Projectomschrijving

Toekomstbestendige richtlijnen

De jeugdgezondheidszorg houdt haar kwaliteit en vakmanschap hoog door het gebruik van wetenschappelijk onderbouwde, professionele richtlijnen. Om de beste zorg te kunnen leveren en professionals optimaal te kunnen ondersteunen, moeten deze richtlijnen gebaseerd zijn op de meest actuele stand van zaken in de wetenschap. Een vernieuwde, modulaire vormgeving moet het gebruik en onderhoud vergemakkelijken.

Prioriteringsadvies

Doel van dit project is een advies voor de indeling van de huidige JGZ Richtlijnen in modules. Dit advies geeft inzicht in welke richtlijnen/modules de komende jaren herzien of ontwikkeld moeten worden. TNO voert hiervoor een brede behoeftepeiling uit onder JGZ-professionals, cliënten (ouders en jeugdigen), beroepsverenigingen, koepelorganisaties en andere stakeholders. Tezamen met een quickscan van de literatuur leidt dit tot een prioriteringsadvies. Dit zal de basis vormen voor de invulling van het ZonMw-Richtlijnen programma 2019-2024.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website