Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het bordspel SeCZ TaLK over relaties, intimiteit en seksualiteit is bedoeld voor jongeren met een chronische aandoening of beperking in de leeftijd van 12 tot 25 jaar. Door middel van een praktijkgericht onderzoek (webenquête, interviews en focusgroepsgesprekken) is het gebruik op cluster 3 vso scholen, revalidatiecentra, poliklinieken, woonvormen en patiëntenorganisaties in kaart gebracht. Het spel is door 336 professionals in diverse organisaties aangevraagd en 154 professionals hebben na een jaar een vragenlijst ingevuld over het gebruik van het spel. Ook is gevraagd naar hun houding ten opzichte van het bespreekbaar maken van seksualiteit, hun ervaringen en de belemmerende en bevorderende factoren om het spel in de dagelijkse praktijk in te zetten. Meer dan de helft van de professionals (62%) heeft het spel gebruikt en 83% geeft aan gebruiksmogelijkheden in de toekomst te zien. Een van de grootste belemmeringen is om SeCZ TaLK te laten aansluiten bij de taken van de professional. Dit geldt met name als er geen bestaande structuur is waarbinnen gesprekken over seksualiteit en relaties kunnen plaatsvinden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het bordspel SeCZ TaLk is nagenoeg in alle revalidatiecentra, mytylscholen en academische ziekenhuizen te vinden. Het spel is door 154 professionals geëvalueerd door middel van een webenquête, 12 interviews met professionals en vijf focusgroepsgesprekken met jongeren in verschillende vso cluster 3 scholen. De grootste proportie gebruikers is te vinden in woonvormen, dagbestedingscentra en vso cluster 3 scholen. Professionals in woonvormen en centra voor dagbesteding vinden het bespreekbaar maken van seksualiteit en relaties belangrijker dan professionals in ziekenhuizen, revalidatiecentra, scholen en patiëntenorganisaties. De bruikbaarheid en toepasbaarheid van het spel wordt het hoogst beoordeeld door leerkrachten en het laagst door professionals in ziekenhuizen. De laatste groep geeft wel de hoogste waardering aan het spel, uitgedrukt in een rapportcijfer (8,6). Bij meer dan de helft van de professionals (62%) wordt het spel in de organisatie gebruikt. Professionals en jongeren zijn positief over het spel en zien meer bevorderende dan belemmerende factoren. Het minst positief zijn professionals over financiën als randvoorwaarde, de mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering, het bij elkaar krijgen van een groep jongeren, de mogelijkheden om SeCZ TaLK in te passen in een behandelplan en om het spel te laten aansluiten bij de huidige werkwijze. Een herdruk van SeCZ TaLK (door RutgersWPF) biedt de mogelijkheid om in de toekomst blijvende aandacht te geven aan het bespreekbaar maken van seksualiteit en relaties in zorg en onderwijs.

Geen samenvatting beschikbaar.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website