomen. De acties die uit de werkplaatsen naar voren komen zijn concreet en smart geformuleerd. In elke implementatiewerkplaats wordt aandacht besteed aan de betekenis en inzet van social media bij de verdere implementatie. Elke werkplaats wordt ondersteund door een procesbegeleider. De resultaten van de implementatiewerkplaatsen worden ter beschikking gesteld via social media.

De deelnemers aan de implementatiewerkplaatsen nemen allen een rol voor verder verspreiding van de resultaten op zich door workshops of presentaties op congressen en bijeenkomsten te geven. Op de websites van de diverse betrokken organisaties komen stukken ter bevordering en promotie van verdere implementatie te staan. Ook zetten we lokale media in.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website